Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Melkveehouderij

Vertrouwen melkveehouders stabiel, huidige- en toekomstige situatie ver uit elkaar
11/8/2022

Het vertrouwen van melkveehouders is in het derde kwartaal van 2022 min of meer stabiel gebleven op 9 punten. Zowel bij de stemmingsindex als bij de indicator over de middellange termijn veranderde er tussen het tweede en derde kwartaal niet veel. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex.


De Agro Vertrouwensindex van melkveehouders is met deze stabilisatie gelijk ook de sector met het meeste vertrouwen in de eigen onderneming. Wel is de index met 9 punten lager dan wat gebruikelijk is in deze sector. Het langjarige gemiddelde ligt namelijk op 13 punten. 

De stemmingsindex is met 32 punten vrij hoog. Hiermee is de sentiment over de huidige situatie op het bedrijf bij melkveehouders momenteel het best gestemd onder alle sectoren in de land- en tuinbouw. Alleen in 2013 en 2014 was de stemming onder melkveehouders nog beter.

Ook de conjunctuurindex die ondernemers terug laat kijken op de laatste 12 maanden steeg verder. De toename was deze keer wel beperkt tot 5 punten. Nog altijd beoordelen nagenoeg alle boeren de kosten als zeer negatief voor de bedrijfsvoering. Aan de andere kant was de index van de opbrengstprijzen niet eerder zo hoog. Omdat ook de productie beter werd beoordeeld dan een kwartaal eerder, stegen ook de indexen van omzet en winst. 

Melkveehouders hebben, in tegenstelling tot de positieve huidige situatie, een negatieve kijk op de verwachte economische bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar. Deze index ligt op -10 punten. Hiermee zijn er meer melkveehouders die de langere termijn met een negatief gemoed tegemoet treden dan er ondernemers zijn die hier positief over denken. Het langlopende gemiddelde voor deze sector is 6 punten, de huidige index ligt hier dus onder. Duidelijk is dat de stemming onder melkveehouders en de verwachtingen die ze hebben op de wat langere termijn voor hun bedrijf uit elkaar liggen.

Melkveehouders hebben hun verwachtingen voor de komende 12 maanden ook naar beneden bijgesteld. De index nam bijna 9 punten af ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022. Melkveehouders verwachten dat de momenteel hoge opbrengstprijzen niet stand zullen houden en ook de productie wat zal afnemen, waardoor omzet en winst wat zullen afnemen. 

Voor actuele ontwikkelingen in de melkveehouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren raadplegen.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page