Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vis aanvoer
     
Vis aanvoer
Select an indicator
Aanvoer en besomming - Overige kleine zeevisserij

Totale waarde aangevoerde vis en schelp- en schaaldieren in overige kleine zeevisserij ruim 16 mln. euro
9/24/2021

De totale officieel geregistreerde aanvoer van de overige kleine zeevisserijen lag in 2019 op 11,6 mln. kg (levend gewicht). De totale waarde van de aangelande vis, schaal- en schelpdieren voor de overige kleine zeevisserijen lag rond de 16,2 mln. euro. In 2020 lagen zowel de geschatte aanvoer (12,3 mln. kg) als de totale waarde (16,5 mln. euro) iets hoger dan in 2019.


Net als in voorgaande jaren, bestond ook in 2019 het grootste deel van de vangsten van de overige kleine zeevisserij uit scheermessen. De schelpdiersoorten scheermessen, spisula en venusschelp vertegenwoordigden bijna 95% van het vangstvolume. Voor 2020 is het geschatte aandeel aan schelpdieren weer hoog, namelijk 91%. Overige belangrijke soorten waren in 2019 zeebaars, harder en garnalen. In 2020 bestond de vangst voor 6% uit overige soorten, waaronder kabeljauw, bot, etc.

In de staandwantvisserij nemen de tongvangsten af sinds het begin van de tijdreeks van 2013. In 2019 was tong nog de belangrijkste soort (36% van het gewicht); in 2020 was het geschatte vangstaandeel tong (21%) lager dan de geschatte vangstaandelen voor harder(35%) en overige soorten (34%). De vangsten van zeebaars en harder in de staandwantvisserij namen in de afgelopen jaren flink toe, na de afname in de jaren ervoor. Verder bestonden de vangsten uit een grote variëteit aan soorten, variërend van kreeft tot platvis en paling. In 2019 maakte die overige vangsten 29% uit van de vangst; in 2020 wordt het aandeel geschat op 34%.Binnen de overige kleine zeevisserij (inclusief de staandwantvisserij) maakte in 2019 de schelpdierenvangst meer dan driekwart van de vangstwaarde uit (76% van het totaal). Ook in 2020 lijkt dat weer het geval geweest te zijn. Daarnaast droeg de vangst van zeebaars aanzienlijk bij aan de totale vangstwaarde (13% in 2019 en in het jaar erna naar schatting 11%). Dit kwam voor een groot deel door de hoge prijs van zeebaars.

De vangsten van tong, harder en garnaal droegen ieder voor een klein deel bij aan de vangstwaarde (per soort 2% in 2019 en naar schatting 1% in 2020). Ter vergelijking: in 2013 droegen de tongvangsten nog 25% bij aan de totale inkomsten van de overige kleine visserij. De overige soorten (zoals kabeljauw en bot) droegen in 2019 gezamenlijk 5% bij aan de vangstwaarde en voor 2020 wordt dat geschat op 10%.

Voor de vangstwaarde in de staandwantvisserij was vooral tong van belang met 59% in 2019 en een geschat aandeel van 45% in 2020. Op de tweede en derde plaats hadden harder en zeebaars het grootste aandeel in de vangstwaarde.Kies een sector
Contactpersoon
Hans van Oostenbrugge
070-3358239
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page