Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vis aanvoer
     
Vis aanvoer
Kies een indicator
Aanvoer en besomming - Overige kleine zeevisserij

Totale waarde aangevoerde vis en schelp- en schaaldieren in overige kleine zeevisserij 32 mln. euro
21-9-2023

De totale officieel geregistreerde aanvoer van de overige kleine zeevisserijen lag in 2021 op 20,8 mln. kg (levend gewicht). De totale waarde van de aangelande vis, schaal- en schelpdieren voor de overige kleine zeevisserijen lag in 2021 rond de 27,0 mln. euro. In 2022 lagen zowel de geschatte aanvoer (26,2 mln. kg) als de totale waarde (32 mln. euro) ruim 20% hoger dan in 2021.


Net als in voorgaande jaren, bestond ook in 2021 het grootste deel van de vangsten van de overige kleine zeevisserij uit scheermessen. De schelpdiersoorten scheermessen, spisula en venusschelp vertegenwoordigden bijna 95% van het vangstvolume. Voor 2022 is het geschatte aandeel aan schelpdieren verder gestegen, namelijk 96%. Belangrijke soorten vis in deze visserij waren in 2022 zeebaars, harder en garnalen, maar zij maakten slechts 1% uit van de totale vangsten. In 2022 bestond de vangst verder voor 3% uit overige soorten, waaronder kabeljauw, bot, etc.

In de staandwantvisserij nemen de tongvangsten af sinds het begin van de tijdreeks van 2013. In 2021 was harder de belangrijkste soort (59% van het gewicht); in 2022 nam het geschatte vangstaandeel van harder verder toe (63%) en zakte het aandeel van de vangst van tong en overige soorten verder (respectievelijk 16% en 9%). De vangsten van harder in de staandwantvisserij namen in de afgelopen jaren flink toe en de vangsten van zeebaars lijken nu stabiel, na de afname in de jaren ervoor. Verder bestonden de vangsten uit een grote variëteit aan soorten, variërend van kreeft tot platvis en paling. In 2021 maakte die overige vangsten 12% uit van de vangst; in 2022 wordt het aandeel lager geschat, namelijk op 9%.Binnen de overige kleine zeevisserij (inclusief de staandwantvisserij) maakte in 2021 de schelpdierenvangst meer dan driekwart van de vangstwaarde uit (81% van het totaal). In 2022 lijkt dat aandeel verder te stijgen naar meer dan 83%. Daarnaast droeg de vangst van zeebaars aanzienlijk bij aan de totale vangstwaarde (8% in 2020 en in het jaar erna naar schatting 6%). Dit kwam voor een groot deel door de hoge prijs van zeebaars.

De vangsten van tong, harder en garnaal droegen ieder voor een klein deel bij aan de vangstwaarde (per soort 1% in 2021 en in 2022). Ter vergelijking: in 2013 droegen de tongvangsten nog 25% bij aan de totale inkomsten van de overige kleine visserij. De overige soorten (zoals kabeljauw en bot) droegen in 2021 gezamenlijk 8% bij aan de vangstwaarde en voor 2022 wordt dat geschat op 7%.

In 2021 en 2022 was harder voor staandwantvisserij de belangrijkste soort met een geschat aandeel in de totale vangstwaarde van respectievelijk 39 en 36%. Op de tweede en derde plaats hadden deze jaren tong en zeebaars het grootste aandeel in de vangstwaarde.Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven