Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Pluimveehouderij

Vertrouwen onder pluimveehouders licht omhoog
7/27/2020

Het vertrouwen dat pluimveehouders in hun bedrijf hebben is in het tweede kwartaal van 2020 iets verbeterd. Ten opzichte van andere sectoren was de stijging van 5 punten beperkt. Maar na de sector opengrondstuinbouw heeft de sector het hoogste vertrouwen in de eigen onderneming. De huidige situatie op het bedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex, bleef nagenoeg onveranderd (-1 punten). Het vertrouwen in het bedrijf over 2 à 3 jaar steeg met 9 punten. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex pluimveehouderij.


De stemmingsindex van pluimveebedrijven is in het tweede kwartaal van 2020 nagenoeg stabiel. De stemmingsindex ligt nu op bijna 20 punten en is na de opengrondstuinbouw de sector met de hoogste stemming. Deze index is al sinds het derde kwartaal 2018 redelijk stabiel.  

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden zijn er opnieuw iets meer pluimveehouders negatief dan positief. De index daalde van -9 naar -21 punten vooral omdat de productie lager werd beoordeeld (-8 punten) en ook de opbrengstprijs iets negatiever werd beoordeeld. De omzet en winst vielen dan ook lager uit. Beide indexen daalden bijna 20 punten.

Pluimveehouders zijn positiever over de economische situatie op het bedrijf voor de middellange termijn. De index steeg in het eerste kwartaal met 9 punten naar ruim 10 punten. Hiermee zijn ze op glastuinbouw na de positiefste ondernemers als het gaat om de middellange termijn.

Ook voor de verwachtingen op korte termijn (conjunctuur vooruitkijkend) is de sector positiever dan een kwartaal eerder. Voor de komende 12 maanden zijn er weer meer ondernemers positief dan negatief over de economische positie van hun bedrijf. De index steeg ruim 9 punten en is hierdoor weer voorzichtig positief (6 punten). Sterk andere inzichten dan een kwartaal geleden waren er vooral voor wat betreft de productie. Deze verwachting steeg met 18 punten. Daarbij verwacht men dat de kosten lager zullen uitvallen en de opbrengstprijzen licht zullen toenemen. Hierdoor is men ook positiever over de omzet en winst.Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page