Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Grondmarkt
     
Grondmarkt
Kies een indicator
Grondprijs - Land- en tuinbouw

Agrarische grondprijs in vierde kwartaal naar 70.000 euro per ha
26-1-2022

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2021 met 4,3% gestegen ten opzichte van het derde kwartaal: van 67.100 naar 70.000 euro per ha. Over heel 2021 is de grondprijs uitgekomen op 67.100 euro per ha, 5,5% hoger dan in 2020 (63.600 euro per ha). De relatieve grondmobiliteit – de verhandelde oppervlakte afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – kwam in 2021 uit op 1,71% tegen 1,74% in 2020.Prijzen van bouwland en grasland

De gemiddelde prijs van bouwland steeg in het vierde kwartaal met 2% naar 77.000 euro per ha. Over heel 2021 ligt de gemiddelde grondprijs van bouwland op 74.400 euro per ha, 3,6% boven de prijs in 2020 (71.800 euro per ha). De gemiddelde prijs van grasland nam in het vierde kwartaal met 8% toe tot 64.800 euro per ha. Over heel 2021 noteert grasland een gemiddelde prijs van 62.000 euro per ha, 6,2% meer dan in 2020 (58.400 euro per ha).De gemiddelde prijs van snijmaisland is in het vierde kwartaal met 67.500 euro per ha gelijk aan het voorgaande kwartaal. De prijs van dit grondgebruik is niet afzonderlijk in de figuur opgenomen, maar is wel onderdeel van het totaalcijfer van landbouwgrond.

Regionale grondprijzen 

Aan de hand van vier landsdelen wordt een indruk gegeven van de regionale verscheidenheid op de agrarische grondmarkt. Deze landsdelen zijn opgebouwd uit de 14 groepen van landbouwgebieden. Landsdeel Zuid kent de hoogste gemiddelde grondprijs: in 2021 ligt deze 13% boven het Nederlandse gemiddelde. Landbouwgrond in landsdeel Noord is over het algemeen het laagst geprijsd; over heel 2021 ligt deze prijs 12% onder het landelijk gemiddelde.

 


Landsdeel Noord
De gemiddelde agrarische grondprijs in landsdeel Noord steeg in het vierde kwartaal van 2021 met 18% ten opzichte van het derde kwartaal: van 52.100 naar 61.700 euro per ha. Over heel 2021 komt de gemiddelde prijs uit op 59.100 euro per ha; bijna 5% hoger dan in 2020 (56.500 euro per ha).
De grondmobiliteit is in landsdeel Noord met ruim 2% gestegen: van 8.200 ha in 2020 tot 8.400 ha in 2021. De relatieve grondmobiliteit nam toe van 1,4% naar 1,5%.

Landsdeel Oost
In landsdeel Oost daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal met bijna 2% ten opzichte van het derde kwartaal: van 74.400 tot 73.100 euro per ha. Over het gehele jaar 2021 is de gemiddelde grondprijs in Oost uitgekomen op 69.400 euro per ha, 9% boven de grondprijs in 2020 (63.700 euro per ha).
Het verhandeld areaal landbouwgrond is in landsdeel Oost met bijna 7% afgenomen: van 9.200 ha in 2020 tot 8.600 ha in 2021. De relatieve grondmobiliteit daalde licht van 1,7% naar 1,6%.

Landsdeel West
In landsdeel West steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal met 8% ten opzichte van het derde kwartaal: van 66.300 naar 71.800 euro per ha. Het jaargemiddelde voor 2021 bedraagt 67.500 euro per ha, 6% hoger dan in 2020 (63.700 euro per ha).
De grondmobiliteit is in landsdeel West met 4.000 ha in 2021 gelijk aan het voorgaande jaar. De relatieve grondmobiliteit bleef hiermee 1,8%.

Landsdeel Zuid
In landsdeel Zuid daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal met 6% ten opzichte van het derde kwartaal: van 80.100 naar 75.300 euro per ha. Over heel 2021 ligt de gemiddelde grondprijs op 75.600 euro per ha, ruim 4% hoger dan in 2020 (72.400 euro per ha).
De grondmobiliteit is in landsdeel Zuid met 9.900 ha in 2021 gelijk aan het voorgaande jaar. De relatieve grondmobiliteit bleef ongewijzigd op 2,0%.


Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met Het Kadaster
 • Voor achtergronden en definities: klik hieronder op de toelichting indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven