Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Actuele voedselprijzen - Pluimveevlees

Consumentenprijs pluimveevlees ongewijzigd, prijsherstel af boerderij
9/2/2021

In de maanden april en mei 2021 bleven de consumentenprijzen van pluimveevlees gelijk. De index in april en mei was 117 (2015=100). De prijzen af slachterij (producentenprijzen) op de binnenlandse markt zijn gestegen. In maart was de index 104 en in april steeg deze naar 108 en in mei naar 110. De consumenten- als de productenprijs hebben vooral betrekking op concepten (van langzaam groeiende kuikens). De index van de prijzen af boerderij heeft betrekking op reguliere vleeskuikens. Die prijzen zijn in april en mei gestegen. Dit is een verder herstel van de periode met zeer lage prijzen tijdens de laatste maanden van vorig jaar en de eerste maanden van dit jaar. De af-boerderijprijs van langzaam groeiende kuikens bleef wel op peil gedurende deze periode. Vlees van deze kuikens wordt vooral in de Nederlandse supermarkt verkocht.

 

Prijsontwikkeling

De consumentenprijs van pluimveevlees in de Nederlandse supermarkten is in de maanden april en mei gelijk gebleven. In april en mei was de index 117 punten (2015=100). Deze index is gebaseerd op de gemiddelde prijs die consumenten betalen in de Nederlandse retail. Dit betreft vooral vlees van ‘langzaam groeiende kip’-concepten, die verkocht worden in de Nederlandse supermarkt.

De prijzen voor de producten af slachterij stegen zowel in april en mei. In maart was de index 104 (2015=100) en deze steeg naar 108 in april en 110 in mei. Deze index heeft betrekking op de binnenlandse afzet, dus de afzet van producten af slachterij naar Nederlandse afnemers. Dit zijn voor een belangrijk deel de supermarkten. Vooral bij de afzet naar het buitenland werden de slachterijen geconfronteerd met een fors lagere vraag door de verminderde afzet naar horeca en foodservice. De index voor de buitenlandse afzet ligt dan ook fors lager (niet in de figuur), maar ook deze index is in maart en april gestegen. De oorzaak hiervan is het herstel in de markt na een periode met strenge maatregelen in de horeca om het corona virus te bestrijden. 

De index van prijzen af boerderij blijven stijgen. In januari 2021 was de index nog 85, in maart was de index 88 om daarna verder te stijgen naar 91 in april en 95 in mei. De index voor boerderijprijzen heeft betrekking op reguliere vleeskuikens. Deze kuikens worden gehouden voor de foodservicemarkt en voor de export (vooral naar Duitsland en het VK). Door de coronacrisis is een deel van deze markt weggevallen met als gevolg een forse prijsdaling voor deze vleeskuikenhouders. De prijzen van vleeskuikens af boerderij zijn bezig met een herstel, maar ze komen uit een diep dal. Volgens het seizoenspatroon is de verwachting dat de prijzen richting de zomer verder zullen stijgen. Het prijsherstel wordt versterkt doordat de horeca in binnen- en buitenland weer open gaat en met minder beperkingen kan werken. 

Circa 35% van de kuikens zijn zogenaamde langzaam groeiende kuikens. Ze worden afgezet in de Nederlandse supermarkten. De prijs af boerderij van deze kuikens is gedurende de gehele &39;coronacrisis&39; weinig veranderd.

Keten
De hoofdmoot (90 tot 95%) van de binnenlandse afzet van pluimveevleesproducten wordt door consumenten gekocht in supermarkten. Hiervan is verse kipfilet het belangrijkste product. De pluimveeketen is sterk geïntegreerd. Slachterijen regelen dat de productie van de verschillende schakels op elkaar wordt afgestemd. Slachterijen en verwerkers leveren aan de retailers en vleeskuikenbedrijven leveren kuikens aan de slachterijen. Toeleveranciers aan vleeskuikenbedrijven zijn: vermeerderaars (producenten van broedeieren), kuikenbroederijen en mengvoerleveranciers.

Toelichting op drie niveaus
Er zijn 13 middelgrote en grote slachterijen in Nederland. Verdere verwerking vindt veelal plaats door een bedrijf op een andere locatie dan de slachterij. Daar worden geslachte kuikens verder verwerkt tot consumentenproducten (kipfilet, drumstick, dijen, vleugels). De twee grootste spelers binnen Nederland slachten en verwerken zelf; qua volume hebben beide bedrijven samen meer dan de helft van de markt in handen.

Er zijn ongeveer 600 bedrijven die vleeskuikens houden. Zes- tot achtmaal per jaar leveren zij vleeskuikens (kip) op een gewicht van 2 à 2,5 kg aan de slachterij. De slachterijen en verwerkers leveren het pluimveevlees op schaal aan de retailers. Meer dan de helft van de Nederlandse productie wordt geëxporteerd. Ook wordt pluimveevlees geïmporteerd. Importpluimveevlees wordt vooral gebruikt in foodservice en in de verwerkende industrie.

Binnen de groep vleeskuikenhouders houdt een deel langzaam groeiende vleeskuikens, waarvan het vlees in de vorm van allerlei concepten in de Nederlandse supermarkten verkocht wordt.

Het merendeel van de Nederlandse vleeskuikenhouders (met circa 65% van de kuikens) houdt gangbare snelgroeiende kuikens. Het vlees van deze kuikens wordt afgezet in de foodservice (vooral quickservice-restaurants) en export. De prijs af boerderij is gebaseerd op de marktprijs van de gangbare snelgroeiende kuikens. De consumentenprijs is gebaseerd op de prijzen in de Nederlandse supermarkten en deze prijs heeft betrekking op het pluimveevlees van de langzaam groeiende vleeskuikens. In de praktijk is er een wisselwerking tussen de opbrengstprijs af boerderij van de snelgroeiende en langzaam groeiende vleeskuikens.

Prijsvorming
De consumentenprijs kent weinig seizoensinvloeden. Meestal daalt de prijs in januari om richting de zomer weer te stijgen. Vleesverwerkers maken met de inkopers van de supermarkten afspraken over de kwaliteit en prijs van de producten. Er worden 1- tot 2-jaarscontracten afgesloten na tendering. Soms worden afspraken gemaakt op basis van de inkoopprijs bij de pluimveehouders. Een belangrijk deel wordt geëxporteerd. De prijzen op de buitenlandse markten hebben invloed op de prijs in Nederland, zowel op producentenniveau, maar ook af boerderij. Er is een seizoenspatroon met hogere prijzen in de zomerperiode. Prijzen af boerderij worden bepaald door de slachterijen en zijn afhankelijk van het moment van leveren. Bijna alle vleeskuikenhouders hebben een jaarcontract voor het leveren van de vleeskuikens aan een slachterij. In het contract staan afspraken over de leveringen en de kwaliteit van de kuikens, maar niet over de prijs.


Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens). Deze PPI heeft betrekking op binnenlandse de afzetprijzen, dus is voornamelijk gebaseerd op prijzen voor traag groeiende vleeskuikens.
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens). De CPI is gebaseerd op vlees van traag groeiende vleeskuikens. 
De af boerderij prijzen zijn gebaseerd op prijzen van reguliere vleeskuikens. Deze index sluit dus niet goed meer aan op de PPI en de CPI.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page