Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Structuur
     
Structuur
Kies een indicator
Vaartuigen en aanvoer - Mosselcultuur

Aanvoer stijgt licht na historisch dieptepunt
21-9-2023

De aanvoer van mosselen in Nederland fluctueerde in de periode van 2006/2007 en 2020/2021 tussen 30 mln. kg (2006/2007) en 57 mln. kg (2010/2011 en 2014/2015). De aanvoer in het seizoen 2022/2023 was met 28,2 mln. kg een nieuw dieptepunt in de productie en meer dan 5 mln. kg lager dan het seizoen ervoor.

De aanvoer van mosselen vanuit de Waddenzee neemt al jaren af en lag dit seizoen met 5 mln. kg ver onder het gemiddelde van de afgelopen jaren.

De zaadproductie die 2 tot 3 jaar voor de productiedatum plaatsvindt is medebepalend voor de aanvoervolumes van mosselen. Zo heeft de relatief lage zaadproductie in 2011/2012 (10,1 mln. kg) een belangrijke rol gespeeld bij de lage productie van consumptiemosselen in 2013/2014. De laatste jaren waren echter de lage groei van mosselen op het Wad, de sterke aantasting door zeesterrenvraat en de sterfte in de Oosterschelde als gevolg van de schuim-alg de voornaamste veroorzakers van de lage aanvoer van mosselen.In de afgelopen jaren kromp de actieve mosselvloot naar 45 kotters in totaal. Mede door de extra kosten en werkzaamheden rondom de exploitatie van de MZI,s is de samenwerking in de sector toegenomen. Mogelijk mede door de lage aanvoer (28,2 mln. kg.) van mosselen in 2022/2023 lag de prijs dit seizoen relatief hoog (1,80 euro) ten opzichte van de laatste jaren. Daardoor lag de totale opbrengst van de mosselen (51 mln. euro) weliswaar flink lager dan het voorgaand seizoen (66 mln. euro), maar hoger dan de twee jaren ervoor.


Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven