Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Na duikvlucht, vertrouwen van opengrondstuinbouwbedrijven stabiel laag
11/8/2022

Opengrondstuinders hebben in het derde kwartaal van 2022 aangegeven dat ze min of meer evenveel vertrouwen in hun onderneming hebben dan het kwartaal eerder. De Agro Vertrouwensindex van de opengrondstuinbouw bleef op -6 punten staan. De index staat nu sinds 2 kwartalen op -6 punten terwijl een index onder nul nog niet eerder was voorgekomen sinds de introductie van deze index. De Agro Vertrouwensindex is een samenvoeging van de stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, en de index van de toekomstverwachtingen over 2 à 3 jaar. 
Het langlopend gemiddelde van het vertrouwen in deze sector bedraagt 17 punten. Met een index van -6 ligt het vertrouwen dus ver beneden het gebruikelijke niveau. Deze sector bestaat uit bedrijven in de bloembollen-, boomkwekerij- als fruitsector en de vollegrondsgroenteteelt.

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, nam na een sterke daling in het tweede kwartaal van 2022 nu met 8 punten toe tot een totaal van ongeveer 18 punten. Daarmee is de stemmingsindex van ondernemers uit de bloembollen-, boomkwekerij-, vollegrondsgroente- en fruitsector nagenoeg even positief als die van de glastuinbouw en de akkerbouw. Ook is dit niveau ligt weer veel dichter bij het langlopende gemiddelde (20 punten) van deze sector.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden beoordelen ondernemers hun bedrijfssituatie lager dan bij de vorige meting (-7,5 punt). Uit de onderliggende indicatoren blijkt dat naast gestegen kosten ondernemers vooral de opbrengstprijzen lager beoordelen. Ook de productie kreeg een negatieve correctie, met alle gevolgen voor omzet en winst. De index is hiermee het laagste sinds de start van de Agro-Vertrouwensindex.

De verwachte economische situatie van bedrijven in de fruit-, boomkwekerij-, bloembollen- en vollegrondsgroentesector voor over 2 à 3 jaar werd door respondenten uit dit onderzoek minder gunstig beoordeeld dan een kwartaal geleden. Een daling van 6 punten zorgde ervoor dat de index op -25 punten is uitgekomen. Daarmee houdt deze sector de glastuinbouwsector nog net achter zich. Toch is dit een verdere achteruitgang en de laagste waarde van de index sinds het bestaan hiervan. De index ligt logischerwijs sterk onder het langlopende gemiddelde (14 punten) van deze sector.

De conjunctuurindex (vooruitkijkend) veranderde beperkt. Een kleine positieve correctie bracht de index op -26 punten. Er zijn dus nog altijd veel meer ondernemers negatiever over de komende 12 maanden dan er positief zijn. De indexen van de onderliggende indicatoren opbrengstprijzen, productie en omzet stegen iets. Die van de kosten en winst bleef nagenoeg gelijk.
 


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page