Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Structuur
     
Structuur
Kies een indicator
Vaartuigen en aanvoer - Visserij

Forse daling totale omvang visserijvloot en aanvoer vis
31-5-2024

Het aantal actieve visserijvaartuigen is in 2023 verder gedaald tot 519. In 2022 waren dit er nog 579, en tien jaar geleden (in 2013) waren het er nog 625.

Vaartuigen
In de grote zeevisserij is het aantal vaartuigen sinds 2013 aanzienlijk afgenomen, van 14 naar 8 in 2023. In de kottervisserij is het aantal vaartuigen gedaald van 261 in 2022 naar 216 in 2023 (-17%). Tussen 2011 en 2017 waren er gemiddeld tussen de 275 en 280 kotters actief (peildatum vloot 31 december). Door economisch goede resultaten in die jaren werden er sinds lange tijd weer nieuwbouworders verstrekt, waardoor eind 2020 dit aantal op 293 kwam. De mosselvloot bestond in 2023 net als in 2022 uit 45 schepen. De vloot van de oestervisserij bestond uit 27 schepen, één meer dan in 2022. Hierbij moet opgemerkt worden dat meerdere mosselkotters ook voor oestervisserij worden ingezet en vice versa. De toename van 19 naar 26 oesterschepen in eerdere jaren kan grotendeels worden verklaard door vermenging van visserijactiviteiten. Het aantal schepen in de overige kleine zeevisserij fluctueert al een aantal jaar. In 2023 kwam die vloot uit op 223 schepen.Aanvoer vis
Van de totale aanvoer door de Nederlandse visserij in 2023 werd 80% gevangen door de grote zeevisserij en 13% door de kottervisserij. Het overige deel bestond uit aanvoer vanuit de schelpdiervisserij (mossels en oesters) en overige kleine zeevisserij. De totale aanvoer (exclusief de oestervisserij) kwam in 2023 uit op circa 294 mln. kg vis. In 2022 was dit nog 326 mln. kg, en in 2018 396 mln. kg. De aanvoer van de kotters daalde flink, van 47 mln. kg in 2022 naar 34 mln. kg in 2023 (-27%) en de aanvoer van de grote zeevisserij daalde van 225 mln. kg naar 209 mln. kg. (-7%). De aanvoer van de overige kleine zeevisserij daalde van 26 mln. kg vis naar 18 mln. kg en de mosselaanvoer steeg van ruim 28 mln. kg naar bijna 33 mln. kg.


Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven