Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Varkenshouderij

Vertrouwen bij varkenshouders stabiel
11/25/2019

Het vertrouwen bij ondernemers in de varkenshouderij is na een piek in het eerste kwartaal en een sterke daling in het tweede kwartaal van 2019 nu in het derde kwartaal gestabiliseerd. De AgroVertrouwensindex blijft op 13 punten staan. Maar de achterliggende indexen laten wel sterke schommelingen zien. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het varkensbedrijf weergeeft, stijgt 14 punten en ligt met 33 punten het hoogste van alle land- en tuinbouwsectoren. De middellange termijn verwachting van ondernemers is juist sterk gedaald (-10 punten). Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex.


Over de huidige situatie op het bedrijf zijn varkenshouders in de recentste meting positiever gestemd. De index is bijna 14 punten gestegen en ondernemers zijn, met een index van 33 punten, tevreden over hun huidige situatie op het bedrijf. 

Als ondernemers terugkijken op het jaar (conjunctuurindex laatste 12 maanden) zijn ze veel positiever dan een kwartaal geleden. Deze index verbeterde in de afgelopen drie kwartalen sowieso sterk. In het derde kwartaal van 2019 nam de index met 14 punten toe. Alle achterliggende indicatoren werden door ondernemers positiever beoordeeld. Zo drukte de kosten minder zwaar op de bedrijfsvoering, steeg de productie en werden er hogere opbrengstprijzen ontvangen. Hierdoor stegen omzet en winst. 

De verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn zijn dit jaar sterk afgenomen. Dit keer daalden de verwachtingen die ondernemers hebben in hun bedrijf op de middellange termijn met 10 punten. Na het derde kwartaal zijn er inmiddels meer ondernemers die negatief oordelen dan positief. De index staat namelijk op -4 punten. Aan het begin van het jaar stond de index nog op +30 punten. Alleen de melkveehouderij is somberder.
 
Over de verwachte situatie voor de komende 12 maanden houden, voor het tweede kwartaal achter elkaar, ondernemers elkaar in evenwicht. De index staat dicht bij nul (2 punten). Dat betekent dat er bijna evenveel ondernemers positief als negatief vooruitkijken.
Men verwacht dat de kosten zullen stijgen. Ondanks een lichte stijging van de index van de opbrengstprijzen is men daar meer verdeeld over. De index staat hier in het derde kwartaal op 1,5 punt. Positiever is men over de productie en deze index is met ongeveer 20 punten vrij hoog.  

Voor actuele ontwikkelingen in de varkenshouderij kunt u de  barometer agrarische sectoren raadplegen.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page