Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Glastuinbouw

Vertrouwen glastuinders met schokken omhoog
7-3-2024

Het vertrouwen van glastuinbouwondernemers is in het vierde kwartaal van 2023 gestegen naar 9 punten. De vertrouwensindex van de glastuinbouw stond een kwartaal geleden ongeveer op nul. Sinds het tweede kwartaal van 2022 stijgt het vertrouwen telkens schoksgewijs; na een kwartaal van daling volgt veelal een stijging van de vertrouwensindex. Zo klimt het vertrouwen langzaam na een dieptepunt in dat tweede kwartaal van 2022 dat toen onder invloed van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zorgde voor sterk gestegen energieprijzen.De Agro Vertrouwensindex is samengesteld uit de stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf kenschetst, en de verwachtingen voor over 2 à 3 jaar.

De stemmingsindex liet een stijging zien van ruim 4 punten en bedroeg in het vierde kwartaal 29,5 punt. Op de pluimveehouderij na de beste stemming van alle sectoren in de land- en tuinbouw en hoger dan het langlopend gemiddelde.

Ook de verwachting voor de middellange termijn verbeterde. De index steeg ruim 12 punten. Hiermee is de verhouding tussen ondernemers die positief en negatief zijn over hun bedrijf voor over 2 à 3 jaar nog niet gekanteld. Nog altijd zijn meer ondernemers somber gestemd; de index staat nog altijd onder nul: -8 punten.

Hoewel de stemming dus als beter werd beoordeeld ten opzichte van een jaar eerder, bleef de conjunctuurindex terugkijkend nagenoeg onveranderd. Dit kwam omdat vooral de productie in de afgelopen 12 maanden lager werd beoordeeld dan een kwartaal geleden. Ook namen de kosten beperkt toe. Ondanks dat de opbrengstprijs verbeterde, leidde dit nauwelijks tot een hogere omzet en slechts tot een zeer beperkte winstbijstelling. De index blijft daarom negatief met -23, een punt hoger dan een kwartaal eerder.

De conjunctuur vooruitkijkend verbeterde net als de verwachting voor de middellange termijn. De index is al drie kwartalen achter elkaar aan het stijgen. Met een verbetering van bijna 11 punten kwam de index op -3 punten uit. Voor het laatst werd een dergelijk score in het vierde kwartaal van 2020 bereikt.

Aanmelden om mee te doen kan nu!
Het is nu mogelijk om, wanneer u een primair agrarisch bedrijf heeft, zich aan te melden voor deze enquête. Dat wordt u door ASR real estate, Wageningen Economic Research en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), warm aanbevolen. Ga naar de website van Wageningen Economic Research, uitvoerder van dit onderzoek, en vul uw gegevens hier in.Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven