Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Akkerbouw

Nog weinig vertrouwen onder akkerbouwers
7/27/2020

Het vertrouwen onder akkerbouwers steeg in het tweede kwartaal van 2020 weliswaar met 4 punten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020, maar met -6 punten was de index voor de tweede keer op rij negatief. De huidige situatie, uitgedrukt in de stemmingsindex, bleef in het tweede kwartaal van 2020 nagenoeg onveranderd op 11 punten. De toekomstverwachting van de akkerbouwers bleef ondanks de stijging met 6 punten sterk negatief (-20 indexpunten).De vertrouwensindex van de akkerbouwers is met -6 de enige sector die een negatieve Agro Vertrouwensindex heeft in het tweede kwartaal van 2020. Hoewel er dus een klein herstel is ten opzichte van een kwartaal eerder is die onvoldoende gebleken om boven het nulpunt uit te komen. Met name de verwachtingen van ondernemers op de middellange termijn in de akkerbouw zijn negatief. De stemming die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft bleef onveranderd. De stemmingsindex en de beoordeling van ondernemers over hun verwachting van de eigen bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex.

De huidige situatie op het akkerbouwbedrijf uitgedrukt in de stemmingsindex bleef 11 punten. De stemming in de sector is in het tweede kwartaal van 2020 net niet de laagste van alle sectoren, maar ligt wel onder de totale land- en tuinbouwindex. Ook is de index veel lager dan het langlopende gemiddelde van ongeveer 25 punten.

Akkerbouwers kijken opnieuw negatief terug op de afgelopen 12 maanden. De conjunctuurindex (afgelopen 12 maanden) veranderde ten opzichte van een kwartaal geleden beperkt. De index steeg met 3 punten naar -25 punten. Ook bij de verklarende factoren waren de veranderingen beperkt. Op de productie na werd er bij de andere indicatoren iets positiever teruggekeken. De mutaties bleven onder de 10 punten waar de opbrengstprijs de sterkte toename kende. Ondanks deze stijgingen droegen alle indicatoren niet bij aan een positieve bedrijfsvoering. Alle indicatoren, uitgezonderd productie met -1, bleven ver onder nul.

Akkerbouwers zijn wel iets positiever geworden over de economische bedrijfssituatie voor de middellange termijn (2 à 3 jaar), maar de index bleef in het tweede kwartaal met -20 sterk onder nul. Veel meer ondernemers zijn daarom negatief gestemd dan positief. Ondernemers in deze sector zijn veelal verdeeld over de toekomst van hun bedrijf op de middellange termijn: het langlopende gemiddelde ligt rond het nulpunt.

Ook de index voor de komende 12 maanden ligt nog altijd sterk onder nul. De index is ondanks de stijging met 5 punten met -30 punten nog altijd erg laag. Alleen in het tweede kwartaal van 2013 was de index bijna zo laag geweest. De kleine positieve correctie kwam op naam van de opbrengstprijs. Iets meer ondernemers verwachten dat die prijs het komende jaar positiever kan bijdrage aan hun onderneming. Hierdoor steeg ook de omzet en winstindex. Maar omdat de kosten volgens akkerbouwers zullen toenemen, bleef de opleving beperkt.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
  • Algemeen
    >
  • Economie
    >
  • Maatschappij
    >
  • Milieu
    >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page