Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Kies een indicator
Actuele voedselprijzen - Pluimveevlees

Kip iets goedkoper, ook boerderijprijzen verder gedaald
23-11-2023

In september 2023 lag de consumentenprijsindex van pluimveevlees met 143 punten (2015=100) 2% lager dan in juli. De prijzen af slachterij op de binnenlandse markt zijn in de maanden juli tot september nagenoeg gelijk gebleven. Deze producentenprijsindex stond in september op 148 punten, een half punt lager dan in juli. De index van de prijzen af boerderij, die geldt voor reguliere, snelgroeiende vleeskuikens, is met ruim 2% gedaald van 133 naar 130 punten.

 

Prijsontwikkeling
In september stond de consumentenprijsindex (CPI) van pluimveevlees op 143 punten (2015=100), bijna 3 punten lager dan in juli (2%). De prijzen in de aanvoerketen zijn ook iets gedaald. De prijsindex van de producten af slachterij binnenland (PPI) is ongeveer gelijk gebleven, op 148 punten. De producentenprijs buitenland (niet in de figuur) is iets gestegen, naar 141 punten.

Door inflatie en vooral de hoge vleesprijzen aten veel Nederlanders het afgelopen jaar duidelijk minder vlees. Overigens blijft kip een populair product, ook in Europa en wereldwijd. Nederlandse slachterijen spreken wel af en toe hun zorgen uit over de importen van kipfilet uit Oost-Europa. De Rabobank signaleerde dat de Europese markt voor pluimveeconcepten met langzamer groeiende vleeskuikens enigszins onder druk staat en dat Europese consumenten weer overstappen naar kip van snelgroeiende kuikens. Echter, in Nederland is de situatie duidelijk anders, omdat in de supermarkten vrijwel uitsluitend nog scharrelkip verkrijgbaar is, met het Beter Leven keurmerk.

De index van de af-boerderijprijzen is de maanden juli-september gedaald van 133 naar 130 punten. De voerprijs is in de maanden juli tot september 1 a 1,5 euro per 100 kg gedaald (een daling van 3%). De voerkosten maken 60 tot 70% uit van de totale kosten en zijn dus zeer bepalend voor de bedrijfsresultaten. De huidige opbrengstprijzen zijn voor de meeste bedrijven met snelgroeiende vleeskuikens ruim kostendekkend.

De af-boerderijprijzen hebben betrekking op de snelgroeiende vleeskuikens die worden gehouden voor de foodservicemarkt en voor de export (vooral naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). Het vlees van de langzamer groeiende kuikens, voornamelijk Beter Leven 1 ster vleeskuikens, wordt verkocht in de Nederlandse supermarkten; van de boerderijprijzen van die kuikens is geen prijsindex beschikbaar. De weergegeven indexen van de consumentenprijs en de prijs af boerderij zijn dus niet direct met elkaar te vergelijken.


Keten
De pluimveevlees keten is sterk geïntegreerd, waarbij de slachterijen regelen dat de productie van de verschillende schakels op elkaar wordt afgestemd. Slachterijen en verwerkers leveren aan de retailers en vleeskuikenbedrijven leveren kuikens aan de slachterijen. Vermeerderaars (producenten van broedeieren), kuikenbroederijen en mengvoerleveranciers zijn belangrijke toeleveranciers voor vleeskuikenbedrijven.

Vleeskuikenbedrijven

Er zijn ongeveer 600 bedrijven die vleeskuikens houden. Zes- tot achtmaal per jaar leveren zij vleeskuikens met een gewicht van 2 à 2,5 kg aan de slachterij. Binnen de groep vleeskuikenhouders houdt een deel langzamer groeiende vleeskuikens (35 à 40% van de kuikens), waarvan het vlees in de vorm van allerlei concepten in de Nederlandse supermarkten verkocht wordt.

Industrie

Er zijn ongeveer tien middelgrote en grote slachterijen in Nederland. De verdere verwerking wordt vaak gedaan op een andere locatie dan de slachterij, door een bedrijf dat de geslachte kuikens verwerkt tot consumentenproducten (kipfilets, drumsticks, dijen, vleugels). De grootste spelers binnen Nederland slachten en verwerken zelf; qua volume hebben deze bedrijven ruim meer dan de helft van de markt in handen. De slachterijen en verwerkers leveren het pluimveevlees verpakt ‘op schaal’ aan de retailers.

Afzet
Meer dan de helft van de Nederlandse productie wordt geëxporteerd, vooral naar het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Ook wordt pluimveevlees geïmporteerd, met name voor gebruik in de foodservice en de verwerkende industrie. De hoofdmoot (90 tot 95%) van de binnenlandse afzet van pluimveevleesproducten wordt verkocht in supermarkten, met verse kipfilet als belangrijkste product.

Prijsvorming
De consumentenprijs van kip kent weinig seizoensinvloeden. Meestal daalt de prijs in januari om tegen de zomer weer te stijgen. Vleesverwerkers maken met de inkopers van de supermarkten afspraken over de kwaliteit en prijs van de producten. Er worden 1- tot 2-jaarscontracten afgesloten na tendering. Soms worden afspraken gemaakt op basis van de inkoopprijs bij de pluimveehouders. Een belangrijk deel wordt geëxporteerd. De prijzen op de buitenlandse markten hebben invloed op de prijs in Nederland, bij de vleesverwerkers, maar ook af boerderij. Prijzen af boerderij worden bepaald door de slachterijen en zijn afhankelijk van het moment van leveren. Bijna alle vleeskuikenhouders hebben een jaarcontract voor het leveren van de vleeskuikens aan een slachterij. In het contract staan afspraken over de leveringen en de kwaliteit van de kuikens, maar niet over de prijs.

Prijsindices
Het merendeel van de Nederlandse vleeskuikenhouders (met circa 65% van de kuikens) houdt gangbare snelgroeiende kuikens. Het vlees van deze kuikens wordt afgezet in de foodservice (vooral quickservice-restaurants) of geëxporteerd. De prijs af boerderij (API) is gebaseerd op de marktprijs van de gangbare snelgroeiende kuikens. De consumentenprijs is echter gebaseerd op de prijzen in de Nederlandse supermarkten en heeft dus betrekking op de langzamer groeiende vleeskuikens. In een normale situatie is er een wisselwerking tussen de prijs af boerderij van de snelgroeiende en langzaam groeiende vleeskuikens.


Kies een keten
Contactpersoon
Elsje Oosterkamp
0317 484655
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens). Deze PPI heeft betrekking op binnenlandse de afzetprijzen, dus is voornamelijk gebaseerd op prijzen voor traag groeiende vleeskuikens.
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens). De CPI is gebaseerd op vlees van traag groeiende vleeskuikens. 
De af boerderij prijzen zijn gebaseerd op prijzen van reguliere vleeskuikens. Deze index sluit dus niet goed meer aan op de PPI en de CPI.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven