Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Visquota
     
Visquota
Kies een indicator
Pelagische vissoorten - Visserij

Hogere vangstrechten voor pelagische vissoorten in 2023
31-5-2024

De Raad voor de Europese Unie bepaalt elk jaar hoeveel vis per soort en gebied aangeland mag worden (Total Allowable Catch (TAC)). Dit wordt gedaan op basis van vangstadviezen van de Internationale Raad van Onderzoek aan de Zee (ICES)

Daarna wordt de TAC-hoeveelheid, volgens eerder afgesproken percentages, over de EU-lidstaten verdeeld: de visquota. We noemen deze quota initiële quota of de vangstrechten voor uitruil. Na die onderhandelingen kunnen landen onderling gedurende het jaar quota ruilen. Zo ontstaan de vangstrechten na uitruil. Door de Brexit-deal die in december 2020 werd gesloten, worden quota voor meerdere commerciële doelsoorten van EU-lidstaten jaarlijks gekort. In die Brexit-deal is vastgelegd dat de EU tot 2026 voor veel gequoteerde visbestanden vangstrechten overdraagt aan het Verenigd Koninkrijk.

De Brexit-deal heeft voor vangstrechten voor uitruil van de Nederlandse pelagische vloot een nadelige uitwerking. Een harde Brexit is afgewend, zodat de Europese vissersschepen nog toegang tot Britse wateren blijven houden tot in ieder geval 2026. In de deal is daarentegen wel vastgelegd dat de EU vangstrechten moet overdragen aan het Verenigd Koninkrijk tot 2026. De visserijvloot maakt zich zorgen over de nieuwe onderhandelingen met het VK voor de periode na 2026.

In 2023 nam het quotum voor blauwe wijting (+68%) toe ten opzichte van 2022. Daartegen namen het quotum voor haring (-7%), makreel (-5%), horsmakreel (-27%) en zilvervis (-30%) af vergeleken met een jaar eerder. Het totaal van de quota voor de belangrijkste pelagische visbestanden komt in 2023 op 183 mln. kg. Dat is 3% meer dan de 177,5 mln. kg die voor 2022 was vastgesteld. In 2018 was het totaal van de quota met 243.155 ton (243,2 mln. kg) aanzienlijk hoger.De vangstmogelijkheden in Marokkaanse en Mauritaanse wateren zijn beperkt. In 2019 werd nog een overeenkomst gesloten tussen Marokko en de Europese Unie dat de kansen bood om voor een periode van vier jaar in de Marokkaanse wateren te vissen. Deze overeenkomst is beëindigd waardoor vissen in Marokkaanse wateren door EU-vaartuigen wordt belet. Sinds de zomer van 2021 is er een nieuw visserijakkoord tussen de EU en Mauritanië. Echter, de vangstmogelijkheden voor de pelagische schepen in de Mauritaanse wateren zijn niet veel verbeterd ten opzichte van het vorige akkoord.

Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven