Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Actuele voedselprijzen - Eieren

Eierprijs in de supermarkt blijft stijgen
1/28/2022

De consumentenprijsindex van eieren is in november verder gestegen (index 147). De prijzen af pakstation voor afzet in het binnenland zijn ook iets gestegen met een index van 111 in november. De prijsindex voor afzet naar het buitenland is de laatste maanden van 2021 wel duidelijk hoger. De eierprijzen af boerderij zijn in oktober en november gestegen. Hoewel de absolute af-boerderijprijs van eieren op een redelijk niveau lijkt, zijn de opbrengsten te laag om tot een redelijk inkomen te komen. De voerprijs, de belangrijkste kosten voor de leghennenhouder, is in de tweede helft van 2021 fors toegenomen.Prijsontwikkeling
Volgens het normale seizoenpatroon stijgen de eierprijzen voor de pluimveehouder in de maanden oktober en november. Dat is ook dit jaar het geval. De index stijgt van 96 in september naar 102 punten in november 2021. De index voor de prijzen af pakstation zijn in oktober en november ook iets gestegen. Dit betreft de producentenprijs binnenland (in de figuur). De producentenprijs buitenland is de laatste maanden duidelijker gestegen. Blijkbaar zitten de exportprijzen weer enigszins in de lift. De binnenlandse afzet gaat voor een deel naar de foodservice. Door de coronamaatregelen is veel onzekerheid over de afzet naar de horeca. Het gevolg is dat de eierhandel steeds moet schuiven tussen de verschillende afzetkanalen. Door de grote differentiatie in soorten eieren (onder meer houderijsysteem en kleur van de eieren) is dit lastig. Het hele jaar was de consumentenprijsindex tussen 144 en 145 om in november weer iets te stijgen naar 147 punten.

Duidelijk vermeld moet worden dat de prijsindex af boerderij betrekking heeft op reguliere scharreleieren. Deze eieren gaan naar de foodservice of worden geëxporteerd. De Nederlandse supermarkten verkopen bijna uitsluitend eieren met een keurmerk. Dit zijn het Beter Leven keurmerk met 1 ster (scharrelei), 2 sterren (vrije-uitloopeieren) of 3 sterren (vooral biologische eieren). Deze eieren worden door de leghennenhouders vooral volgens contracten met een vaste prijs verkocht. Om deze reden moeten de cijfers over de vergelijking van de consumentenprijs en de af-boerderijprijs voorzichtig geïnterpreteerd worden.

Sinds het begin van jaar stijgen de kosten voor de pluimveehouder door hogere voerprijzen. Ook in oktober en november is de voerprijs weer duidelijk hoger. Omdat 65% van de kostprijs betrekking heeft op voerkosten, is de voerprijs van grote invloed op de totale kosten en de marge. Hoewel het absolute niveau van de eierprijzen redelijk lijkt zijn door de gestegen kosten de inkomens laag. De sector wordt ook geconfronteerd met uitbraken van vogelgriep. Er worden leghennen geruimd, er zijn allerlei vervoersbeperkingen voor pluimvee en eieren die extra kosten met zich meebrengen. Bedrijven met vrije-uitloopleghennen moeten de dieren binnen houden, waardoor de opbrengstprijs onder druk komt te staan. Allemaal factoren die voor de leghennenhouders en de eierhandel vele onzekerheden met zich meebrengen en een goede prijsvorming niet bevorderen.

Keten
De tafeleieren in het schap bij de supermarkten zijn direct door de pakstations afgeleverd of door grossiers via de pakstations. Leghennenhouders leveren eieren aan de pakstations, verpakken zelf of leveren aan de eiproductenindustrie. Broederijen en de opfokkers van jonge hennen zijn belangrijke voorschakels in de eierketen. Mengvoerfabrikanten zijn belangrijke toeleveranciers in de sector.

Toelichting op drie niveaus
Bijna 90% van de tafeleieren wordt afgezet via de supermarkten. Er is geen noemenswaardige import van eieren voor de afzet via supermarkten. In Nederland houden circa 850 bedrijven leghennen, in verschillende houderijsystemen. Het merendeel van de hennen wordt gehouden als scharrelhen. Daarnaast worden ook hennen gehouden in kooihuisvesting, vrije uitloop en biologisch.

De geproduceerde eieren worden op de boerderij verpakt of geleverd aan de 14 middelgrote en grote pakstations. Deze sorteren en verpakken de eieren in consumentenverpakkingen. De Nederlandse pakstations leveren tafeleieren aan supermarkten in Nederland (circa 30% van de productie) en Duitsland (ook circa 30% van de productie). Een deel van de eieren (30 tot 35%) gaat naar de eiproductenindustrie in Nederland en het buitenland. Daar worden de eieren verwerkt tot vloeibaar of gedroogd eiproduct. Dit eiproduct wordt vervolgens weer gekocht door de levensmiddelenindustrie, waarbij fabrikanten van sauzen en pasta en bakkerijen belangrijke afnemers zijn.

Prijsvorming 
De leghennenhouders maken veelal per legronde afspraken met een pakstation. Naast kwaliteitsaspecten kan er ook een afspraak gemaakt worden over de prijs voor de eieren. Veel leghennenhouders werken met een vrije marktprijs. Dat betekent dat voor elke geleverde partij eieren de marktprijs van dat moment betaald wordt. Er is een duidelijk seizoenspatroon in de marktprijzen. ’s Zomers zijn de eierprijzen voor de leghennenhouders in de regel lager dan in de rest van het jaar. Steeds meer leghennenhouders, die eieren met het Beter Leven keurmerk leveren aan de Nederlandse detailhandel, werken met vaste contractprijzen. Voor elke ronde leghennen worden prijsafspraken gemaakt. Ook bedrijven met hennen met vrije uitloop en biologische houderij werken met vooral met vaste prijs afspraken.

Prijsindices
De consumentenprijsindex (CPI) is gebaseerd op de prijzen voor tafeleieren in de supermarkt. Dit zijn bijna uitsluitend eieren met een keurmerk. De PPI is gebaseerd op de binnenlandse opbrengstprijzen van pakstations én die van de eiproductenindustrie. De API is gebaseerd op reguliere scharreleieren, die naar de food service gaan of geëxporteerd worden.


Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens).Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page