Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Grondmarkt
     
Grondmarkt
Select an indicator
Grondprijs - Land- en tuinbouw

Agrarische grondprijs verder omlaag in derde kwartaal van 2020
11/2/2020

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het derde kwartaal van 2020 opnieuw gedaald, met 2,1% tot 60.700 euro per ha. Dit is circa 2% onder de gemiddelde prijs over heel 2019 (61.900 euro per ha). De relatieve grondmobiliteit bedroeg in de laatste vier kwartalen 1,65%, tegen 1,73% in dezelfde periode het jaar daarvoor.Prijzen van bouwland en grasland 
De daling van de gemiddelde grondprijs komt vooral door de lagere prijs van grasland. Deze daalde in het 3e kwartaal van 2020 met 3,6% tot € 55.500 per ha. Dat is bijna 2% lager dan de gemiddelde prijs over heel 2019 (€ 56.500 per ha). De gemiddelde prijs van bouwland bleef in het 3e kwartaal van 2020 gelijk aan die van het 2e kwartaal. De prijs van € 69.600 per ha ligt ruim 2% onder het gemiddelde van heel 2019 (€ 71.200 per ha). De gemiddelde prijs van snijmaisland daalde in het 3e kwartaal van 2020 met bijna 3% tot € 63.600 per ha. De prijs van dit grondgebruik is niet afzonderlijk in de figuur opgenomen, maar is wel onderdeel van het totaalcijfer van landbouwgrond. 
 

Grondmobiliteit
In het 3e kwartaal van 2020 is 4.700 ha landbouwgrond verhandeld, 100 ha (2%) meer dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Gemeten over de laatste 4 kwartalen (2019Q4 tot en met 2020Q3) is in totaal 29.900 ha grond in andere handen overgegaan, 4,5% minder dan de 31.300 ha in dezelfde periode een jaar eerder (2018Q4-2019Q3). De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de 4 laatste kwartalen bedroeg 1,65%, tegen 1,73% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

 

Regionale grondprijzen 
Aan de hand van vier landsdelen wordt een indruk gegeven van de regionale verscheidenheid op de agrarische grondmarkt. Deze landsdelen zijn opgebouwd uit de 14 groepen van landbouwgebieden. Landsdeel Zuid kent de hoogste gemiddelde grondprijs; in 2019 lag deze 15% boven het Nederlandse gemiddelde. Landbouwgrond in landsdeel Noord is over het algemeen het laagst geprijsd; over heel 2019 lag deze 12% onder het landelijk gemiddelde.Landsdeel Noord
De gemiddelde agrarische grondprijs in landsdeel Noord daalde in het 3e kwartaal van 2020 vrij sterk (10%): van € 57.900 in het 2e kwartaal van 2020 tot € 52.100 per ha. Over heel 2019 kwam de gemiddelde prijs uit op € 54.600 euro per ha.
In de laatste 4 kwartalen (2019Q4-2020Q3) is in landsdeel Noord 7.850 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is 140 ha (circa 2%) meer dan in dezelfde periode een jaar daarvoor (2018Q4-2019Q3). De relatieve grondmobiliteit over de laatste 4 kwartalen bedroeg 1,4%.

Landsdeel Oost
In landsdeel Oost steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het 3e kwartaal van 2020 licht (bijna 2%): van € 61.000 (2e kwartaal 2020) tot € 62.000 per ha. Over het gehele jaar 2019 lag de gemiddelde grondprijs in Oost op € 63.400 per ha.
Het verhandeld areaal landbouwgrond is in landsdeel Oost met bijna 5% toegenomen: van 8.610 ha in de periode 2018Q4-2019Q3 tot 9.000 ha over de laatste 4 kwartalen (2019Q4-2020Q3). De relatieve grondmobiliteit over de laatste 4 kwartalen was 1,7%.

Landsdeel West
In landsdeel West daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het 3e kwartaal van 2020 met 3%: van € 58.700 (2e kwartaal 2020) tot € 57.000 per ha. Het jaargemiddelde voor 2019 bedroeg € 57.200 per ha.
De grondmobiliteit in landsdeel West nam met ruim 3% af: van 3.870 ha in de periode 2018Q4-2019Q3 naar 3.740 ha over de laatste 4 kwartalen (2019Q4-2020Q3). De relatieve grondmobiliteit over de laatste 4 kwartalen bedroeg 1,7%.

Landsdeel Zuid
In landsdeel Zuid daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het 3e kwartaal van 2020 met bijna 3%: van € 71.900 (2e kwartaal 2020) tot € 70.000 per ha. Over heel 2019 lag de gemiddelde grondprijs op € 71.100 per ha.
Het verhandeld areaal landbouwgrond is in landsdeel Zuid met 16% gedaald: van 11.100 ha in de periode 2018Q4-2019Q3 naar 9.300 ha over de laatste 4 kwartalen (2019Q4-2020Q3). De relatieve grondmobiliteit over de laatste 4 kwartalen is uitgekomen op 1,9%, tegen 2,3% in dezelfde periode het jaar daarvoor.
Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met Kadaster
 • Voor achtergronden en definities: klik hieronder op de toelichting indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page