Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Akkerbouw

Vertrouwen onder akkerbouwers gestegen door toename van middellange termijn verwachting
7-3-2024

Akkerbouwers hebben het vierde kwartaal meer vertrouwen in hun eigen onderneming dan een kwartaal eerder. In het derde kwartaal van 2023 was de index 2 punten; dit is gestegen naar 8 punten. Het vertrouwen ligt boven het langlopend gemiddelde. De stemmingsindex steeg met 1 punt naar 22, terwijl de index met betrekking tot de verwachte situatie op het bedrijf voor over 2 à 3 jaar met 9 punten steeg naar -5. Beide indicatoren vormen samen de Agro Vertrouwensindex. De Agro Vertrouwensindex van de akkerbouwers is in het vierde kwartaal gemiddeld 5 punten hoger dan het gemiddelde in de totale land- en tuinbouwsector in het vierde kwartaal van 2023.derde kwartaal van 2023.Stemmingsindex
De huidige situatie op het akkerbouwbedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex, stijgt licht ten opzichte van het vorige kwartaal. De index van nu 22 punten ligt op het langjarige gemiddelde (2013 -2023). De afgelopen drie jaar is de stemmingsindex bijna niet boven het langjarig gemiddelde uitgekomen. De stemmingsindex ligt meer dan vier punten boven het gemiddelde van de totale land- en tuinbouw dit vierde kwartaal van 2023.

Kijkend naar de negatieve trend sinds 2019, was de stemming sinds 2021 zich positief aan het ontwikkelen. Dit lijkt nu weer wat te stabiliseren.

De stabiele stemmingsindex zal een combinatie zijn van positieve gewasprijzen en moeilijke oogstomstandigheden. Waar de meeste akkerbouwers normaal gesproken voor de kerst klaar zijn met de oogstwerkzaamheden was dat in 2023 niet het geval. Op veel plekken werd er ook in januari nog met veel moeite geoogst.

Toekomstverwachting
Akkerbouwers zijn negatief over hun economische bedrijfssituatie voor de middellange termijn (2 à 3 jaar). Hoewel de trend stijgt, is het met -5 punten nog niet positief. Het langjarige gemiddelde (2013-2023) voor de akkerbouw voor deze index ligt op -2,2.

Mogelijk heeft de Nederlandse verkiezingsuitslag invloed op de stemming. De kans is aanzienlijk dat er op landbouwbeleid een andere koers wordt ingezet. Recent is er op Europees niveau in aanloop naar de Europese verkiezingen ook veel water bij de wijn gedaan bij de ‘Van boer tot bord’-strategie. Zo is het wettelijk bindend maken van de doelen voor reductie van gewasbescherming in de EU afgewezen door het parlement. En nu heeft het Europees commissie zelfs het gehele gewasbeschermingsbeleid ingetrokken.

Conjunctuurindex (laatste 12 maanden)
Akkerbouwers kijken negatief terug op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex terugkijkend). Begin dit jaar was de index voor het eerst sinds 2013 positief. Dit was van korte duur, na een daling naar -28 punten is het dit laatste kwartaal iets verbeterd maar alsnog -25 punten. De meest opvallende factor in deze index zijn de sterk negatieve kosten. Dit komt overeen met de hoge kosten voor inputs als kunstmest, brandstof en gewasbeschermingsmiddelen. Ook de index voor productie is met -33 sterk negatief. Door de slechte oogstomstandigheden en het recordnatte seizoen is de productie dit jaar gemiddeld minder. Met name voor de gewassen die nog laat geoogst moest worden. Over de opbrengstprijzen zijn de akkerbouwers wel positiever dan een kwartaal geleden,

Conjunctuurindex (komende 12 maanden)
De conjunctuurindex die 12 maanden vooruitkijkt staat op -14 punten. De index is 8 punten positiever dan vorig kwartaal. Akkerbouwers hebben dus op de korte termijn een economisch negatief beeld van hun onderneming. De kosten worden 5 punten positiever ingeschat dan vorig kwartaal. Vergeleken met vorig kwartaal wordt er een positieve ontwikkeling in opbrengstprijs verwacht. De index voor opbrengstprijzen is 12 punten hoger dan vorig kwartaal. De productieverwachting is gestegen met 1 punt. Door de verwachting van ongeveer gelijkblijvende productie met tegelijk hogere opbrengstprijzen is de verwachting van omzet ongeveer 8 punten hoger. Door de lager ingeschatte kosten stijgt de index voor winst met 12 punten.
De verwachte lagere kosten komen wel overeen met de observaties, met name kunstmest is weer in prijs gedaald. Ook de meeste opbrengstprijzen stijgen, met name aardappelprijzen ontwikkelen zich nog goed. De tarweprijs is wel sterk gedaald.

Aanmelden om mee te doen kan nu!
Het is nu mogelijk om, wanneer u een primair agrarisch bedrijf heeft, zich aan te melden voor deze enquête. Dat wordt u door a.s.r. real estate, Wageningen Economic Research en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), warm aanbevolen. Ga naar de website van Wageningen Economic Research, uitvoerder van dit onderzoek, en vul uw gegevens hier in.Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven