Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Actuele voedselprijzen - Eieren

Consumentenprijs eieren nog verder omhoog
7/20/2019

De consumentenprijs van eieren is in maart en april verder gestegen naar een recordniveau van 137 punten in april (2015=100). De prijzen af eierpakstation zijn in dezelfde periode gelijk gebleven op 96 punten. De eierprijzen af boerderij fluctueren. Ze stegen in maart naar 108 punten en daalden in april naar 104 punten. Dit is een ontwikkeling volgens het normale seizoenpatroon met stijgende eierprijzen op boerderij niveau tot Pasen en een daling in de weken daarna.


Prijsontwikkeling
De consumentenprijs van eieren is in maart en april wederom gestegen. De prijsindex van april was 137 tegen 133 in januari van dit jaar. De producentenprijs (voor de producten af eierpakstation) is in maart en april gelijk gebleven met een index van 96 punten. De pakstations leveren de eieren dus voor dezelfde prijs aan de supermarkten gedurende de eerste vier maanden van dit jaar. Dit kan gedeeltelijk verklaard worden door lange termijn prijsafspraken via contracten tussen pakstation en supermarkten. De prijs af boerderij schommelt sterk. In maart steeg de prijs om vervolgens in april weer te dalen. In april was de index 104. Deze ontwikkeling is conform het normale seizoenspatroon, met stijgende prijzen in het voorjaar in de richting van Pasen en dalende prijzen in de maanden daarna. De index voor eierprijzen af boerderij heeft betrekking op scharreleieren. Deze eieren zijn de belangrijkste categorie in het winkelschap. In de winkel worden verder eieren van hennen met vrije uitloop en biologische eieren verkocht.

Keten
De tafeleieren in het schap bij de supermarkten zijn direct door de pakstations afgeleverd of door grossiers via de pakstations. Leghennenhouders leveren eieren aan de pakstations, verpakken zelf of leveren aan de eiproductenindustrie. Broederijen en de opfokkers van jonge hennen zijn belangrijke voorschakels in de eierketen. Mengvoerfabrikanten zijn belangrijke toeleveranciers in de sector

Toelichting op drie niveaus
Bijna 90% van de tafeleieren wordt afgezet via de supermarkten. Er is geen noemenswaardige import van eieren voor de afzet via supermarkten. In Nederland houden circa 1.000 bedrijven leghennen, in verschillende houderijsystemen. Het merendeel van de hennen wordt gehouden als scharrelhen. Daarnaast worden ook hennen gehouden in kooihuisvesting, vrije uitloop en biologisch.

De geproduceerde eieren worden op de boerderij verpakt of geleverd aan de 14 middelgrote en grote pakstations. Deze sorteren en verpakken de eieren in consumentenverpakkingen. De Nederlandse pakstations leveren tafeleieren aan supermarkten in Nederland (circa 30% van de productie) en Duitsland (ook circa 30% van de productie). Een deel van de eieren (30 tot 35%) gaat naar de eiproductenindustrie in Nederland en het buitenland. Daar worden de eieren verwerkt tot vloeibaar of gedroogd eiproduct. Dit eiproduct wordt vervolgens weer gekocht door de levensmiddelenindustrie, waarbij fabrikanten van sauzen en pasta en bakkerijen belangrijke afnemers zijn.  
 
Prijsvorming 
De leghennenhouders maken veelal per legronde afspraken met een pakstation. Naast kwaliteitsaspecten kan er ook een afspraak gemaakt worden over de prijs voor de eieren. Het merendeel van de leghennenhouders werkt echter met een vrije marktprijs. Dat betekent dat voor elke geleverde partij eieren de marktprijs van dat moment betaald wordt. Er is een duidelijk seizoenpatroon in de marktprijzen. ’s Zomers zijn de eierprijzen voor de leghennenhouders in de regel lager dan in de rest van het jaar. Op detailhandelsniveau zijn de prijzen vrij stabiel.

Prijsindices
De consumentenprijsindex (CPI) is gebaseerd op de prijzen voor tafeleieren in de supermarkt. De PPI is gebaseerd op de opbrengstprijzen van pakstations én die van de eiproductenindustrie.Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens).Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page