Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Varkenshouderij

Vertrouwen van varkenshouders terug bij af
11/8/2022

Het vertrouwen van ondernemers in de varkenshouderij is in het derde kwartaal van 2022 sterk afgenomen en staat weer ongeveer net zo laag als in het derde kwartaal van 2021. De index lag toen op -10 punten, een dieptepunt. Nu staat de index op -11 punten. Op dit punt zijn de pessimisten in de meerderheid. Door een daling van 5 punten van de stemmingsindex naar een niveau van -15 punten en een zeer sterke afname van de verwachte situatie voor de middellange termijn (-18 punten), daalde de vertrouwensindex voor deze sector sterk. Uit beide indicatoren wordt namelijk de Agro Vertrouwensindex samengesteld.
Met een Agro Vertrouwensindex van -11 punten heeft deze sector in het derde kwartaal van 2022 het minste vertrouwen in de eigen onderneming. Ook ligt het vertrouwen onder dat van de totale land- en tuinbouw (0,7 punt) en ook onder het langjarige gemiddelde van deze sector van 11 punten. Overigens schommelt de Agro Vertrouwensindex over de tijd wel sterk. 

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het varkensbedrijf weergeeft, daalde in het derde kwartaal van 2022 met 5 punten. De stemming is niet goed te noemen. Met een index van -15 punten ligt deze ver verwijderd van het langlopende gemiddelde van +12 punten. Ook zijn het ondernemers uit deze sector die de huidige situatie op het bedrijf veruit het negatiefst beoordelen. 

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex terugkijkend) zijn ondernemers wel positiever dan bij de vorige meting (+19 punten). De index komt hiermee op -24 punten. De verbetering komt vooral omdat de opbrengstprijzen sterk zijn gestegen, waardoor ook de omzet- en winstindex hoger lagen dan een kwartaal eerder.   

De verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn zijn sterk afgenomen. De index daalde van 11 punten in de meting over het tweede kwartaal van 2022 naar -7 punten in het derde kwartaal. Hiermee ligt deze index sterk lager dan het langlopende gemiddelde voor deze sector dat op 10 punten staat. Ondanks de sterke daling en de indexwaarde van -7 punten is het nog wel een sector die over de toekomst nog het minst somber is van alle sectoren.  

De verwachte situatie voor de komende 12 maanden op het bedrijf wordt door ondernemers, net als voor de wat langere termijn, een stuk somberder voorgesteld dan een kwartaal eerder. De index daalde naar -22 punten. In het vorige kwartaal werd nog een index van 7 punten vastgesteld. De sterke daling is ingegeven door een zeer sterke toename van de kosten bij een sterk lagere opbrengstprijs.

Voor actuele ontwikkelingen in de varkenshouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren raadplegen.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page