Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Visquota
     
Visquota
Kies een indicator
Demersale vissoorten - Visserij

Voor veel doelsoorten quota lager gesteld in 2023 dan eerdere jaren
31-5-2024

De Raad voor de Europese Unie bepaalt elk jaar hoeveel vis per soort en gebied aangeland mag worden (Total Allowable Catch (TAC)). Dit wordt gedaan op basis van vangstadviezen van de Internationale Raad van Onderzoek aan de Zee (ICES).

Daarna wordt de TAC-hoeveelheid, volgens eerder afgesproken percentages, over de EU-lidstaten verdeeld: de visquota. We noemen deze quota initiële quota of de vangstrechten voor uitruil. Na die onderhandelingen kunnen landen onderling gedurende het jaar quota ruilen. Zo ontstaan de vangstrechten na uitruil. Door de Brexit-deal die in december 2020 werd gesloten, worden quota voor meerdere commerciële doelsoorten van EU-lidstaten jaarlijks gekort. In die Brexit-deal is vastgelegd dat de EU tot 2026 voor veel gequoteerde visbestanden vangstrechten overdraagt aan het Verenigd Koninkrijk. In 2022 en 2023 werden de kortingen op quota voor platvissoorten als tong en schol nog beperkt voelbaar door een lage benutting van de quota.

Voor de Nederlandse vissers daalden de vangstrechten (voor uitruil) van de meeste demersaal gequoteerde commerciële vissoorten in 2023 vergeleken met 2022. De vangstrechten voor tong daalde met maar liefst 40% tot een totaal van 10.309 ton (2022) naar 6.485 ton. Schol daalde eveneens: met 2% naar 31.850 ton; tarbot en griet daalde als een gecombineerd bestand sterk met 30% (naar 1.966 ton); tongschar/witje nam met 28% af tot 350 ton; langoustine (Noorse kreeft) daalde met 9% naar 594 ton en rog met 1% naar 239 ton.

Naast deze verlagingen namen de vangstrechten toe voor wijting (+19%, naar 1.539 ton). Kabeljauw steeg sterk met 60% (naar 1.809 ton).

De vissoorten schar en bot hebben sinds 2018 geen quotum meer. Het totaal aan quota voor de andere belangrijke demersale visbestanden komt in 2023 op 51 mln. kg, wat een daling betreft van 13% vergeleken met een jaar eerder.

Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven