Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Visquota
     
Visquota
Select an indicator
Quotahuur - Kottervisserij

Aanhoudende lage quotahuurprijzen
9/24/2021

In 2020 was het beschikbare tongquotum voor uitruil aanzienlijk hoger dan in 2019. De voor Nederland beschikbare vangstrechten (na uitruil) voor tong stegen van 10.611 ton (2019) naar 13.982 ton (2020). Er was in 2020 weinig vraag naar huurquotum voor tong. Dat is te verklaren door de lage tongvangsten, met een benutting van het tongquotum van slechts 48%. Ter vergelijking, in 2017 was de benutting 73%, en in de periode 2014-2016 lag deze zelfs tussen de 91% en 94%.
Omdat er in 2020 nauwelijks transacties waren, zijn de huurprijzen voor tongquota moeilijk te bepalen. De hoogste gemiddelde huurprijs voor tongquotum van 3,35 euro per kg werd genoteerd in het tweede kwartaal van 2015. De huurprijs van scholquotum is vanaf begin 2017 stabiel rond 0,02 euro per kg. Door het geringe aantal transacties in 2020 is de prijs ook daar moeilijk met zekerheid te bepalen. De slechte vangbaarheid van schol, waardoor het quotum niet ten volle benut wordt, is daarvoor de belangrijkste reden. De benutting van het scholquotum (voor uitruil) lag in 2020 op 51%. Dat percentage is sinds 2012 (102%) ieder jaar afgenomen. Enerzijds door fluctuaties in het beschikbare scholquotum aan het begin van het jaar (voor uitruil), maar vooral ook door lagere aanvoervolumes van schol.
Kies een sector
Contactpersoon
Hans van Oostenbrugge
070-3358239
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page