Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Duurzame landbouw > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Branchegegevens export - Sierteelt

Exportwaarde bloemen en planten bleef ook na 11 maanden iets lager dan in 2022
22-12-2023

De exportwaarde van bloemen en planten liep in de herfstmaanden geen extra achterstand op ten opzichte van vorig jaar en bleef 4% lager dan in 2022. Dit terwijl 2021 en 2022 uitzonderlijk goed verliepen. Dit blijkt uit de exportcijfers gepubliceerd door Floridata, in opdracht van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB).

In september bedroeg de waarde afname ruim 9% ten opzichte van vorig jaar, vooral veroorzaakt door 1 werkdag minder. In oktober kwam de exportwaarde na drie maanden voor het eerst weer boven het niveau van een jaar eerder uit, bij een werkdag meer. Bij de vergelijking van de maanden tussen de jaren, moet rekening worden gehouden met dit verschil in aantal werkdagen. De exportwaarde van oktober steeg met ruim 1% tot 503 miljoen euro. Dit bedrag lag nog wel lager dan de hoge exportwaarde in het unieke jaar 2021. In november lag de exportwaarde weer onder het niveau van een jaar eerder. Bij een gelijk aantal werkdagen werd er voor ongeveer 492 miljoen euro geëxporteerd: een daling van 6,5%.

In september waren het de snijbloemen die de grootste waardedaling kenden ten opzichte van een jaar eerder: -12%, bij planten was de daling met een kleine 5% minder groot. In oktober met Allerheiligen en Allerzielen in aantocht bleek de export van bloemen het beter te doen dan de plantenexport. Zo kende de export van snijbloemen een waardestijging van 1,8% terwijl die van de planten 0,7% toenam. In november was de daling bij planten (-11%) groter dan bij snijbloemen (-3,5%). Mogelijk heeft dit verschil te maken met de forse afname van het areaal in Nederland van duurdere planten zoals Phalaenopsis. De bedrijven die vorig jaar besloten om te stoppen, bieden langzamerhand minder planten aan. Tegelijkertijd waren er veel snijbloemenbedrijven in Nederland die vorig jaar hun productie beperkten vanwege de hogere gas- en elektraprijzen. Deze winter lijkt dit, met minder hoge prijzen, minder het geval. Dit is een gedeeltelijke verklaring voor de ontwikkelingen, omdat de veilingcijfers betrekking hebben op zowel export van Nederlandse producten als snijbloemen die eerst zijn geïmporteerd uit het buitenland.

De cumulatieve exportwaarde tot en met november van zowel snijbloemen als planten lag lager dan een jaar eerder. Bij snijbloemen ging het om een daling van 4,5%, bij planten bedroeg de krimp 3,1%. Ten opzichte van het langjarige gemiddelde lag de exportwaarde ongeveer 13% hoger. Dit geeft aan dat dit jaar relatief gunstig was. Wel hebben de exporteurs ook te maken met gestegen kosten.


Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: HBAG bloemen en planten, vanaf april 2014 Floridata
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven