Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Structuur
     
Structuur
Kies een indicator
Vaartuigen en aanvoer - Mosselcultuur

Aanvoer stijgt licht na historisch dieptepunt
31-5-2024

De aanvoer van mosselen in Nederland fluctueerde in de periode van 2006/2007 en 2020/2021 tussen 30 mln. kg (2006/2007) en 57 mln. kg (2010/2011 en 2014/2015). De aanvoer in het seizoen 2022/2023 was met 28,2 mln. kg een nieuw dieptepunt in de productie en meer dan 5 mln. kg lager dan het seizoen ervoor. In het seizoen 2023/2024 nam de aanvoer toe naar 32,5 mln. kg en lag daarmee weer op hetzelfde niveau als in de seizoenen voor 2022/2023.

De toename in aanvoer van mosselen is volledig toe te schrijven aan de verbeterde aanvoer vanuit de Waddenzee. Met 10 mln. kg lag die weer op het niveau van voor seizoen 2022/2023.

De zaadproductie die 2 tot 3 jaar voor de productiedatum plaatsvindt, is medebepalend voor de aanvoervolumes van mosselen. Zo heeft de relatief lage zaadproductie in 2011/2012 (10,1 mln. kg) een belangrijke rol gespeeld bij de lage productie van consumptiemosselen in 2013/2014. De laatste jaren waren echter de lage groei van mosselen op het Wad, de sterke aantasting door zeesterrenvraat en de sterfte in de Oosterschelde als gevolg van de schuim-alg de voornaamste veroorzakers van de lage aanvoer van mosselen.In de afgelopen jaren kromp de actieve mosselvloot naar 45 kotters in totaal. Mede door de extra kosten en werkzaamheden rondom de exploitatie van de MZI&39;s is de samenwerking in de sector toegenomen. De prijs van mosselen lag dit seizoen (1,66 euro per kg) iets lager dan vorig seizoen (1,80 euro per kg). Door de hogere productie lag de totale opbrengst van de mosselen (56 mln. euro) toch net wat hoger dan het voorgaande seizoen.


Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven