Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Actuele voedselprijzen - Eieren

Consumentenprijs eieren stabiel
9/2/2021

De consumentenprijsindex van eieren bleef in april en mei stabiel op het niveau 145 (2015=100). De prijzen af eierpakstation bleven ook onveranderd. In mei 2021 was de index 110. De eierprijzen af boerderij zijn in april en mei fors gedaald. De index daalde van 106 in maart naar 97 in april en 91 in mei. Volgens het normale seizoenspatroon dalen de prijzen in het voorjaar na de piek tijdens Pasen (dit jaar op 4 april). De prijs af boerderij heeft betrekking op reguliere scharreleieren. In de Nederlandse supermarkten worden bijna uitsluitend eieren verkocht met een Beter Leven keurmerk.
Prijsontwikkeling
De consumentenprijsindex van eieren is in de maanden april en mei niet veranderd. De index bleef gelijk op 145 (2015=100).  Dit betekent dat eieren duur bleven in de supermarkt. De producentenprijs (voor de producten af eierpakstation) is in de maanden april en mei ook weinig veranderd. In maart was de index 109, in april 111 en in mei 110. Deze index heeft betrekking op de afzet naar de binnenlandse markt. De index voor afzet naar het buitenland ligt op een duidelijk lager niveau en is in maart en april wel iets gestegen.

De prijs af boerderij is in maart en april gedaald. De index in maart was 106 en daalde vervolgens naar 97 in maart en 91 in april. Volgens het normale seizoenspatroon dalen de eierprijzen voor de pluimveehouder in het voorjaar. Deze prijdaling begint direct na de Pasen (dit jaar op 4 april). Ook dit jaar weer is dit de gebruikelijke reactie van de markt na de periode met een grote vraag naar eieren voor en tijdens de Pasen. De prijsindex af boerderij heeft betrekking op reguliere scharreleieren. Deze eieren gaan naar de foodservice of worden geëxporteerd. De Nederlandse supermarkten verkopen bijna uitsluitend eieren met een keurmerk. Dit zijn het Beter Leven keurmerk met 1 ster (scharrelei), 2 sterren (vrije-uitloopeieren) of 3 sterren (vooral biologische eieren). Deze eieren worden door de leghennenhouders vooral volgens contracten met een vaste prijs verkocht. Om deze reden moeten de cijfers over de vergelijking van de consumentenprijs en de af-boerderijprijs voorzichtig geïnterpreteerd worden.

Keten
De tafeleieren in het schap bij de supermarkten zijn direct door de pakstations afgeleverd of door grossiers via de pakstations. Leghennenhouders leveren eieren aan de pakstations, verpakken zelf of leveren aan de eiproductenindustrie. Broederijen en de opfokkers van jonge hennen zijn belangrijke voorschakels in de eierketen. Mengvoerfabrikanten zijn belangrijke toeleveranciers in de sector.

Toelichting op drie niveaus
Bijna 90% van de tafeleieren wordt afgezet via de supermarkten. Er is geen noemenswaardige import van eieren voor de afzet via supermarkten. In Nederland houden circa 900 bedrijven leghennen, in verschillende houderijsystemen. Het merendeel van de hennen wordt gehouden als scharrelhen. Daarnaast worden ook hennen gehouden in kooihuisvesting, vrije uitloop en biologisch.

De geproduceerde eieren worden op de boerderij verpakt of geleverd aan de 14 middelgrote en grote pakstations. Deze sorteren en verpakken de eieren in consumentenverpakkingen. De Nederlandse pakstations leveren tafeleieren aan supermarkten in Nederland (circa 30% van de productie) en Duitsland (ook circa 30% van de productie). Een deel van de eieren (30 tot 35%) gaat naar de eiproductenindustrie in Nederland en het buitenland. Daar worden de eieren verwerkt tot vloeibaar of gedroogd eiproduct. Dit eiproduct wordt vervolgens weer gekocht door de levensmiddelenindustrie, waarbij fabrikanten van sauzen en pasta en bakkerijen belangrijke afnemers zijn.

Prijsvorming 
De leghennenhouders maken veelal per legronde afspraken met een pakstation. Naast kwaliteitsaspecten kan er ook een afspraak gemaakt worden over de prijs voor de eieren. Veel leghennenhouders werken met een vrije marktprijs. Dat betekent dat voor elke geleverde partij eieren de marktprijs van dat moment betaald wordt. Er is een duidelijk seizoenspatroon in de marktprijzen. ’s Zomers zijn de eierprijzen voor de leghennenhouders in de regel lager dan in de rest van het jaar. Steeds meer leghennenhouders, die eieren met het Beter Leven keurmerk leveren aan de Nederlandse detailhandel, werken met vaste contractprijzen. Voor elke ronde leghennen worden prijsafspraken gemaakt.

Prijsindices
De consumentenprijsindex (CPI) is gebaseerd op de prijzen voor tafeleieren in de supermarkt. Dit zijn bijna uitsluitend eieren met een keurmerk. De PPI is gebaseerd op de binnenlandse opbrengstprijzen van pakstations én die van de eiproductenindustrie. De API is gebaseerd op reguliere scharreleieren, die naar de food service gaan of geëxporteerd worden.


Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens).Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page