Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Glastuinbouw

Vertrouwen glastuinbouw verder omhoog
15-9-2023

Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben, is in het tweede kwartaal van 2023 met 15 punten gestegen. De index is hierdoor weer boven nul gekomen. Nadat de index vorig kwartaal nog een daling kende, stijgt nu toch de index verder richting het langlopende gemiddelde. Sinds het tweede kwartaal van 2022 stijgt de index, vorig kwartaal uitgezonderd. De Agro Vertrouwensindex is samengesteld uit de stemmingsindex en de verwachtingen voor over 2 à 3 jaar.De Agro Vertrouwensindex van de glastuinbouw ligt met 10 punten in het tweede kwartaal van 2023 boven de Agro Vertrouwensindex van de totale land- en tuinbouw, die op 5 punten staat. Wel is de index nog lager dan het langlopende gemiddelde van de glastuinbouw van 14 punten.

De stemmingsindex ligt bijna op 28 punten in het tweede kwartaal van 2023. Ook dit is iets hoger dan het gemiddelde voor de land- en tuinbouwsector en hoger dan het langlopende gemiddelde van deze sector. De huidige stemming op het bedrijf werd sterk beter beoordeeld dan in de vorige meting. De index steeg met 8,5 punt. De stemmingsindexen van andere sectoren liggen veelal ook rond dit punt.

De verwachting van ondernemers voor de middellange termijn (2 à 3 jaar) zijn er ook positiever op geworden. Deze index steeg van -23 naar -5 punten. Hoewel dit een sterke verbetering is, komt de index hiermee nog niet in de buurt van het langlopende gemiddelde van 7 punten.

Terugkijkend over de afgelopen 12 maanden zijn tuinders iets positiever dan een kwartaal geleden (1e kwartaal 2023). De index was een kwartaal eerder -22 en in het tweede kwartaal van 2023 gestegen tot -19. Ook de indexen van de achterliggende indicatoren veranderden beperkt. Zo verbeterden de kosten wel iets maar blijven ze sterk negatief op -59 punten. Over de opbrengstprijs is men iets positiever dan een kwartaal eerder. De index nam tot met 5 punten waardoor deze weer aan de positieve kant staat. Over de omzet en winst was men maar beperkt positiever dan een kwartaal eerder.

Voor de komende 12 maanden zijn ondernemers in de glastuinbouw ook wat positiever gestemd dan een kwartaal eerder. Het ingezette herstel van de eerdere metingen zet daarmee door, uitgezonderd het vorige kwartaal. De &39;conjunctuurindex vooruitkijkend&39; steeg met 4 punten naar -16. Ondernemers zijn daarom nog altijd niet positief over het komend jaar. Ondernemers verwachten iets hogere prijzen (2 punten). Ook wordt de productie iets hoger ingeschat (2 punten) maar is er nog maar weinig hoop op verlichting van de kosten die de bedrijfsvoering met zich meebrengen (-2 punten). De verwachte omzet wordt wel hoger ingeschat (+10 punten) en ook de winstverwachting is naar boven bijgesteld (7,5 punt).
Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven