Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vis aanvoer
     
Vis aanvoer
Kies een indicator
Aanvoer en besomming - Kottervisserij

Aanvoer van Noordzeevis en garnalen in 2023 weer verder omlaag
31-5-2024

De totale aanvoer (levend gewicht) van de Nederlandse kottervloot was met 34 mln. kg in 2023 ongeveer 29% lager dan in het voorgaande jaar (48 mln. kg). Het vijfjarig gemiddelde voor 2014-2018 lag met een aanvoer van circa 80 mln. kg veel hoger.

Het lage aanvoerniveau is vooral een gevolg van de lagere inspanning, mede ingegeven door de kottersanering. Dat resulteerde wederom in een lage benutting van de vangstquota van enkele belangrijke doelsoorten (zoals schol en tong) waar Nederlandse boomkor- en twinrigkotters gericht op vissen. In 2023 nam het aanvoergewicht van de platvissoorten schol (-31%) en tong (-27%) af, ten opzichte van 2022. De aanvoer van diverse soorten vis uit het Engels Kanaal namen daarentegen toe in 2022-2023: mul (+51%) en inktvis (+28%), terwijl de aanvoer van rode poon licht daalde (-2%). De aanvoer in Noorse kreeft (langoustine) daalde relatief sterk vergeleken met een jaar eerder (-33%). De aanvoer van een aantal andere belangrijke platvissoorten nam eveneens af, zoals die van tarbot en griet (-11%). De grootste absolute daling in aanvoer was die voor garnalen. Met een daling van 54% van 2022-2023 waren de vangsten zeer mager te noemen in de garnalenvisserij. In 2022 werd er nog afgerond 16,1 mln. kg. garnalen aangevoerd. Een jaar later was dit slechts 7,4 mln. kg.

In onderstaande figuren is de aanvoer van vis en garnalen weergegeven, verkregen uit VIRIS (levend gewicht).De aanvoer van schol daalde (-31%) van 11,2 mln. kg (2022) naar 7,7 mln. kg (2023). Ook de aanvoer van tong daalde (-27%) en kwam uit op een totaal van 3,1 mln. kg. Het aanvoergewicht voor griet bedroeg in 2023 slechts 0,3 mln kg (-11%) terwijl dat in 2020 nog 1,0 mln. kg was. De aanvoer van tarbot kwam uit op 0,8 mln. kg (-12%). De aanvoer van bot kwam in 2023 uit op 0,5 mln. kg (-36%) en voor schar was dat 0,6 mln. kg (-42%).De aanvoer van rode poon daalde (-2%) naar 1,5 mln. kg (2023). Een andere doelsoort van flyshooters is de mul. De aanvoer hiervan steeg aanzienlijk procentueel in vergelijking met een jaar eerder: in 2023 brachten Nederlandse kotters 1,7 mln. kg (+51%) op de markt. In 2023 werd veel meer inktvis aangevoerd dan in 2022: iets meer dan 2,2 mln. kg (+28%). De goede vangsten van inktvis werden vooral eind 2023 gerealiseerd.De aanvoer van langoustine (Noorse kreeft) lag met 0,9 mln. kg. in 2023 lager dan in 2022 (1,3 mln. kg). Met een daling van 54% van 2022-2023 waren de vangsten zeer mager te noemen in de garnalenvisserij. In 2022 werd er nog afgerond 16,1 mln. kg. garnalen aangevoerd. Een jaar later was dit slechts 7,4 mln. kg. In 2018 was er een recordaanvoer van garnalen van 28 mln. kg. Er ontstond toen een overaanbod door de grote aanvoer, met grote prijsdalingen als gevolg. In 2023 waren garnalenprijzen zeer hoog door het beperkte aanbod. De aanvoer van kabeljauw steeg met 15% tot 0,7 mln. kg, terwijl de aanvoer van wijting ook toenam met 25% tot 1,1 mln. kg. Zeebaars mag uit voorzorg, vanwege het relatief kleine visbestand, beperkt gevangen worden. Procentueel nam de aanvoer van zeebaars door kotters toe (+34%) in 2023, maar in absolute zin bleef het volume zeer beperkt, in 2023 afgerond 0,1 mln. kg (0,08 mln. kg in 2022).

Aanvoer door kotters >300 pk:
De verschillende vlootsegmenten vingen vergelijkbaar in volumes per dag vis in 2023 vergeleken met 2022. De grote boomkorkotters vingen minder dan een jaar eerder, flyshooters daarentegen weer meer.Puls 80 mm:
De pulsvisserij is in 2021 nagenoeg volledig uitgefaseerd. Vergelijking van cijfers met 2020 heeft daardoor geen zin.

Aanvoer door kotters <=300 pkPuls 80 mm:
De pulsvisserij is in 2021 volledig uitgefaseerd. Dit is de reden dat cijfers over vangsten per zeedag de jaren daarna ontbreken.

Alle kottersGarnalenvisserij:
Van de aanvoer in de garnalenvisserij bestaat 98% uit de doelsoort garnalen. De aanvoer per elke gemaakte zeedag in de garnalenvisserij kwam uit op gemiddeld 510 kg: dat is 43% minder dan in 2022 (881 kg per zeedag) en veel minder ten opzichte van het jaar 2019 (1.228 kg per zeedag). De fluctuaties in de aanvoerhoeveelheid per zeedag geven aan hoe wisselend de garnalenvisserij kan zijn. Zo was de aanvoer in 2017 per zeedag 688 kg en in 2018 ruim twee keer zo hoog, 1.403 kg per zeedag.
Het aantal zeedagen bedroeg 14.842 (-20%) in 2023; in 2022 was dat 18.469.

Flyshootvisserij:
De aanvoer per zeedag in de flyshootvisserij kwam uit op gemiddeld 2.523 kg in 2023. In 2022 was dat 2.388 kg (een toename van 6% in 2023). De aanvoer was vorig jaar 10% teruggelopen. De belangrijkste doelsoorten waren in 2023: mul, makreel, rode poon, inktvis en wijting.
In 2023 bedroeg het aantal zeedagen 3.037 (-1%); in 2022 was dat 3.072.


Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven