Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Kies een indicator
Actuele voedselprijzen - Eieren

Eieren voor consument weer iets goedkoper
1-5-2024

De consumentenprijsindex van eieren is sinds november vorig jaar met 1% gedaald en is uitgekomen op 133 punten (2020=100). De prijzen bij de eierhandel zijn de afgelopen maanden echter met 5% gestegen. De index stond in januari op 166 punten. De opbrengstprijzen voor de pluimveehouders zijn ook iets gestegen, de prijsindex ging van 180 in november naar 184 punten in januari: dat is een stijging van 2%. In januari 2024 lagen de prijzen af boerderij 21% lager dan in januari 2023. De voerprijzen voor legkippen zijn de afgelopen maanden ongeveer gelijk gebleven.
Prijsontwikkeling
De consumentenprijsindex (CPI) is sinds november vorig jaar met 1% gedaald naar 133 punten (2020=100). Daarmee lijkt de voortdurende prijsstijging van de afgelopen twee jaar voorbij te zijn.

De index voor de prijzen af pakstation (PPI, producentenprijs binnenland) is de afgelopen maanden juist gestegen, van 158 naar 166 punten: dat is een stijging van 5%. De prijsindex voor de afzet naar het buitenland (niet in de figuur) is 2% gestegen.

De prijsindex af boerderij lag in januari 2024 op 184 punten, wat 2% hoger is dan in november vorig jaar. In vergelijking met januari 2023 zijn de prijzen 21% gedaald; vooral in de eerste helft van 2023 was er een sterke prijsdaling. Ook de voerprijzen zijn in de loop van het afgelopen jaar flink gedaald, maar de afgelopen maanden vrij stabiel gebleven. De opbrengstprijzen blijven voor de meeste bedrijven kostendekkend.

De prijsindex af boerderij heeft betrekking op reguliere scharreleieren die naar de foodservice gaan of worden geëxporteerd, terwijl de Nederlandse supermarkten bijna uitsluitend eieren met een keurmerk verkopen. Dat zijn dan vooral het Beter Leven keurmerk met 1 ster (scharrelei, overdekte uitloop), eieren met 2 sterren (vrije-uitloopeieren) of 3 sterren (vooral biologische eieren). Deze eieren worden door de leghennenhouders voornamelijk middels contracten met een vaste prijs verkocht. De weergegeven indexen van de consumentenprijs en de prijs af boerderij zijn dus niet direct met elkaar te vergelijken.

De eierprijzen blijven hoog door een grote vraag, terwijl het aanbod krap blijft, onder meer als gevolg van de wereldwijde vogelgriep. Ook deelname aan beëindigingsregelingen kan leiden tot een nog krapper wordend aanbod. Nederland exporteert veel eieren en eierproducten naar Duitsland. Vorig jaar is de eierconsumptie in Duitsland enkele procenten gestegen, terwijl het binnenlands aanbod afnam. Als gevolg hiervan is Duitsland meer eieren gaan importeren.

Keten
De tafeleieren in het schap bij de supermarkten zijn direct door de pakstations afgeleverd of door grossiers via de pakstations. Leghennenhouders leveren eieren aan de pakstations, verpakken zelf of leveren aan de eiproductenindustrie. In de eierketen zijn broederijen en opfokkers van jonge hennen belangrijke voorschakels. Mengvoerfabrikanten zijn belangrijke toeleveranciers.

Leghennenbedrijven
In Nederland houden zo&39;n 800 bedrijven leghennen, in verschillende houderijsystemen. Het merendeel van de hennen wordt gehouden als scharrelhen. Daarnaast worden ook hennen gehouden in de biologische houderij, overige systemen met vrije uitloop of in kooihuisvesting (‘koloniekooien’).

Handel
De geproduceerde eieren worden op de boerderij verpakt of geleverd aan pakstations. Deze sorteren en verpakken de eieren in consumentenverpakkingen.

Afzet
De Nederlandse pakstations leveren tafeleieren aan supermarkten in Nederland (circa 30% van de productie) en Duitsland (ook circa 30% van de productie). Een deel van de eieren (30 tot 35%) gaat naar de eiproductenindustrie in of buiten Nederland, waar ze worden verwerkt tot vloeibaar of gedroogd eiproduct. Dit eiproduct wordt vervolgens weer gekocht door de levensmiddelenindustrie, waarbij fabrikanten van sauzen en pasta en bakkerijen belangrijke afnemers zijn.
Bijna 90% van de tafeleieren wordt afgezet via de supermarkten. Er is geen noemenswaardige import van eieren voor de afzet via supermarkten.

Prijsvorming
De leghennenhouders maken veelal per legronde afspraken met een pakstation. Naast kwaliteitsaspecten kan er ook een afspraak gemaakt worden over de prijs voor de eieren. Veel leghennenhouders werken met een vrije marktprijs, waarbij voor elke geleverde partij eieren de dan geldende marktprijs betaald wordt. Er is een duidelijk seizoenspatroon in de marktprijzen. ’s Zomers zijn de eierprijzen voor de leghennenhouders in de regel lager dan in de rest van het jaar. Steeds meer leghennenhouders leveren eieren met het Beter Leven keurmerk aan de Nederlandse detailhandel en werken daarbij met vaste contractprijzen. Voor elke ronde leghennen worden prijsafspraken gemaakt. Ook bedrijven met vrije uitloop en biologische hennen werken vooral met vaste prijsafspraken.

Prijsindices
De diverse prijsindices sluiten niet naadloos op elkaar aan. De consumentenprijsindex (CPI) is gebaseerd op de prijzen voor tafeleieren in de supermarkt: dat zijn bijna uitsluitend eieren met een keurmerk. De producentenprijsindex (PPI) is gebaseerd op de binnenlandse opbrengstprijzen van pakstations én die van de eiproductenindustrie. De prijs af boerderij (API) is gebaseerd op reguliere scharreleieren, die naar de foodservice (onder andere horeca, catering) gaan of geëxporteerd worden.Kies een keten
Contactpersoon
Elsje Oosterkamp
0317 484655
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens). Basisjaar in deze monitor is 2020.
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline. Basisjaar is 2020.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens). Basisjaar in deze monitor is 2020.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven