Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Pluimveehouderij

Vertrouwen pluimveehouders behoud negatieve tendens
11/8/2022

Het vertrouwen dat pluimveehouders in hun bedrijf hebben, is in het derde kwartaal van 2022 verder gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. De Agro Vertrouwensindex bij de pluimveehouders daalde met ruim 3 punten en komt hiermee uit op ruim 2 punten. De huidige situatie op het bedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex, daalde met 4 punten tot 20 punten. Het vertrouwen in het bedrijf op de middellange termijn van 2 à 3 jaar nam ook af met ruim 3 punten tot -13. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex pluimveehouderij.Door de daling van de Agro Vertrouwensindex pluimveehouderij met ruim 3 punten is de index in het derde kwartaal van 2022 op ruim 2 punten uitgekomen. Ondanks deze daling behoort deze sector samen met de melkveehouders tot de enige twee sectoren met nog een positieve index. De index ligt ook nog net boven het gemiddelde van de totale land- en tuinbouw maar is wel lager dan het langlopende gemiddelde van 15 punten.

Met een daling van 4 punten komt de stemmingsindex op 20 punten, 4 punten onder het langlopende gemiddelde voor deze sector. Hiermee ligt deze gelijk aan die van de totale land- en tuinbouw in het derde kwartaal van 2022. 

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden vallen twee belangrijke zaken op. Ten eerste bleken de kosten een sterkere negatieve impact te hebben op de bedrijfsvoering dan een kwartaal geleden. Deze index daalde daarom sterk. Het tweede was dat de omzet juist sterk gunstiger werd beoordeeld. Vermoedelijk door toegenomen opbrengstprijzen en productie. Uiteindelijk is de totale conjunctuurindex terugkijkend slechts beperkt gestegen. De index werd minder negatief en steeg met 3 punten tot -6 punten.

Pluimveehouders zijn over de economische situatie op het bedrijf voor de middellange termijn nog niet eerder zo negatief. De index staat in het derde kwartaal op -13 punten. De mutatie betrof ruim 3 punten. Hiermee zijn ondernemers ook negatiever dan normaal. Het langlopende gemiddelde is namelijk ongeveer 7 punten.

Over de verwachtingen op korte termijn (conjunctuur vooruitkijkend) is de sector ook negatiever geworden. De index daalde met 6 punten. Hierdoor kwam de index op -12 punten uit. Hiermee zijn er dus meer ondernemers negatief dan positief over de komende 12 maanden. Ten opzichte van de vorige meting worden de kosten hoger ingeschat en de productie juist een stuk lager. Hoewel de omzet volgens de pluimveehouders wat hoger zal zijn dan in de eerdere meting, blijft de winst sterk achter. Per saldo resteert dus een afname van 6 punten van de totale index voor de komende 12 maanden.

Voor actuele ontwikkelingen in de pluimveehouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren leghennenhouderij en vleeskuikenshouderij raadplegen.Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page