Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Structuur
     
Structuur
Kies een indicator
Vaartuigen en aanvoer - Kottervisserij

Grote afname aantal kotters door sanering
31-5-2024

Het aantal schepen in de Nederlands gevlagde kottervloot is gedaald naar 216 actieve kotters in 2023. Gemiddeld over 2023 waren er 235 kotters actief.

In 2003 bestond deze vloot nog uit 374 schepen. Onder meer door saneringsronden, (gedwongen) bedrijfsbeëindigingen en het naar buitenlands visnummer omvlaggen is de Nederlandse kottervloot sterk in aantal afgenomen. In 2023 is het aantal schepen in actieve kottervloot met 45 omlaaggegaan.Van 2012 tot enkele jaren geleden kregen visserijondernemers na een lange periode van mindere resultaten weer ruimte om te investeren: er kwamen nieuwbouwschepen in de vaart en ook werden eerder afgevoerde schepen weer aan de Nederlandse vloot toegevoegd. Die ruimte om te investeren kwam door de gemiddeld positieve nettoresultaten vanaf 2012. Lagere kosten (door met name de destijds relatief lage gasolieprijzen en energiezuinige vistuigen), toenemende vangstmogelijkheden en hogere opbrengsten zorgden bij veel bedrijven voor een betere financiële positie. Echter, sinds 2017 nemen de vangstvolumes van veel commerciële doelsoorten in de Noordzee af. Daarnaast zijn de consequenties van de Brexit-deal voelbaar (die ook na 2025 nog zijn uitwerking zal gaan hebben) en is het pulsverbod dat per 1 juli 2021 is ingegaan een verlies voor de platvisvisserij (tong). Voor de toekomst is het Noordzeeakkoord en de uitwerking ervan, met beperkingen in ruimtegebruik op de Noordzee (onder andere door de bouw van windmolenparken en het instellen van beschermde natuurgebieden), bepalend voor de operationele visserijmogelijkheden op de Noordzee. Ook de onzekerheid rond de implementatie van de aanlandplicht en de nieuwe controleverordening heeft zijn remmende werking op innovaties en investeringen in nieuwe schepen.


Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven