Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Bemesting
     
Bemesting
Kies een indicator
Stikstofbemesting per ha - Derogatiebedrijven

Daling van stikstofbemesting in 2021
7-9-2023

Het gemiddelde gebruik van stikstof uit dierlijke mest toont over de periode 2006 tot en met 2021 een dalende trend. In 2006 werd 242 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare gebruikt. In 2021 was dit gedaald naar 229 kg per hectare. Ook bij het stikstofkunstmestverbruik is een dalende trend zichtbaar. Met 122 kg per hectare in 2021 ligt het stikstofkunstmestverbruik op bijna het laagste niveau in de gehele periode 2006 tot en met 2021.

65% stikstofbemesting afkomstig uit dierlijke mest
Het gebruik van stikstof uit dierlijke mest in 2021 van gemiddeld 229 kg per hectare is relatief laag in vergelijking met voorgaande jaren. Alleen in 2012 en 2019 werden vergelijkbare lage niveaus gerealiseerd met gemiddeld respectievelijk 228 en 227 kg per hectare. Over de gehele periode 2006 tot en met 2021 is een dalende trend zichtbaar in het gebruik van stikstof uit dierlijke mest. Ook het stikstofkunstmestverbruik in 2021 behoort met 122 kg per hectare tot het laagste niveau in de gehele periode vanaf 2006. Alleen in 2018 werd een vergelijkbare stikstofkunstmestgift gegeven met 121 kg/ha. Na 2018 steeg het stikstofkunstmestgebruik weer 2 jaar op rij tot 131 kg/ha in 2020 en daalde in 2021 weer naar 122 kg/ha. De totale stikstofbemesting per hectare bestond in 2021 gemiddeld voor bijna 65% uit dierlijke mest en bijna 35% uit kunstmest.
De Kleiregio is de regio waar in alle jaren het aandeel stikstof uit dierlijke mest van de totale stikstofbemesting het laagst lag. Dit had onder andere te maken met het hogere totale bemestingsniveau in de Kleiregio (2021: 379 kg stikstof per hectare ten opzichte van 353 kg per hectare bij alle bedrijven in het derogatiemeetnet), terwijl de gift met dierlijke mest gelimiteerd was door de gebruiksnorm dierlijke mest. De totale stikstofbemesting lag in 2021 het laagst in de regio Löss met 330 kg/ha, gevolgd door de regio’s Zand 230 en Zand 250 met respectievelijk 333 en 334 kg/ha, de Veenregio met 356 kg/ha. De totale stikstofbemesting was het hoogst in de Kleiregio met 379 kg/ha.Minder bemest dan stikstofgebruiksruimte toestaat 
Het verschil tussen het stikstofgebruik en de stikstofgebruiksnorm nam vooral in de jaren 2006 tot en met 2009 sterk af. Bedroeg dit verschil in 2006 nog 68 kg/ha, in de periode 2009 tot en met 2017 varieerde dit van 20 tot en met 30 kg/ha. De afname van het verschil komt enerzijds door een daling van de stikstofgebruiksruimte in de periode 2006-2013 van 293 naar 263 kg/ha. Dit is het gevolg van hogere wettelijke werkingscoëfficiënten voor mest op melkveebedrijven met beweiding en deels door aanscherping van de stikstofgebruiksnormen in de tijd. Na 2013 is de stikstofgebruiksruimte weer toegenomen tot rond de 280 kg/ha. Een reden hiervoor is een hoger aandeel grasland vanaf 2014 als gevolg van een aanpassing van de derogatievoorwaarden (van minimaal 70 naar minimaal 80% gras in het bouwplan). Grasland heeft een hogere stikstofgebruiksnorm dan andere gewassen. Anderzijds is het kleiner wordende verschil tussen de stikstofgebruiksruimte en het stikstofgebruik het gevolg van een toename van het totale gebruik van werkzame stikstof in de periode 2006-2017 tot 261 kg/ha. Sinds 2018 zijn de verschillen tussen de stikstofgebruiksruimte en het stikstofgebruik weer groter. In 2021 gaat het om 44 kg/ha. Een lagere stikstofproductie uit dierlijke mest, die niet gecompenseerd is door meer stikstofaanvoer via dierlijke mest, is één van de redenen van de toegenomen onderschrijding van de stikstofgebruiksnorm in 2021. Een andere reden is de in vergelijking met andere jaren lage stikstofkunstmestbemesting van 122 kg/ha.


Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven