Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Land- en tuinbouw

Agro Vertrouwensindex niet eerder zo laag
11/25/2019

De Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw is in het derde kwartaal van 2019 opnieuw gedaald. De index nam met 4 punten af ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. De stemmingsindex, die inzicht geeft in de huidige situatie op het bedrijf, daalde met 2,5 punten en de toekomstverwachting voor het bedrijf op de middellange termijn nam met 6 punten af. Beide indicatoren bepalen het vertrouwen van ondernemers in de land- en tuinbouw. De Agro Vertrouwensindex staat nu op 6 punten. Niet eerder stond de index zo laag.Vooral ondernemers in de melkveehouderij en de glastuinbouw zijn negatiever dan een kwartaal geleden. Melkveehouders waren nog niet eerder zo negatief (2 punten). Toch zijn er nog altijd meer ondernemers positief dan negatief. Bij glastuinbouw is de daling fors maar hier is de index met 14 punten nog één van de sectoren met het meeste vertrouwen in de eigen onderneming. Pluimveehouders en varkenshouders zijn, hoewel de stijging maar zeer beperkt is, positiever dan een kwartaal geleden. De invloed van de melkveesector op het de totale Agrovertrouwensindex is groot, vandaar dat alleen de index van de melkveehouderij onder het gemiddelde van de land- en tuinbouw is gezakt. De andere indexen staan hier nog boven. Overigens beïnvloeden overige bedrijven van kleinere sectoren die niet worden gepubliceerd, op de achtergrond ook de index.

Stemmingsindex
De stemmingsindex voor de land- en tuinbouwbedrijven is in het derde kwartaal van 2019 met 2,5 punten gedaald en staat nu op 16. De stemmingsindex geeft de huidige situatie van de ondernemers op het bedrijf weer. Alleen varkenshouders verkeren in een veel betere stemming dan een kwartaal geleden. Vermoedelijk door stijgende opbrengstprijzen, steeg de index met 14 punten. Bij akkerbouwers blijft de stemming gelijk. Bij andere sectoren is er een relatief beperkte daling van 2 tot 6 punten. 

De conjunctuurindex (van de laatste 12 maanden) waarbij ondernemers terugkijken is, in lijn met de stemmingsindex, beperkt gedaald. De index daalde 2,2 punten en staat op -15 punten. Vooral de opbrengstprijzen vielen tegen want de index daalde met 10 punten ten opzichte van een kwartaal geleden. De fysieke opbrengsten vielen juist hoger uit (+10 punten). Beide indexen hielden elkaar zo in evenwicht. Maar omdat de kosten hoger werden ingeschat zijn omzet en winst toch lager uitgevallen dan een kwartaal geleden. Op de productie na, dragen alle indicatoren dan ook negatief bij aan de bedrijfssituatie in de afgelopen 12 maanden.

Toekomstverwachting
De land- en tuinbouw ondernemers hebben hun mening over hun bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar naar beneden bijgesteld. De index nam ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 opnieuw met 6 punten af. Door deze daling  is de index over de verwachte toekomstige situatie op het bedrijf voor het eerst sinds het begin van de metingen (begin 2013) onder het nulpunt gedaald. Dat betekent dat er meer ondernemers negatief oordelen over hun bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar dan positief. De index staat na het derde kwartaal op -3 punten. Ondernemers in de varkenshouderij, melkveehouderij en glastuinbouw zijn een stuk negatiever geworden over de middellange termijn. Voor deze drie sectoren daalde de index tussen de 10 en 12 punten. Ook akkerbouwers waren somberder (-4 punten). Pluimveehouders waren na een sterke daling bij de vorige meting weer iets positiever (+5 punten). Ondernemers in de opengrondstuinbouw hielden er een nagenoeg gelijke mening op na; de index blijft nagenoeg onveranderd.

Voor de nabije toekomst (conjunctuurindex voor de komende 12 maanden) zijn land- en tuinbouwondernemers iets positiever. De index steeg met 2,5 punt maar blijft ondanks deze stijging nog wel onder het nulpunt (-7,5). Voor de komende 12 maanden verwachten ondernemers hogere opbrengstprijzen en betere producties bij stijgende kosten. Dit heeft een positieve invloed op de omzet en winst.

Elk najaar wordt er een extra vraag gesteld bij de Agro Vertrouwensindex. Dit jaar was er een stelling "De EU en Nederland willen een klimaatneutrale economie in 2050. Dit biedt mijn bedrijf kansen". De uitkomsten van hoe men hier op heeft gereageerd zijn hier te vinden.Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page