Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Varkenshouderij

Vertrouwen van varkenshouderij sterk omlaag
7/27/2020

Het vertrouwen van ondernemers in de varkenshouderij is in het tweede kwartaal van 2020 sterk gedaald. Terwijl het vertrouwen bij andere sectoren in het eerste kwartaal van 2020 sterk daalde, bleef het vertrouwen in de varkenshouderij toen op peil. Maar in het tweede kwartaal is de ontwikkeling gekeerd. De sterke daling van het vertrouwen heeft vermoedelijk te maken met de Chinese boycot van Nederlands varkensvlees. De index daalde met 8 punten naar een kleine 5 punten. Hiermee ligt het vertrouwen van varkenshouders nagenoeg op het gemiddelde niveau van de totale land- en tuinbouw.   De Agro Vertrouwensindex is een combinatie van de huidige stemming van ondernemers en van hun verwachtingen voor de middellange termijn. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het varkensbedrijf weergeeft, daalde in het tweede kwartaal sterk (-30 punten). Met een index van ruim 10 punten is het de sector met de laagste stemming in de land- en tuinbouw. Ondernemers zijn verdeeld over de economische situatie voor de middellange termijn voor hun bedrijf. De betreffende index steeg met 8 punten en kwam nagenoeg uit op het nulpunt. Dit houdt in dat nagenoeg evenveel varkenshouders positief als negatief zijn over de economische situatie op hun bedrijf voor de middellange termijn. 
 
Terugkijkend op het jaar (conjunctuurindex laatste 12 maanden) zijn ondernemers net als bij de stemmingsindex sterk negatiever dan een kwartaal eerder. De index daalde hier 32 punten en komt hiermee op -4 punten. De daling komt vooral omdat men de opbrengstprijzen zag kelderen. Deze index daalde met 60 punten en staat nu op nagenoeg nul. Ook de omzet- en winstindex daalden met bijna 50 punten. De productie nam beperkt af. Lichtpuntje was dat de kosten lager werden. Daardoor werd de index minder negatief.   

De verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn zijn gestegen. Over de verwachte situatie voor de komende 12 maanden zijn ondernemers somberder geworden. De index staat na een daling van 9 punten op -28. Dat betekent dat er meer ondernemers negatief zijn over hun bedrijfsontwikkeling op de korte termijn. Men verwacht dat de opbrengstprijzen zullen dalen en de productie ook lager zal uitpakken. De opbrengstprijsindex daalde met 13 punten, die van de productie met 5 punten. De kosten nemen naar verwachting ook iets toe waardoor de winst kleiner zal zijn.  

Voor actuele ontwikkelingen in de varkenshouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren of de liquiditeitsmonitor raadplegen.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page