Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Bemesting
     
Bemesting
Kies een indicator
Fosfaatbemesting per ha - Derogatiebedrijven

Hogere fosfaatbemesting in 2020 en 2021
7-9-2023

De fosfaatbemesting op bedrijven in het derogatiemeetnet is sinds 2015 vrijwel geheel afkomstig uit dierlijke mest, terwijl in de jaren ervoor ook nog zo’n 3 kg/ha afkomstig was uit fosfaatkunstmest. De totale fosfaatbemesting vertoont een dalende trend in de periode 2006-2021.

Fosfaatbemesting gestegen in 2020 en 2021 
De totale fosfaatbemesting voor alle bedrijven in het derogatiemeetnet vertoont in de periode 2006-2021 een dalende trend (-22%), van gemiddeld 100 kg/ha in 2006 naar 78 kg/ha in 2021. Deze trend is in alle regio’s zichtbaar. Wel is de fosfaatbemesting de laatste 2 jaar weer wat toegenomen, in 2019 en 2020 werd respectievelijk 72 en 74 kg/ha fosfaatbemesting toegepast, vooral als gevolg van een hoger gebruik van fosfaat uit dierlijke mest. De afnemende trend in de totale fosfaatbemesting over de gehele periode 2006-2021 is het gevolg van een daling van de toelaatbare fosfaatbemesting per hectare door verlaging van de fosfaatgebruiksnormen en het per 2010 afhankelijk maken van de fosfaatgebruiksnormen van de fosfaattoestand van de bodem (fosfaatdifferentiatie). In de periode 2009-2014 geldt voor bedrijven uit het derogatiemeetnet dat de fosfaatbemesting gemiddeld voor 95-97% bestond uit dierlijke mest. In 2006 lag dit aandeel gemiddeld genomen nog op 88%. Oorzaak hiervan was een daling van de fosfaatkunstmestbemesting van 11 kg/ha in 2006 naar ongeveer 3 kg/ha vanaf 2009. Sinds 15 mei 2014 mag op derogatiebedrijven geen fosfaatkunstmest meer worden gebruikt. Het aandeel fosfaatbemesting uit dierlijke mest is daardoor verder toegenomen tot gemiddeld 99% van 2015 tot en met 2020. In 2021 ging het om 98%. De fosfaatbemesting uit overige organische mest is zeer beperkt op bedrijven in het derogatiemeetnet. In de meeste jaren gaat het om een halve kg/ha of minder, al vond in 2021 een toename plaats naar gemiddeld 1,1 kg/ha.

Verschil tussen fosfaatgebruik en fosfaatgebruiksruimte fluctueert
De gemiddelde fosfaatgebruiksnorm op bedrijven in het derogatiemeetnet daalde van 108 kg/ha in 2006 naar zo’n 84 kg/ha vanaf 2015. Hierdoor nam het verschil tussen de fosfaatgebruiksnorm en de fosfaatbemesting af van 8 kg/ha in 2006 tot rond de 4 kg/ha in de periode 2010 tot en met 2014. Sinds 2015 is het verschil tussen de fosfaatgebruiksnorm en de fosfaatbemesting weer toegenomen tot 13 kg/ha in 2019. In 2020 en 2021 nam het verschil juist weer af naar respectievelijk 9 en 6 kg/ha als gevolg van een toenemend gebruik van fosfaat uit dierlijke mest en uit overige organische mest. Mogelijk houdt het toegenomen gebruik van fosfaat uit dierlijke mest in 2021 verband met de kwaliteit van het in 2021 gewonnen ruwvoer met een relatief laag ruw eiwitgehalte en een hoger fosforgehalte. De excretie per dier in 2021 in kg stikstof was lager en in kg fosfaat hoger in vergelijking met het voorgaande jaar.Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven