Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Structuur
     
Structuur
Kies een indicator
Vaartuigen en aanvoer - Overige kleine zeevisserij

Aantal actieve vaartuigen overige kleine zeevisserij daalde licht naar 223
31-5-2024

Eind 2023 omvatte de overige kleine zeevisserij 223 actieve vaartuigen, iets minder dan in 2022 toen er nog 239 vaartuigen waren.

De categorie overige kleine zeevisserij omvat alle Nederlandse zeevisserij vaartuigen die niet tot de kotter- of grote zeevisserijvloot behoren en ingeschreven staan in het Nederlands vlootregister. Enkele voorbeelden zijn: de visserij met hengel, staand want, fuiken en korven, kleine trawls en de schelpdiervisserij. Voorheen was staandwant een aparte groep binnen deze categorie. Het aantal vaartuigen dat met dit tuig vist, is sinds 2014 sterk gedaald. De oorzaak hiervoor kan gezocht worden in de lage tongvangsten en de gedurende enkele jaren hoge huurprijzen voor tongcontingent.Een aantal geregistreerde vaartuigen in het Nederlandse vlootregister is volgens de officiële logboekinformatie inactief. Deze groep omvatte in 2023 totaal 212 vaartuigen, bijna de helft van de totale overige kleine zeevisserijvloot.In 2023 was de totale officieel geregistreerde aanvoer van de overige kleine zeevisserij 26,2 mln. kg (levend gewicht). Naast schelpdieren (zoals scheermessen, spisula en venusschelp) waren zeebaars, harder en garnalen de belangrijkste soorten. De categorie ‘overige soorten’ omvatte een grote variëteit aan soorten zoals krab, kreeft en kabeljauw.


Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven