Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Voedselveiligheid
     
Voedselveiligheid
Kies een indicator
MRL - Land- en tuinbouw

Weinig MRL overschrijdingen op Nederlandse producten
22-5-2014

Het aantal overschrijdingen van de maximale residu limieten (MRL’s) van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit neemt af. Dit komt door strenge controles op producten of herkomstlanden waar in het verleden overtredingen zijn geconstateerd. De daling wordt vooral veroorzaakt door minder overschrijding van de normen op producten van buiten Europa. Nederlandse groente en fruit zijn schoner dan producten uit het buitenland.

Van Nederlandse producten zijn in de periode 2012-2013 ruim 1.500 monsters genomen. Hiervan bleek op 1% te veel residuen van gewasbeschermingsmiddelen te zitten. Gemiddeld werd er in de monsters 1 middel op de groente en fruit aangetroffen, maar in 99% van de gevallen onder de norm. Het percentage overschrijdingen op producten van buiten Europa ligt aanzienlijk hoger dan op producten van Europese herkomst, maar neemt wel af. Deze daling is door de NVWA als significant beoordeeld. Op producten uit Vietnam werd het vaakst een overschrijding geconstateerd (26%).

De gezondheidscriteria in de vorm van MRL’S geven de maximale hoeveelheden aan van een bepaald gewasbeschermingsmiddel die de consument in een keer of dagelijks een leven lang mag binnenkrijgen zonder gevaar voor de gezondheid. Omdat bij de vaststelling van een MRL ook wordt gekeken wat maximaal van een gewasbeschermingsmiddel nodig is om een ziekte of plaag te bestrijden, betekent het dat in de praktijk veel MRL’s op een lager niveau liggen dan vanuit gezondheidsoogpunt noodzakelijk is. Uit de resultaten van de NVWA blijkt dat zelfs als een MRL wordt overschreden er vrijwel nooit sprake is van gevaar voor de volksgezondheid. Hierbij wordt ook rekening gehouden met combinaties van middelen die elkaars werking kunnen versterken. Groenten en fruit die wel schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn, worden uit de handel genomen en vernietigd.

MRL overschrijdingen (%) met gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit naar land van herkomst, 2010 - 2013
Bron: NVWA


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven