Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Melkveehouderij

Melkveehouders met meer vertrouwen nieuwe jaar in
2/21/2019


Er is een verdere opleving van het vertrouwen van melkveehouders in het vierde kwartaal van 2018 waarneembaar. De vertrouwensindex stijgt met bijna 6 punten naar ruim 18 punten. De stemmingsindex en de verwachting op de  middellange termijn vormen samen de Agro Vertrouwensindex. Beide indexen laten ten opzichte van het derde kwartaal in het vierde kwartaal een stijging zien.
De stemmingsindex steeg 7 punten tot ruim 26 punten. Ondanks deze stijging van de stemming over de huidige situatie op het bedrijf kijken ondernemers niet op een positievere manier terug op de laatste 12 maanden. De terugkijkende conjunctuurindex veranderde nauwelijks (+0,7 punt). Met name waren ondernemers negatiever over de opbrengstprijzen (-11 punten). Wel waren meer ondernemers positiever over de productie (+8 punten). Ook namen de kosten beperkt af (2 punten). De omzet werd net iets lager ingeschat dan een kwartaal geleden, de winst juist hoger.  

De index die de verwachte bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar weergeeft verdubbelde bijna tussen het derde en vierde kwartaal van 2018. Met een stijging van 5 punten kwam de index op ruim 10 punten uit. 

Ook meer ondernemers hebben hun verwachtingen voor de komende 12 maanden naar boven bijgesteld. De conjunctuurindex (komende 12 maanden) stijgt met 7 punten en hierdoor zijn er evenveel ondernemers die hun bedrijfssituatie positief als negatief inschatten voor de komende 12 maanden. De achterliggende factoren werden, op de kosten na, allemaal positiever gewaardeerd.   
 


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page