Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Kies een indicator
Actuele voedselprijzen - Pluimveevlees

Prijs van kip iets gestegen, af-boerderijprijs en industrieprijs iets hoger
1-5-2024

In januari 2024 lag de consumentenprijsindex van pluimveevlees met 122 punten iets hoger (1%) dan in november 2023. De prijzen af slachterij op de binnenlandse markt zijn sinds november 2% gedaald, van 140 naar 137 punten. Ook de index van prijzen af boerderij, die geldt voor reguliere, snelgroeiende vleeskuikens, is met 2% gedaald naar 138 punten (index 2020=100). In januari 2024 lagen de prijzen af boerderij 12% lager dan in januari 2023.

 

Prijsontwikkeling
In januari 2024 stond de consumentenprijsindex (CPI) van pluimveevlees op 122 punten (2020=100), 1% hoger dan in november vorig jaar. De prijzen in de aanvoerketen zijn gedaald. De prijsindex van de producten af slachterij binnenland (PPI) is 2% gedaald, naar 137 punten. De producentenprijs buitenland (niet in de figuur) is 7% gedaald, naar 132 punten.

Veel Nederlanders aten vorig jaar minder vlees, maar kip blijft een gewild product. In de Nederlandse supermarkten is inmiddels bijna alleen nog scharrelkip verkrijgbaar, met het Beter Leven keurmerk. Een deel van de Nederlandse vleeskuikenbedrijven, in totaal ongeveer 40 tot 45% van de productie in 2023, is de afgelopen jaren overgestapt op scharrelkuikens, die meer ruimte hebben en minder snel groeien. In dezelfde stallen kunnen daarom veel minder kuikens worden gehouden. Het aanbod van Nederlands pluimveevlees is hierdoor met 30 tot 50% gedaald.

De index van de af-boerderijprijzen is sinds november vorig jaar gedaald van 141 naar 138 punten. In januari 2024 lagen de opbrengstprijzen voor de vleeskuikenhouders 12% lager dan in januari 2023. De situatie op de veevoermarkt was begin dit jaar redelijk stabiel. De voerprijs is sinds november ongeveer 1% gedaald. De voerkosten maken 60 tot 70% uit van de totale kosten en zijn dus zeer bepalend voor de bedrijfsresultaten. De opbrengstprijzen zijn voor de meeste bedrijven kostendekkend.

De af-boerderijprijzen hebben overigens betrekking op de snelgroeiende vleeskuikens die worden gehouden voor de foodservicemarkt en voor de export (vooral naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). Het vlees van de langzamer groeiende kuikens, voornamelijk Beter Leven 1 ster vleeskuikens, wordt verkocht in de Nederlandse supermarkten; van de boerderijprijzen van die kuikens is geen prijsindex beschikbaar. De weergegeven indexen van de consumentenprijs en de prijs af boerderij zijn dus niet direct met elkaar te vergelijken.

Keten
De pluimveevlees keten is sterk geïntegreerd, waarbij de slachterijen regelen dat de productie van de verschillende schakels op elkaar wordt afgestemd. Slachterijen en verwerkers leveren aan de retailers en vleeskuikenbedrijven leveren kuikens aan de slachterijen. Vermeerderaars (producenten van broedeieren), kuikenbroederijen en mengvoerleveranciers zijn belangrijke toeleveranciers voor vleeskuikenbedrijven.

Vleeskuikenbedrijven
Er zijn ongeveer 600 bedrijven die vleeskuikens houden. Zes- tot achtmaal per jaar leveren zij vleeskuikens met een gewicht van 2 à 2,5 kg aan de slachterij. Binnen de groep vleeskuikenhouders houdt een deel langzamer groeiende vleeskuikens (ongeveer 45% van de kuikens), waarvan het vlees als scharrelkip (Beter Leven Keurmerk 1 ster) in de Nederlandse supermarkten verkocht wordt.

Industrie
Er zijn ongeveer tien middelgrote en grote pluimveeslachterijen in Nederland. De verdere verwerking wordt vaak gedaan op een andere locatie dan de slachterij, door een bedrijf dat de geslachte kuikens verwerkt tot consumentenproducten (kipfilets, drumsticks, dijen, vleugels). De grootste spelers binnen Nederland slachten en verwerken zelf; qua volume hebben deze bedrijven ruim meer dan de helft van de markt in handen. De slachterijen en verwerkers leveren het pluimveevlees verpakt ‘op schaal’ aan de retailers.

Afzet
Meer dan de helft van de Nederlandse productie wordt geëxporteerd, vooral naar het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Ook wordt pluimveevlees geïmporteerd, met name voor gebruik in de foodservice en de verwerkende industrie. De hoofdmoot (90 tot 95%) van de binnenlandse afzet van pluimveevleesproducten wordt verkocht in supermarkten, met verse kipfilet als belangrijkste product.

Prijsvorming
De consumentenprijs van kip kent weinig seizoensinvloeden. Meestal daalt de prijs in januari om tegen de zomer weer te stijgen. Vleesverwerkers maken met de inkopers van de supermarkten afspraken over de kwaliteit en prijs van de producten. Er worden 1- tot 2-jaarscontracten afgesloten na tendering. Soms worden afspraken gemaakt op basis van de inkoopprijs bij de pluimveehouders. Een belangrijk deel wordt geëxporteerd. De prijzen op de buitenlandse markten hebben invloed op de prijs in Nederland, bij de vleesverwerkers, maar ook af boerderij. Prijzen af boerderij worden bepaald door de slachterijen en zijn afhankelijk van het moment van leveren. Bijna alle vleeskuikenhouders hebben een jaarcontract voor het leveren van de vleeskuikens aan een slachterij. In het contract staan afspraken over de leveringen en de kwaliteit van de kuikens, maar niet over de prijs.

Prijsindices
Een aanzienlijk deel van de Nederlandse vleeskuikenhouders (met circa 55% van de kuikens) houdt gangbare snelgroeiende kuikens. Het vlees van deze kuikens wordt afgezet in de foodservice (vooral quickservice-restaurants) of geëxporteerd. De prijs af boerderij (API) is gebaseerd op de marktprijs van de gangbare snelgroeiende kuikens. De consumentenprijs is echter gebaseerd op de prijzen in de Nederlandse supermarkten en heeft dus betrekking op de langzamer groeiende vleeskuikens. In een normale situatie is er een wisselwerking tussen de prijs af boerderij van de snelgroeiende en langzaam groeiende vleeskuikens.


Kies een keten
Contactpersoon
Elsje Oosterkamp
0317 484655
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens). Deze PPI (2020=100) heeft betrekking op binnenlandse de afzetprijzen, dus is voornamelijk gebaseerd op prijzen voor traag groeiende vleeskuikens.
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline. Basisjaar is 2020.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens). De CPI (2020=100) is gebaseerd op vlees van traag groeiende vleeskuikens. 
De af boerderij prijzen zijn gebaseerd op prijzen van reguliere vleeskuikens. Deze index sluit dus niet goed meer aan op de PPI en de CPI.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven