Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Voedselveiligheid
     
Voedselveiligheid
Kies een indicator
Salmonella - Pluimveehouderij

Salmonella: aantal besmette koppels al jaren onder de EU-doelstelling
2-9-2020

Zowel in de vleeskuiken- als in de leghennensector is het aantal met Salmonella (S.e en S.t) besmette koppels de laatste jaren onder de door de EU gestelde norm. De Nederlandse vleeskuikenhouderij blijft ruim onder de norm van 1% besmette koppels. In de leghennenhouderij schommelt het niveau van besmettingen, maar blijft onder de doelstelling van maximaal 2% besmette koppels. 

Voor de pluimveesector is de bacteriƫn Salmonella een belangrijke voedselgerelateerde infectiebron voor mensen. De Salmonellabacterie is afkomstig van rauwe producten met een dierlijke oorsprong. Een besmetting met salmonella kan optreden in verschillende schakels in de productieketen. Alle schakels in de keten nemen maatregelen om de uiteindelijke besmetting met salmonella bij pluimveevlees en eieren zo laag mogelijk te houden. In het verleden werd het monitorprogramma voor salmonella uitgevoerd door het Productschap pluimvee en eieren (PPE). Inmiddels heeft Avined deze taak overgenomen.

Pluimveevlees
De figuur geeft het verloop van de mate van salmonellabesmetting op de primaire bedrijven in vleeskuikensector. Het betreft het percentage koppels met vleeskuikens besmet met Salmonella Enteritidis (S.e) en Typhimurium (S.t). Deze twee soorten zijn volgens de EU een voedselveiligheidsrisico. Het aantal besmettingen schommelt tussen de jaren, met een uitschieters naar 0,5% in 2015. De andere jaren lag het niveau op 0,2 tot 0,3%. Dit is duidelijk onder de grens van maximaal 1% die de EU stelt. Onderzoek naar Salmonella wordt uitgevoerd bij aankomst van de kuikens op het vleeskuikenbedrijf en voor het transport naar de slachterij. Ook in de slachterij wordt gecontroleerd op Salmonella. Het vlees van Salmonella besmette koppels wordt verhit en wordt niet verkocht in de reguliere afzetkanalen.


Eieren
De figuur geeft het verloop van de mate van salmonellabesmetting op de primaire bedrijven in legsector sinds 1998. Voor 2007 is geen cijfer beschikbaar. Het betreft het aantal koppels met leghennen besmet met Salmonella Enteritidis (S.e) en Typhimurium (S.t). Na een constante daling van het besmettingsniveau is sinds 2012 het percentage besmette koppels gedaald onder de 2%. In 2017 en 2018 was het percentage besmette koppels 1,6%. Nederland voldoet hiermee aan de EU doelstelling van maximaal 2% besmette koppels voor S.e en S.t. In veel andere EU landen ligt het percentage besmette koppels leghennen duidelijk hoger. Het onderzoek naar Salmonella wordt op het legbedrijf elke 15 weken uitgevoerd en vlak voor het einde van de legperiode. Bij een positieve uitslag worden de eieren niet verkocht als consumptie-ei.Kies een sector
Contactpersoon
Peter van Horne
0317-484645
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Productschap PVE / Avined. Monitoringprogramma Salmonella pluimveesector. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven