Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Visquota
     
Visquota
Select an indicator
Demersale vissoorten - Visserij

Mede door Brexit-deal veel quota lager voor 2021
9/24/2021

Vangstrechten per land en per soort worden jaarlijks bepaald in de Decemberraad. Eerst wordt op basis van vangstadviezen van de Internationale Raad van Onderzoek aan de Zee (ICES) vastgesteld wat de TAC (Total Allowable Catch) per soort en beheergebied zal zijn. Daarna wordt onderhandeld over de verdeling van die TAC in quota per land. We noemen dat de vangstrechten voor uitruil. Na die onderhandelingen kunnen landen onderling gedurende het jaar nog quota ruilen. Zo ontstaan de vangstrechten na uitruil. Vaak worden die in het volgende jaar pas bekendgemaakt. Op dat moment kan ook pas de definitieve quotabenutting worden berekend.

De vangstrechten (voor uitruil) voor 2021 werden pas in de zomer van 2021 bekend. Deze vertraging kwam door de Brexit-deal die pas in december 2020 werd gesloten. In die Brexit-deal is vastgelegd dat de EU tot 2026 voor veel gequoteerde vissoorten vangstrechten zal moeten overdragen aan het Verenigd Koninkrijk. Niet voor alle vissoorten is de impact van Brexit op de vangstrechten voor 2021 direct terug te zien, wat komt door de relatief hoge TAC voor die soorten.

Toch daalden voor de Nederlandse vissers de vangstrechten (voor uitruil) van de meeste gequoteerde commerciƫle vissoorten in 2021 vergeleken met 2020. De vangstrechten voor schol daalden met 3% naar 36.136 ton; tarbot en griet gezamenlijk -17% (naar 3.001 ton); langoustine (-17%, naar 514 ton); rog (-11% naar 231 ton); tongschar/witje nam met 16% af tot 632 ton; en kabeljauw daalde met 21% (naar 1.073 ton). Naast deze verlagingen namen de vangstrechten toe voor tong (+10%, naar 14.997 ton) en wijting (+23%, naar 1.073 ton). Voor een aantal soorten waarvoor in 2021 een aanlandplicht geldt, zijn top-ups vastgesteld. Deze top-ups bieden extra ruimte in het quotum voor ondermaatse vis die verplicht moet worden aangeland. De berekeningen van de top-ups zijn gebaseerd op teruggooicijfers van deze soorten uit de periode dat ze nog verplicht terug in zee gegooid moesten worden.

De vissoorten schar en bot hebben sinds 2018 geen quotumbeperking meer. Het totaal aan vangstrechten voor de andere belangrijke demersale vissoorten (inclusief top-ups) komt in 2021 op 57.730 ton (57,7 mln. kg), vergelijkbaar met 2020. Deze totale vangstrechten bedroegen in 2017 nog 65,2 mln. kg en in 2016 zelfs 70,7 mln. kg.

Kies een sector
Contactpersoon
Hans van Oostenbrugge
070-3358239
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page