Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Actuele voedselprijzen - Eieren

Eierprijzen af boerderij maken forse stijging
6/29/2020

De consumentenprijsindex van eieren is in de eerste maanden van 2020 op een hoog niveau gebleven. In maart 2020 was de index 141 punten (2015=100). De prijzen af eierpakstation vertoonden een kleine daling in de eerste maanden van 2020. De eierprijzen af boerderij stegen duidelijk tussen januari en maart. In januari was de index 103 punten en in maart was deze gestegen naar 112 punten. Deze ontwikkeling is geheel in lijn met het normale seizoenspatroom met hogere prijs in de aanloop naar Pasen. Prijsontwikkeling
De consumentenprijsindex van eieren is over de eerste drie maanden van 2020 iets verder gestegen en op hoog niveau gebleven. In maart was de prijsindex 141 (2015=100). In het supermarktschap zijn er grote verschillen in prijs tussen de verschillende soorten eieren en tussen witte en bruine eieren. Bijna alle eieren in het supermarktschap hebben het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Door de coronacrisis is er extra vraag naar eieren, waardoor een aantal supermarkten (tijdelijk) scharreleieren verkochten zonder dit keurmerk. De producentenprijs (voor de producten af eierpakstation) is tussen januari en maart iets gedaald. In maart was de index 107 (2015=100). Doordat een groot deel van de eieren aan de supermarkten geleverd wordt voor vaste prijzen (via jaarcontracten) zijn de schommelingen in deze index relatief klein. De prijs af boerderij is tussen januari en maart duidelijk gestegen. De index voor januari was 103 en in maart was de index 112 (2015=100), een stijging van 9%. Deze index heeft betrekking op de prijs van scharreleieren. De stijging in de eerste maanden van dit jaar is volgens het normale seizoenspatroon. Elk jaar is er, in de aanloop naar Pasen (dit jaar op 12 april), een goede vraag naar eieren met hogere prijzen voor de pluimveehouder die levert volgens de marktprijs. Maar een deel van de pluimveehouderij levert volgens vaste prijzen. Als gevolg van de coronacrisis is er een goede vraag naar eieren in de retail. De bedrijven die leveren aan de foodservice (horeca) worden geconfronteerd met een fors lagere afzet. Voor deze markt zijn kooi-eieren nog belangrijk en de betreffende marktnotering is flink gedaald. 

Keten
De tafeleieren in het schap bij de supermarkten zijn direct door de pakstations afgeleverd of door grossiers via de pakstations. Leghennenhouders leveren eieren aan de pakstations, verpakken zelf of leveren aan de eiproductenindustrie. Broederijen en de opfokkers van jonge hennen zijn belangrijke voorschakels in de eierketen. Mengvoerfabrikanten zijn belangrijke toeleveranciers in de sector.

Toelichting op drie niveaus
Bijna 90% van de tafeleieren wordt afgezet via de supermarkten. Er is geen noemenswaardige import van eieren voor de afzet via supermarkten. In Nederland houden circa 1.000 bedrijven leghennen, in verschillende houderijsystemen. Het merendeel van de hennen wordt gehouden als scharrelhen. Daarnaast worden ook hennen gehouden in kooihuisvesting, vrije uitloop en biologisch.

De geproduceerde eieren worden op de boerderij verpakt of geleverd aan de 14 middelgrote en grote pakstations. Deze sorteren en verpakken de eieren in consumentenverpakkingen. De Nederlandse pakstations leveren tafeleieren aan supermarkten in Nederland (circa 30% van de productie) en Duitsland (ook circa 30% van de productie). Een deel van de eieren (30 tot 35%) gaat naar de eiproductenindustrie in Nederland en het buitenland. Daar worden de eieren verwerkt tot vloeibaar of gedroogd eiproduct. Dit eiproduct wordt vervolgens weer gekocht door de levensmiddelenindustrie, waarbij fabrikanten van sauzen en pasta en bakkerijen belangrijke afnemers zijn.  
 
Prijsvorming 
De leghennenhouders maken veelal per legronde afspraken met een pakstation. Naast kwaliteitsaspecten kan er ook een afspraak gemaakt worden over de prijs voor de eieren. Het merendeel van de leghennenhouders werkt echter met een vrije marktprijs. Dat betekent dat voor elke geleverde partij eieren de marktprijs van dat moment betaald wordt. Er is een duidelijk seizoenspatroon in de marktprijzen. ’s Zomers zijn de eierprijzen voor de leghennenhouders in de regel lager dan in de rest van het jaar. Op detailhandelsniveau zijn de prijzen vrij stabiel.

Prijsindices
De consumentenprijsindex (CPI) is gebaseerd op de prijzen voor tafeleieren in de supermarkt. De PPI is gebaseerd op de opbrengstprijzen van pakstations én die van de eiproductenindustrie.


Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens).Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page