Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Actuele voedselprijzen - Eieren

Winkelprijzen eieren iets gestegen
5/6/2021

De consumentenprijsindex van eieren steeg in december 2020 en januari 2021 iets. In januari 2021 was de index 144 (2015=100). De prijzen af eierpakstation daalden eerst en stegen daarna weer. De index was in januari 2021 104 en is daarmee gelijk aan november 2020. De eierprijzen af boerderij stegen sinds november 2020. De index voor januari was 91. Volgens het normale seizoenspatroon stijgen de prijzen in december om vervolgens vanaf februari weer verder te stijgen richting Pasen. Ook dit jaar zien we deze ontwikkeling. Vermeld moet worden dat de prijs af boerderij betrekking heeft op reguliere scharreleieren. In de Nederlandse supermarkten worden vooral eieren verkocht met een Beter Leven keurmerk.
Prijsontwikkeling
De consumentenprijsindex van eieren is in december 2020 en januari 2021 iets gestegen. In januari 2021 was de index 144 (2015=100). Door de coronacrisis is er extra vraag naar eieren in de supermarkt en blijven eieren duur in het winkelschap. Volgens cijfers van GfK zijn er in 2020 in de retail 7% meer eieren verkocht dan in 2019. De producentenprijs (voor de producten af eierpakstation) is in december iets gedaald om in januari weer te stijgen naar het niveau van november 2020. In januari was de index 104. Deze index heeft betrekking op de afzet naar de binnenlandse markt. De index voor afzet naar het buitenland ligt op een duidelijk lager niveau.

De prijs af boerderij is vanaf november 2020 weer aan het stijgen. De index in december 2020 was 87 en in januari 2021 was deze 91. Volgens het normale seizoenspatroon stijgen de prijzen in december om daarna vanaf februari weer verder te gaan stijgen richting Pasen. Dat is dit jaar ook weer het geval. De af-boerderijprijsindex heeft betrekking op reguliere scharreleieren. Deze eieren gaan naar de foodservice of worden geëxporteerd. Door de coronacrisis is de afzet op deze markt lager. De Nederlandse supermarkten verkopen bijna uitsluitend eieren met een keurmerk. Dit zijn eieren met het Beter Leven keurmerk met 1 ster (scharrelei), 2 sterren (vrije-uitloopeieren) of 3 sterren (vooral biologische eieren). Deze eieren worden door de leghennenhouders vooral volgens contracten met een vaste prijs verkocht. Om deze reden moeten de cijfers over de vergelijking van de consumentenprijs en de af-boerderijprijs voorzichtig geïnterpreteerd worden.

Keten
De tafeleieren in het schap bij de supermarkten zijn direct door de pakstations afgeleverd of door grossiers via de pakstations. Leghennenhouders leveren eieren aan de pakstations, verpakken zelf of leveren aan de eiproductenindustrie. Broederijen en de opfokkers van jonge hennen zijn belangrijke voorschakels in de eierketen. Mengvoerfabrikanten zijn belangrijke toeleveranciers in de sector.

Toelichting op drie niveaus
Bijna 90% van de tafeleieren wordt afgezet via de supermarkten. Er is geen noemenswaardige import van eieren voor de afzet via supermarkten. In Nederland houden circa 900 bedrijven leghennen, in verschillende houderijsystemen. Het merendeel van de hennen wordt gehouden als scharrelhen. Daarnaast worden ook hennen gehouden in kooihuisvesting, vrije uitloop en biologisch.

De geproduceerde eieren worden op de boerderij verpakt of geleverd aan de 14 middelgrote en grote pakstations. Deze sorteren en verpakken de eieren in consumentenverpakkingen. De Nederlandse pakstations leveren tafeleieren aan supermarkten in Nederland (circa 30% van de productie) en Duitsland (ook circa 30% van de productie). Een deel van de eieren (30 tot 35%) gaat naar de eiproductenindustrie in Nederland en het buitenland. Daar worden de eieren verwerkt tot vloeibaar of gedroogd eiproduct. Dit eiproduct wordt vervolgens weer gekocht door de levensmiddelenindustrie, waarbij fabrikanten van sauzen en pasta en bakkerijen belangrijke afnemers zijn.

Prijsvorming 
De leghennenhouders maken veelal per legronde afspraken met een pakstation. Naast kwaliteitsaspecten kan er ook een afspraak gemaakt worden over de prijs voor de eieren. Veel leghennenhouders werken met een vrije marktprijs. Dat betekent dat voor elke geleverde partij eieren de marktprijs van dat moment betaald wordt. Er is een duidelijk seizoenspatroon in de marktprijzen. ’s Zomers zijn de eierprijzen voor de leghennenhouders in de regel lager dan in de rest van het jaar. Steeds meer leghennenhouders, die eieren met het Beter Leven keurmerk leveren aan de Nederlandse detailhandel, werken met vaste contractprijzen. Voor elke ronde leghennen worden prijsafspraken gemaakt.

Prijsindices
De consumentenprijsindex (CPI) is gebaseerd op de prijzen voor tafeleieren in de supermarkt. Dit zijn bijna uitsluitend eieren met een keurmerk. De PPI is gebaseerd op de binnenlandse opbrengstprijzen van pakstations én die van de eiproductenindustrie. De API is gebaseerd op reguliere scharreleieren, die naar de food service gaan of geëxporteerd worden.


Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens).Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page