Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Structuur
     
Structuur
Select an indicator
Vaartuigen en aanvoer - Mosselcultuur

Aanvoer licht gedaald en prijzen licht gestegen in 2020/2021
9/24/2021

De aanvoer van mosselen in Nederland fluctueerde in de periode van 2006/2007 en 2020/2021 tussen 30 mln. kg (2006/2007) en 57 mln. kg (2010/2011). De aanvoer in het seizoen 2020/2021 was met 31,5 mln. kg de laagste aanvoer sinds seizoen 2006/2007 en 1,7 mln. kg lager dan in het voorgaande seizoen.

De zaadproductie die 2 tot 3 jaar voor de productiedatum plaatsvindt is medebepalend voor de aanvoervolumes van mosselen. Zo heeft de relatief lage zaadproductie in 2011/2012 (10,1 mln. kg) een belangrijke rol gespeeld bij de lage productie van consumptiemosselen in 2013/2014. De laatste jaren waren echter de lage groei van mosselen op het Wad, de sterke aantasting door zeesterrenvraat en de sterfte in de Oosterschelde als gevolg van de schuim-alg de voornaamste veroorzakers van de lage aanvoer van mosselen.In de afgelopen jaren kromp de actieve mosselvloot naar 48 kotters in totaal. Mede door de extra kosten en werkzaamheden rondom de exploitatie van de MZI,s is de samenwerking in de sector toegenomen. Mogelijk mede door de lage aanvoer (31,5 mln. kg.) van mosselen in 2020/2021 was de gemiddelde prijs relatief hoog (1,44 euro). Daardoor lag de totale opbrengst van de mosselen iets hoger dan voorgaand seizoen (45 mln. euro).


Kies een sector
Contactpersoon
Hans van Oostenbrugge
070-3358239
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page