Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Water
     
Water
Kies een indicator
Gebruik - Land- en tuinbouw

Watergebruik door de land- en tuinbouw daalt fors in nat 2021
12-5-2023

Na enkele droge jaren viel er in 2021 meer neerslag dan gemiddeld (Bron: KNMI). Vooral de maanden april tot en met juli waren natter dan gemiddeld. Dit betekende dat de regenhaspels vaker in de schuur konden blijven staan dan voorgaande jaren. Dit verklaart grotendeels het veel lagere watergebruik in 2021 dan in de jaren ervoor. In 2021 werd er door de land- en tuinbouw volgens de berekeningen gebaseerd op het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research 124 mln. mwater gebruikt. In 2020 werd nog ongeveer 350 mln. m3 water gebruikt.Watergebruik per bedrijf
In 2021 bedroeg het gemiddelde watergebruik per bedrijf 2.400 m3 waarvan ongeveer 800 m3 leidingwater. Het totale watergebruik per bedrijf lag in 2021 op een niveau dat vergelijkbaar is met het gebruik in de periode 2013 - 2016. De hoeveelheid leidingwater is door de jaren heen vrij constant. Leidingwater wordt met name gebruikt voor reiniging, gewasbescherming en het drenken van (hok)dieren. In de figuren is naast de cijfers voor Nederland ook een uitsplitsing gemaakt naar 7 stroomgebieden.


Bovenstaande indicatoren zijn berekend voor de totale land- en tuinbouw gebaseerd op de steekproefbedrijven uit het Bedrijveninformatienet (BIN). Dit betekent dat er bijschattingen gemaakt zijn voor bedrijven die niet worden gepresenteerd in het BIN (zoals de bedrijven onder de steekproefgrens van 25.000 euro Standaardopbrengst). Met ingang van 2013 is de post oppervlakte- of grondwater vervallen en gesplitst in de reeds bestaande posten oppervlaktewater en grondwater.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven