Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Akkerbouw

Vertrouwen akkerbouwers omlaag
2/21/2019


Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het vierde kwartaal van 2018 met 2 punten gedaald. De huidige situatie, uitgedrukt in de stemmingsindex, veranderde nauwelijks (-0,6 punt) ten opzichte van een kwartaal gelden, terwijl de toekomstverwachting van de akkerbouwers een sterkere achteruitgang kende (-4 punten). Productie (omlaag) en opbrengstprijzen (omhoog) zijn de afgelopen 12 maanden, mede als gevolg van de droogte, sterk aan veranderingen onderhevig geweest. Voor de komende 12 maanden verwachten ondernemers ook hier de meeste veranderingen (productie omhoog) en opbrengstprijzen (omlaag).  
De stemmingsindex en de beoordeling van ondernemers over hun verwachting van de eigen bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex. De huidige stemming op het bedrijf is met een daling van 0,6 indexpunten nagenoeg onveranderd gebleven ten opzichte van de vorige kwartaalmeting. Over de bedrijfssituatie op de middellange termijn (2 à 3 jaar) is men in het vierde kwartaal van 2018 negatiever geworden (-3,8 punten ten opzichte van het derde kwartaal). De index van 2 is net iets lager dan de index van de totale land- en tuinbouw en ongeveer gelijk aan dezelfde periode vorig jaar. Met een index van ongeveer 2 punten zijn er dus net iets meer ondernemers positief dan negatief over hun bedrijfsvoering op de middellange termijn.

Akkerbouwers blijven negatief over de afgelopen 12 maanden. De index verbeterde wel iets (ruim 1 punt) en steeg naar -17. De verklarende factoren geven inzicht in waarom ondernemers iets positiever zijn over de afgelopen 12 maanden. De kosten worden door veruit de meeste ondernemers nog altijd als negatieve factor aangeduid. De index verbeterde echter met 1,5 punten. De belangrijkste negatieve verandering ten opzichte van de meting na het derde kwartaal, betreft opnieuw de productie. Deze index daalde in een jaar tijd met 94 punten, waarvan 8 punten in het vierde kwartaal.  Wel geven ondernemers aan dat door de tegengevallen productie de opbrengstprijzen iets beter zijn geworden. Omzet en winst worden ook hoger beoordeeld. De conjunctuurindex steeg al met al met ruim 1 punt. Maar ook na het vierde kwartaal van 2018 kijken meer ondernemers negatief terug dan positief. 

Akkerbouwers blijven ook voor de komende 12 maanden (conjunctuurindex komende 12 maanden) negatief gestemd. De index daalde in het vierde kwartaal van 2018 met 3 punten ten opzichte van het derde kwartaal van 2018 en blijft hiermee negatief. Ondernemers verwachten dat de productie zich sterk zal herstellen van de droge periode in 2018. Hierdoor stijgt de productie-index met 35 punten. Door deze, verwachte, hogere productie geven ondernemers wel aan dat de prijzen sterk zullen gaan afnemen (-32 punten). Ondanks dat verwachten meer ondernemers dan in het vorige kwartaal dat de omzet en winst zal afnemen mede ingegeven door verwachtte hogere kosten. 


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page