Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Actuele voedselprijzen - Pluimveevlees

Vrij stabiele prijzen in de pluimveevleesketen
1/28/2022

In de maanden oktober en november bleef de consumentenprijsindex van pluimveevlees redelijk stabiel. Over deze maanden daalde de index met nog geen 2%. De prijzen af slachterij (producentenprijzen) op de binnenlandse markt stegen licht. In november kwam de index uit op 115 punten. De index van de prijzen af boerderij die betrekking heeft op reguliere vleeskuikens, steeg iets in de maand november. Deze kleine stijging was onvoldoende om de stijging in kosten te compenseren. Voor vleeskuikenhouders is het voer veruit de belangrijkste kostenpost. Door de fors hogere voerprijs stijgen de kosten. De af-boerderijprijs van langzaam groeiende kuikens (supermarktconcept en Beter Leven 1 ster vleeskuiken) stijgt wel mee met hogere voerprijzen.

 

Prijsontwikkeling
De consumenten- en producentenprijs hebben vooral betrekking op concepten van langzaam groeiende kuikens die verkocht worden in de Nederlandse supermarkt. In de oktober en november was de consumentenprijsindex van pluimveevlees vrij stabiel en kwam uit op 118 punten, een daling van nog geen 2%. De prijsindex van de producten af slachterij steeg van 112 in augustus (2015=100) naar 115 in november. Ook de producentenprijs buitenland (niet in de figuur) vertoont een stijgende lijn. Die heeft vooral afzet naar de horeca en foodservice in het buitenland, waar ook een herstel in de markt is. Maar coronamaatregelen blijven de markt verstoren.

De index van prijzen af boerderij hapert, na een duidelijke stijging tijdens de zomermaanden. In de maanden augustus, september en november bleef de index gelijk op 99 om in november te stijgen naar 101 punten. De index voor boerderijprijzen heeft betrekking op reguliere vleeskuikens. Deze kuikens worden gehouden voor de foodservicemarkt en voor de export (vooral naar Duitsland en het VK). Na de coronacrisis is de markt zich nu aan het herstellen, maar de afzet blijft moeizaam. Het absolute niveau van de prijzen lijkt redelijk, maar door de hogere kosten zijn de inkomens laag. Tussen januari en december 2021 is de voerprijs gestegen met 23%. Omdat voerkosten 60 tot 70% uitmaken van de totale kosten heeft dit grote gevolgen voor de rentabiliteit.

Circa 35% van de kuikens zijn zogenaamde langzaam groeiende kuikens. De prijzen af boerderij voor langzaam groeiende kuikens (supermarkt concepten en Beter Leven 1 ster vleeskuikens) zijn de laatste maanden duidelijk gestegen. Hier volgen de opbrengstprijzen de ontwikkeling in de voerprijzen. Het vlees van deze kuikens wordt verkocht in de Nederlandse supermarkten, waar de vraag goed is. Hiervan is geen index van de prijzen af boerderij bekend en deze ontwikkeling wordt dan ook niet weergegeven in de figuur.

Keten
De hoofdmoot (90 tot 95%) van de binnenlandse afzet van pluimveevleesproducten wordt door consumenten gekocht in supermarkten. Hiervan is verse kipfilet het belangrijkste product. De pluimveeketen is sterk geïntegreerd. Slachterijen regelen dat de productie van de verschillende schakels op elkaar wordt afgestemd. Slachterijen en verwerkers leveren aan de retailers en vleeskuikenbedrijven leveren kuikens aan de slachterijen. Toeleveranciers aan vleeskuikenbedrijven zijn: vermeerderaars (producenten van broedeieren), kuikenbroederijen en mengvoerleveranciers.

Toelichting op drie niveaus
Er zijn ongeveer tien middelgrote en grote slachterijen in Nederland. Verdere verwerking vindt veelal plaats door een bedrijf op een andere locatie dan de slachterij. Daar worden geslachte kuikens verder verwerkt tot consumentenproducten (kipfilet, drumstick, dijen, vleugels). De drie grootste spelers binnen Nederland slachten en verwerken zelf; qua volume hebben deze bedrijven ruim meer dan de helft van de markt in handen.

Er zijn ongeveer 600 bedrijven die vleeskuikens houden. Zes- tot achtmaal per jaar leveren zij vleeskuikens (kip) op een gewicht van 2 à 2,5 kg aan de slachterij. De slachterijen en verwerkers leveren het pluimveevlees op schaal aan de retailers. Meer dan de helft van de Nederlandse productie wordt geëxporteerd. Ook wordt pluimveevlees geïmporteerd. Importpluimveevlees wordt vooral gebruikt in foodservice en in de verwerkende industrie.

Binnen de groep vleeskuikenhouders houdt een deel langzaam groeiende vleeskuikens, waarvan het vlees in de vorm van allerlei concepten in de Nederlandse supermarkten verkocht wordt.

Het merendeel van de Nederlandse vleeskuikenhouders (met circa 65% van de kuikens) houdt gangbare snelgroeiende kuikens. Het vlees van deze kuikens wordt afgezet in de foodservice (vooral quickservice-restaurants) en export. De prijs af boerderij is gebaseerd op de marktprijs van de gangbare snelgroeiende kuikens. De consumentenprijs is gebaseerd op de prijzen in de Nederlandse supermarkten en deze prijs heeft betrekking op het pluimveevlees van de langzaam groeiende vleeskuikens. In een normale situatie is er een wisselwerking tussen de opbrengstprijs af boerderij van de snelgroeiende en langzaam groeiende vleeskuikens.

Prijsvorming
De consumentenprijs kent weinig seizoensinvloeden. Meestal daalt de prijs in januari om richting de zomer weer te stijgen. Vleesverwerkers maken met de inkopers van de supermarkten afspraken over de kwaliteit en prijs van de producten. Er worden 1- tot 2-jaarscontracten afgesloten na tendering. Soms worden afspraken gemaakt op basis van de inkoopprijs bij de pluimveehouders. Een belangrijk deel wordt geëxporteerd. De prijzen op de buitenlandse markten hebben invloed op de prijs in Nederland, zowel op producentenniveau, maar ook af boerderij. Er is een seizoenspatroon met hogere prijzen in de zomerperiode. Prijzen af boerderij worden bepaald door de slachterijen en zijn afhankelijk van het moment van leveren. Bijna alle vleeskuikenhouders hebben een jaarcontract voor het leveren van de vleeskuikens aan een slachterij. In het contract staan afspraken over de leveringen en de kwaliteit van de kuikens, maar niet over de prijs.


Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens). Deze PPI heeft betrekking op binnenlandse de afzetprijzen, dus is voornamelijk gebaseerd op prijzen voor traag groeiende vleeskuikens.
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens). De CPI is gebaseerd op vlees van traag groeiende vleeskuikens. 
De af boerderij prijzen zijn gebaseerd op prijzen van reguliere vleeskuikens. Deze index sluit dus niet goed meer aan op de PPI en de CPI.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page