Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vis aanvoer
     
Vis aanvoer
Select an indicator
Aanvoer en besomming - Kottervisserij

Aanvoer van Noordzeevis en garnalen in 2019 sterk afgenomen
9/11/2020

De totale aanvoer (levend gewicht) van de Nederlandse kottervloot is in 2019 sterk afgenomen met circa 16 mln. kg (- 20%) ten opzichte van 2018. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lagere vangsten per unit of effort, en dat terwijl voor meerdere Noordzeevissoorten zoals schol en tong de wetenschappelijk berekende omvang van de visbestanden al jaren hoog wordt ingeschat. Een lage benutting van de vangstquota van diverse vissoorten was dan ook het gevolg. Zowel de aanvoervolumes van schol, tong als garnalen namen af in 2019 vergeleken met een jaar eerder. Langoustine (ook wel Noorse kreeft) en mul werden daarentegen flink meer aangevoerd, respectievelijk +59% en +101%. De belangrijkste doelsoorten, wat volume betreft, waren garnalen, schol en tong.

In onderstaande figuren is de aanvoer van vis en garnalen weergegeven, verkregen uit VIRIS (levend gewicht).

De aanvoer van schol daalde met 13% van circa 24,5 mln. kg (2018) naar 21,4 mln. kg (2019). De aanvoer van tong daalde (-22%) met 1,9 mln. kg, van 8,6 mln. kg naar 6,7 mln. kg. De aanvoervolumes van de luxere en hogere geprijsde vissoorten bedroegen voor griet 0,9 mln. kg (+14%) en voor tarbot 1,9 mln. kg (-1%). Bot was in aanvoer vergelijkbaar met 2018 (-1%, 1,1 mln. kg). Het aanvoervolume van schar nam toe met 9% en kwam uit op een totaal van 2,5 mln. kg.

De aanvoer van rode poon daalde met 28% van 2,5 mln. kg (2018) naar 1,8 mln. kg (2019). Van mul daarentegen werd meer dan het dubbele aangevoerd: van 0,9 mln. kg (2018) naar 1,9 mln. kg (2019). De aanvoer van inktvis nam licht af (-7%) tot een totaal van 1,4 mln. kg in 2019. De aanvoer van makreel daalde met 15% tot circa 1 mln. kg.

De aanvoer van langoustine (ook wel Noorse kreeft) was, in tegenstelling tot veel andere commercieel beviste soorten, veel groter dan het jaar daarvoor. De aanvoer van deze met bordenvisserij gevangen kreeftjes nam toe met 57% van 0,8 mln. kg (2018) naar 1,3 mln. kg in 2019. De aanvoer van Noordzeegarnalen ging in 2018 de boeken in als een recordvolume. Er ontstond toen een overaanbod. Vanuit de producentenorganisaties werd een urenbeperking afgegeven om een verder overaanbod richting de markt te voorkomen. Mede door de beperkingen in visuren bleef de aanvoer in 2019 steken op 16 mln. kg (-57%) tegenover 28 mln. kg in 2018. Het gaat hier om garnalen inclusief ziftsel. De aanvoer van kabeljauw (+20%) en wijting (+22%) nam toe tot respectievelijk 0,7 mln. kg en 1,4 mln. kg. Zeebaars werd in 2019 door de kotters met 5% minder aangevoerd, met een totaal aanbod van 0,4 mln. kg (2019).


Aanvoer door kotters >300 pk
Puls 80 mm: tong (37%; 570 kg per dag) en schol (30%; 458 kg per dag) bepaalden in 2019 voor twee derde de totale vangst, gevolgd door tarbot (5%; 80 kg), schar (4%; 63 kg), tarbot (4%; 59 kg) en rode poon (4%; 58 kg). In totaal werd in 2019 gemiddeld 1.542 kg per zeedag gevangen. Dat is 15% minder dan in 2018 (gemiddeld 1.814 kg per zeedag).

Boomkor/SumWing 80 mm: Bijna driekwart van de totale vangst van dit segment bestond in 2019 uit tong en schol. Deze laatste vissoort werd het meest gevangen, met 55% van de totale vangst per dag, namelijk gemiddeld 970 kg. Het gevangen aantal kilo’s tong (328 kg per zeedag) lag fors lager dan bij de 80 mm pulsvisserij (570 kg per zeedag). In 2019 moesten al diverse kotters omschakelen naar de visserij met boomkor of SumWing doordat hun pulsontheffing niet verlengd werd. De vangsten met boomkor/SumWing bestonden verder uit tarbot (9%; 152 kg per dag), schar (4%; 66 kg per dag), griet (4%; 65 kg per dag) en rode poon (3%; 61 kg per dag). De totale aanvoer per zeedag kwam uit op 1.774 kg. Een forse daling vergeleken met 2018: -28%.

Boomkor/SumWing +100 mm: Maar liefst 79% van de totale vangst van dit segment bestond in 2019 uit schol, met gemiddeld 2.845 kg per zeedag. De vangst werd verder bepaald door met name schar (9%; 307 kg per zeedag), zeeduivel (2%, 83 kg per zeedag) tarbot (2%; 65 kg per zeedag), tongschar (2%, 55 kg per zeedag), tong (1%; 44 kg per zeedag) en kabeljauw (1%, 42 kg per zeedag). De totale vangst kwam met 3.596 kg per zeedag 6% lager uit dan de vangst per zeedag in 2018 (3.831 kg). In 2017 lag de gemiddelde vangst per zeedag nog op 5.168 kg (44% hoger dan in 2019).

Twinrig/Quadrig 80mm: Dit segment richt zich vooral op de visserij op de soorten schol en langoustine (Noorse kreeft). Van de vangst in 2019 bestond 43% (400 kg per zeedag) uit langoustines. Schol werd met 360 kg per dag (38%) minder gevangen dan in 2018 (521 kg per zeedag). Verder werden vooral tarbot (5%; 45 kg per zeedag) en griet (2%; 21 kg per zeedag) gevangen. De totale vangst per zeedag kwam uit op 934 kg.

Twinrig/Quadrig +100 mm: 75% van de vangst per zeedag (1.493 kg ) bestond in 2019 uit schol. Andere vissoorten die een belangrijk deel van de vangst per dag vormden, waren tarbot (6%; 113 kg), tongschar (4%, 88 kg), schar (4%; 82 kg) en griet (2%; 47 kg). De totale vangst per zeedag kwam uit op 1.992 kg.

Genoemde mm. (millimeter) zijn maaswijdtes.


Aanvoer door kotters <=300 pk

Puls 80 mm: 37% van de totale vangst van dit segment bestond in 2019 uit tong (322 kg per zeedag). De vangst per zeedag werd verder bepaald door met name schol (22%; 196 kg), bot (20%; 174 kg) en schar (7%; 57 kg). In totaal werd in 2019 gemiddeld 870 kg per zeedag gevangen. Dat is 16% minder dan in 2018.

Boomkor/SumWing 80 mm: Het grootste deel van de vangst in dit segment bestond uit bot (45%, 313 kg per zeedag). De overige vangst per zeedag werd met name bepaald door tong (24%; 166 kg), schol (16%; 112 kg) en schar (8%; 59 kg). De totale vangst per zeedag kwam uit op 694 kg. Vergeleken met de 1.099 kg per zeedag in 2018 is dat aanzienlijk minder.

Boomkor/SumWing +100 mm: Schol was in 2019 bij dit segment kotters de meest gevangen vissoort met 81% van het totaal. Per zeedag bedroeg de scholvangst gemiddeld 784 kg. Verder bestond de vangst vooral uit krab (4%; 39 kg per zeedag), schar (4%; 35 kg per zeedag), tarbot (3%; 31 kg per zeedag). De gemiddelde vangst per zeedag kwam uit op 965 kg.

Twinrig/Quadrig 80 mm: Net als bij de >300 pk-kotters, richt deze visserij zich met name op langoustines en schol. Van de vangst in 2019 bestond 43% uit Noorse kreeft (373 kg per zeedag). Schol vormde daarnaast een belangrijk deel van de vangst (31%; 271 kg per zeedag) gevolgd door tarbot (5%; 43 kg per zeedag). De totale vangst kwam uit op 871 kg per zeedag.

Twinrig/Quadrig >100 mm: 58% (522 kg per zeedag) van de vangst bestond in 2019 uit de doelsoort schol. De andere vissoorten maakten slechts een klein deel van de vangst uit, waaronder schar (13%, 115 kg per zeedag), tarbot (11%, 103 kg per zeedag), griet (4%; 38 kg per zeedag), rode poon (3%; 28 kg per zeedag) en tongschar (3%, 26 kg per zeedag). De totale vangst per zeedag kwam uit op 897 kg; dat is 40% minder dan in 2018 (1.485 kg per zeedag).

Genoemde mm. zijn maaswijdtes


Alle kotters

Garnalenvisserij: Bij de garnalenvisserij bestaat 99,6% van de vangsten uit de doelsoort garnalen. In totaal werd in 2019 gemiddeld 1.228 kg per zeedag gevangen; in 2018 was dat 1.403 kg. en in 2017 was dat 688 kg. Deze fluctuaties geven aan hoe wisselend de garnalenvangsten per jaar kunnen zijn.

Flyshootvisserij: De Flyshootvisserij kent een groot aantal doelsoorten. De belangrijkste vissoorten waren in 2019: mul (20%; 550 kg per zeedag), wijting (12%; 343 kg per zeedag), inktvis (11%; 316 kg per zeedag), rode poon (11%; 296 per zeedag) en makreel (11%, 296 kg per zeedag). De totale aanvoer kwam uit op 2.783 kg per zeedag. In 2018 was dat 2.893 kg en het jaar daarvoor 3.577 kg.Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page