Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Pluimveehouderij

Vertrouwen in eigen onderneming groot bij pluimveehouderij
7-3-2024

Het vertrouwen dat ondernemers uit de pluimveehouderij in hun eigen bedrijf hebben is groot. Met ruim 21 punten is dit de sector waar momenteel de ondernemers blaken van het vertrouwen in de eigen onderneming.Met dit puntenaantal steekt de index ver boven andere sectoren uit in het vierde kwartaal van 2023. De opengrondstuinbouw is met bijna 12 punten de eerste sector achter de pluimveehouderij als het gaat om dat vertrouwen. Voor een dergelijke hoge index moet teruggekeken worden naar 2018. De huidige index ligt dan ook hoger dan het langlopende gemiddelde van deze sector. De stemmingsindex en de index voor de middellange termijn bepalen samen de vertrouwensindex.De stemmingsindex, die de huidige stemming op het bedrijf weergeeft, ligt ook vrij hoog met een index van ruim 31 punten. Wel moest de index bijna 3 punten inleveren ten opzichte van een kwartaal eerder. Ondanks dat bleef dit de sector met de beste stemming in de land- en tuinbouw in het vierde kwartaal van 2023. Ook ligt deze index hoger dan het langlopende gemiddelde van 25 punten.

De index die een inschatting van ondernemers geeft van de bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar steeg sterk. Met een toename van 8 punten klom deze index naar bijna 12,5 punt. Ook hier is de sector een van de uitzonderingen. Het merendeel van de andere subsectoren kende in het vierde kwartaal een negatieve index.
Gelijk aan de stemmingsindex, daalde de conjunctuurindex terugkijkend ook. Met een afname van ruim 8 punten, was dit best een stevige correctie. De index zakte dan ook weer onder het nulpunt (-2,3 punt). Vooral de productie en de opbrengstprijzen werden lager beoordeeld dan een kwartaal eerder terwijl de kosten min of meer gelijk bleven. De omzet was dan ook een stuk lager en ook de winstindex moest enkele punten inleveren.
De conjunctuur vooruitkijkend laat een positiever beeld zien en is ook in lijn met de middellange termijn ontwikkeling. Net als deze index nam de korte termijn vooruitblik toe. Wel is men hierbij voorzichtig. De index veranderde slechts ruim 1 punt en klom naar -3 punten. De negatief en positief gestemde ondernemers liggen daarom dicht bij elkaar. Uit de onderliggende indicatoren blijkt dat men iets lagere kosten verwacht (+3 punten), een sterk toenemende opbrengstprijs (+23 punten) maar een sterk lagere productie (-19 punten). Hoewel men verwacht dat de omzet afneemt, verwachten ondernemers een iets betere winst.

Voor actuele ontwikkelingen in de pluimveehouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren leghennenhouderij en vleeskuikenshouderij raadplegen.

Aanmelden om mee te doen kan nu!
Het is nu mogelijk om, wanneer u een primair agrarisch bedrijf heeft, zich aan te melden voor deze enquête. Dat wordt u door ASR real estate, Wageningen Economic Research en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), warm aanbevolen. Ga naar de website van Wageningen Economic Research, uitvoerder van dit onderzoek, en vul uw gegevens.hier in.Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven