Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Pluimveehouderij

Vertrouwen pluimveehouders voor middellange termijn in vrije val
2/21/2019


Het vertrouwen dat pluimveehouders in hun bedrijf hebben, is in het vierde kwartaal van 2018 verder gedaald. De index neemt af met 9 punten. De huidige situatie op het bedrijf, vertaald in een stemmingsindex blijft nagenoeg onveranderd. Het vertrouwen in het bedrijf over 2 à 3 jaar daalt echter sterk met 17 punten. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex pluimveehouderij.De stemmingsindex van pluimveebedrijven is in het vierde kwartaal van 2018 nagenoeg onveranderd gebleven (+0,3 punt). De stemmingsindex is voor het eerst sinds begin 2017 weer wat stabiel na vele fluctuaties door marktomstandigheden. De stemmingsindex ligt met 26 punten boven de index van de totale land- en tuinbouw.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden zijn pluimveehouders echter een stuk negatiever geworden (-18 punten). Alle onderliggende factoren worden negatiever beoordeeld. De kosten stijgen nog het minst. Vooral de opbrengstprijzen en de productie zijn een stuk minder goed beoordeeld dan een kwartaal gelden. Mede hierdoor zijn de indexen van omzet en winst ook lager. De totale index die terugkijkt op de laatste 12 maanden is nu negatief (-7 punten). Dat betekent dat er meer ondernemers negatief dan positief zijn over de afgelopen 12 maanden.

Pluimveehouderijbedrijven hebben hun beeld van hun bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar sterk naar beneden bijgesteld ten opzichte van een kwartaal geleden. De index daalt 17 punten naar -11. Hiermee is het de enige sector die meer ondernemers kent die negatieve verwachtingen hebben voor hun bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar dan positieve.  

De verwachting over de bedrijfssituatie voor de komende 12 maanden is net als de middellange termijn negatief. De index daalde ook met ruim 7 punten waardoor de index op -15 punten is komen te staan. Met name zijn de verwachtingen over de opbrengstprijs naar beneden bijgesteld. Hoewel men iets positiever was over de kosten, blijft deze negatief bijdragen aan de bedrijfssituatie. Bij een onveranderde verwachte productie, daalden de omzet en winstverwachtingen bij ondernemers.  


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page