Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Melkveehouderij

Melkveehouders verwachten verbetering op middellange termijn
7/27/2020

Het vertrouwen van melkveehouders is in het tweede kwartaal van 2020 na het dieptepunt van het voorafgaande kwartaal iets hersteld. De Agro Vertrouwensindex melkveehouderij steeg met ruim 11 punten naar 7 punten. Daarmee ligt het vertrouwen nog niet op het langlopende gemiddelde van 14 punten. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalde 4 punten. De toename van de vertrouwensindex is te danken aan de hogere verwachtingen voor de middellange termijn (23 punten).


Het vertrouwen onder melkveehouders was in het eerste kwartaal van 2020 sterk gedaald onder invloed van de middellange termijn verwachting. De vertrouwensindex van de melkveehouderij daalde toen met 16 punten. Hiermee daalde de index voor het eerst sinds de metingen begonnen onder het nulpunt. Uit de recent gehouden enquête, vlak na het tweede kwartaal, is gebleken dat de index door diezelfde middellange termijn index in het tweede kwartaal van 2020 juist weer is gestegen tot 7 punten. In de laatste vier kwartalen schommelde de vertrouwensindex sterk.  

De stemmingsindex daalde in het tweede kwartaal met 4 punten tot 16 punten en kwam daarmee op het gemiddelde niveau van de totale land- en tuinbouw. De index die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft ligt echter onder het langlopende gemiddeld van 22 punten.

De conjunctuurindex die ondernemers terug laat kijken op de laatste 12 maanden daalde sterk. Vooral de opbrengstprijs werd veel lager beoordeeld dan een kwartaal eerder. Omdat ook de productie wat kromp en de kosten stegen werden omzet en winst sterk lager beoordeeld. De index staat nu op -31 punten. Voor een dergelijk lage score moeten we terug naar het 3de kwartaal van 2016. 

De index die de verwachte economische bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar weergeeft, is in het tweede kwartaal van 2020 sterk gestegen. In het vorige kwartaal daalde de index met 27 punten. Desondanks is de index nog negatief (-1 punt). Het langlopende gemiddelde voor deze sector is 7 punten.  

Ondernemers hebben hun verwachtingen voor de komende 12 maanden sterk naar boven bijgesteld. De index steeg met 32 punten tegen de daling van 43 punten in het eerste kwartaal van 2020. Ondanks de stijging is de index nog negatief: er zijn meer ondernemers die negatief denken dan positief over hun bedrijfsvoering het komende jaar. De conjunctuurindex (komende 12 maanden) steeg vooral door een hogere verwachting van de opbrengstprijs. Ook zijn de verwachtingen voor wat betreft de productie beter dan een kwartaal geleden. Hierdoor worden omzet en winst ook beter beoordeeld. Maar deze worden geremd door de verwachting van ondernemers dat de kosten zullen gaan stijgen. Alleen de productie draagt volgens boeren positief bij aan de bedrijfsvoering voor de komende 12 maanden.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page