Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Visquota
     
Visquota
Select an indicator
Pelagische vissoorten - Visserij

Lagere vangstrechten voor pelagische vissoorten in 2021, mede door Brexit
9/24/2021

Vangstrechten per land en per soort worden jaarlijks bepaald in de Decemberraad. Eerst wordt op basis van vangstadviezen van de Internationale Raad van Onderzoek aan de Zee (ICES) vastgesteld wat de TAC (Total Allowable Catch) per soort en beheergebied zal zijn. Daarna wordt onderhandeld over de verdeling van die TAC in quota per land. We noemen dat de vangstrechten voor uitruil. Na die onderhandelingen kunnen landen onderling gedurende het jaar nog quota ruilen. Zo ontstaan de vangstrechten na uitruil. Vaak worden die in het volgende jaar pas bekendgemaakt. Op dat moment kan ook pas de definitieve quotabenutting berekend. De vangstrechten (voor uitruil) voor 2021 werden pas in de zomer van 2021 bekend. Deze vertraging kwam door de Brexit-deal die pas in december 2020 werd gesloten.

De Brexit-deal heeft voor vangstrechten voor uitruil van de Nederlandse Grote Zeevisserijvloot (pelagisch) een nadelige uitwerking. Een harde Brexit is afgewend, zodat de visserij nog toegang tot Britse wateren blijft houden tot in ieder geval 2026. In de deal is daarentegen wel vastgelegd dat de EU vangstrechten moet overdragen aan het Verenigd Koninkrijk tot 2026. De visserijvloot maakt zich nu al zorgen over de nieuwe onderhandelingen met het VK voor de periode na 2026. Vermoedelijk zal het VK meer compensatie van de EU eisen dan in de huidige Brexit-deal. Van de pelagische trawlers komt momenteel ongeveer 60% van de besomming (opbrengst uit visvangsten) uit Britse wateren.

Lagere TACs en de afspraken in de Brexit-deal leidden tot een afname van pelagisch quota voor Nederlandse pelagische schepen. In 2021 is er een lager quotum (voor uitruil) voor de belangrijkste commerciële soorten: haring (-9%), makreel (-21%), horsmakreel (-1%), blauwe wijting (-8%) en zilvervis (-1%) ten opzichte van 2020. Het totaalquotum voor de belangrijkste pelagische vissoorten komt in 2021 op 179.449 ton (179,5 mln. kg). Dat is 6% minder dan de 199.150 ton (199,2 mln. kg) dat voor 2020 was vastgesteld. In 2018 lagen de vangstadviezen met 246.935 ton (246,9 mln. kg) aanzienlijk hoger.De afgenomen vangstmogelijkheden voor de pelagische soorten zal de Nederlandse pelagische trawlers doen overwegen meer buiten Europese wateren te gaan vissen in 2021. De in 2019 gesloten overeenkomst tussen Marokko en de Europese Unie biedt kansen om voor een periode van 4 jaar in de Marokkaanse wateren te vissen. Sinds de zomer van 2021 is er ook een nieuw visserijakkoord tussen de EU en Mauritanië. Echter, de vangstmogelijkheden voor de pelagische schepen in de Mauritaanse wateren zijn niet veel verbeterd ten opzichte van het vorige akkoord.

Kies een sector
Contactpersoon
Hans van Oostenbrugge
070-3358239
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page