Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Actuele voedselprijzen - Eieren

Eierprijs in de supermarkt iets gestegen
6/27/2022

De consumentenprijs van eieren is in februari-maart opnieuw met bijna 3% gestegen en uitgekomen op 153 punten (prijsniveau 2015=100). De prijzen af pakstation zijn met 1% gestegen naar 114 punten. De eierprijzen af boerderij zijn in maart opvallend sterk gestegen, naar 147 punten, een stijging van 45%. Voer is de grootste kostenpost voor de leghennenhouder. Vorig jaar steeg de voerprijs al met 25%. In maart was de voerprijs weer bijna 25% hoger ten opzichte van het al hoge prijsniveau van vorig jaar.
Prijsontwikkeling
De consumentenprijsindex (CPI) lag in 2021 vrij stabiel op ongeveer 145 punten. De CPI is in 2022 echter gestegen van 149 in januari naar 153 punten in maart (2015=100), een stijging van bijna 3%. De index voor de prijzen af pakstation (PPI) is de afgelopen maanden iets gestegen van 113 in januari naar 114 in maart. Dit betreft de producentenprijs binnenland. De prijsindex voor afzet naar het buitenland is de afgelopen maanden toegenomen van 86 naar 93 punten.

Volgens het normale seizoenspatroon stijgen de eierprijzen voor de leghennenhouder in de maanden februari en maart. Dat was ook in 2022 het geval. De prijsindex af boerderij is sterk gestegen van 101 in januari naar 147 punten in maart. Er was sprake van een sterke vraag, vooral vanuit de verwerkende industrie, en er was minder aanbod, als gevolg van ruimingen door vogelgriep en ook door een verminderde aanvoer vanuit Oekraïne. De af-boerderij prijsindex heeft overigens betrekking op reguliere scharreleieren, die naar de foodservice gaan of geëxporteerd worden.

De Nederlandse supermarkten verkopen bijna uitsluitend eieren met een keurmerk. Dit zijn het Beter Leven keurmerk met 1 ster (scharrelei), 2 sterren (vrije-uitloopeieren) of 3 sterren (vooral biologische eieren). Deze eieren worden door de leghennenhouders vooral volgens contracten met een vaste prijs verkocht. De weergegeven consumentenprijs en de prijs af-boerderij zijn dus niet goed te vergelijken.

Vorig jaar en in de eerste maanden van 2022 hadden pluimveehouders te maken met flink hogere voerkosten. Omdat 65% van de kostprijs van eieren bestaat uit voerkosten, is deze van grote invloed op de totale kosten en de marge. Verder wordt de sector helaas nog steeds geconfronteerd met uitbraken van vogelgriep. Er worden leghennen geruimd en er zijn vervoersbeperkingen voor pluimvee en eieren die extra kosten met zich meebrengen. Bedrijven met vrije uitloop moeten de leghennen binnen houden, en na 16 weken worden hun eieren als gewoon scharrelei verkocht. De opbrengstprijs komt daardoor onder druk te staan. Allemaal factoren die voor de leghennenhouders en de eierhandel veel onzekerheid met zich meebrengen. In maart hebben enkele grote Nederlandse supermarktketen wel aangekondigd een toeslag te gaan betalen op de eierprijs om de gestegen voerkosten (gedeeltelijk) te compenseren.

Keten
De tafeleieren in het schap bij de supermarkten zijn direct door de pakstations afgeleverd of door grossiers via de pakstations. Leghennenhouders leveren eieren aan de pakstations, verpakken zelf of leveren aan de eiproductenindustrie. In de eierketen zijn broederijen en opfokkers van jonge hennen belangrijke voorschakels. Mengvoerfabrikanten zijn belangrijke toeleveranciers.

Toelichting op drie niveaus
Bijna 90% van de tafeleieren wordt afgezet via de supermarkten. Er is geen noemenswaardige import van eieren voor de afzet via supermarkten. In Nederland houden circa 850 bedrijven leghennen, in verschillende houderijsystemen. Het merendeel van de hennen wordt gehouden als scharrelhen. Daarnaast worden ook hennen gehouden in de biologische houderij, overige systemen met vrije uitloop of in kooihuisvesting (‘koloniekooien’).

De geproduceerde eieren worden op de boerderij verpakt of geleverd aan de 14 middelgrote en grote pakstations. Deze sorteren en verpakken de eieren in consumentenverpakkingen. De Nederlandse pakstations leveren tafeleieren aan supermarkten in Nederland (circa 30% van de productie) en Duitsland (ook circa 30% van de productie). Een deel van de eieren (30 tot 35%) gaat naar de eiproductenindustrie in of buiten Nederland, waar ze worden verwerkt tot vloeibaar of gedroogd eiproduct. Dit eiproduct wordt vervolgens weer gekocht door de levensmiddelenindustrie, waarbij fabrikanten van sauzen en pasta en bakkerijen belangrijke afnemers zijn.

Prijsvorming
De leghennenhouders maken veelal per legronde afspraken met een pakstation. Naast kwaliteitsaspecten kan er ook een afspraak gemaakt worden over de prijs voor de eieren. Veel leghennenhouders werken met een vrije marktprijs, waarbij voor elke geleverde partij eieren de dan geldende marktprijs betaald wordt. Er is een duidelijk seizoenspatroon in de marktprijzen. ’s Zomers zijn de eierprijzen voor de leghennenhouders in de regel lager dan in de rest van het jaar. Steeds meer leghennenhouders leveren eieren met het Beter Leven keurmerk aan de Nederlandse detailhandel en werken daarbij met vaste contractprijzen. Voor elke ronde leghennen worden prijsafspraken gemaakt. Ook bedrijven met vrije uitloop en biologische hennen werken vooral met vaste prijsafspraken.

Prijsindices
De diverse prijsindices sluiten niet helemaal naadloos op elkaar aan. De consumentenprijsindex (CPI) is gebaseerd op de prijzen voor tafeleieren in de supermarkt, dat zijn bijna uitsluitend eieren met een keurmerk. De producentenprijsindex (PPI) is gebaseerd op de binnenlandse opbrengstprijzen van pakstations én die van de eiproductenindustrie. De prijs af boerderij (API) is gebaseerd op reguliere scharreleieren, die naar de foodservice (onder andere horeca, catering) gaan of geëxporteerd worden.


Kies een keten
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens).Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page