Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Duurzame landbouw > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Branchegegevens export - Sierteelt

Sierteeltexport niet eerder zo hoog in april en mei
6/30/2021

Wat al langer aan de gang was, heeft zich in april en mei voorgezet. De export van sierteeltproducten zoals snijbloemen, pot- en perkplanten en boomkwekerijproducten steeg in april en mei met respectievelijk 74% en met 25%. Een vergelijking met vorig jaar loopt enigszins mank vanwege de toen net een paar maanden oude coronacrisis. Maar ook in vergelijking met eerdere jaren zijn de exportcijfers uitzonderlijk te noemen. Dit blijkt uit cijfers van Floridata in opdracht van de Vereniging van groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB).Er zijn twee belangrijke redenen waarom de exportwaarde van sierteeltproducten zo piekt. De eerste is de gestegen inkoopprijs van de producten. Omdat exporteurs zoveel mogelijk hun inkoopkosten doorberekenen aan de eindklant is de exportwaarde een stuk hoger. De inkoopkosten zijn gestegen omdat in deze maanden ten opzichte van vorige jaar de exportmarkten makkelijker bereikbaar zijn dan vorig jaar toen de coronacrisis nog maar enkele maanden oud was.

De tweede reden is de toegenomen vraag naar bloemen en planten. Doordat er in het buitenland steeds minder coronamaatregelen gelden en enkele belangrijke bloemdagen in deze periode vielen is de vraag sterk gegroeid. Veel werknemers werken nog altijd thuis en bloemen en planten blijken mede hierom gewilde artikelen. Daarnaast zijn er in diverse landen op verschillende momenten Moederdagen gevierd. De vraag was daarom de gehele mei maand uitstekend.

In april was de groei dus 74% ten opzichte van 2020. Een realistischere vergelijking van de exportwaarde kan echter beter met de cijfers van april 2019 worden gemaakt. De groei van 8,5% ten opzichte van 2019 is nog altijd een sterke groei van de exportwaarde in 2021. In mei is het groeipercentage van 25% ten opzichte van 2020 al een stuk lager. Maar ook in vergelijking met 2019 is de groei nog altijd 15%. Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat in beide maanden de snijbloemen procentueel een grotere groei laten zien dan kamerplanten. Dit is uiteraard niet onlogisch omdat in 2020 de klappen bij snijbloemen ook groter waren.

Exporteurs geven aan dat naast de hogere omzet er ook hogere kosten worden gemaakt. Denk daarbij aan alle coronamaatregelen die moeten worden genomen om veilig te werken maar ook de extra maatregelen die de Brexit met zich meebrengt. Hogere prijzen zijn ook niet altijd gunstig omdat dit soms een barrière is voor de aanschaf voor bepaalde doelgroepen.Cumulatieve resultaten
Cumulatief is de exportwaarde in de eerste 5 maanden met 34% gestegen. Snijbloemen zitten iets boven dit percentage terwijl kamer- en tuinplanten daar iets onder uitkomen. Ook als de exportwaarde wordt vergeleken met 2019 resteert er een groei van 14%, een teken dat de marktomstandigheden in 2021 een uitzonderlijke situatie betreffen.
Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: HBAG bloemen en planten, vanaf april 2014 Floridata
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page