Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Samenvattend overzicht van resultaten - Opengrondsgroentenbedrijven
De tabel bevat zowel gegevens over de steekproefpopulatie (CBS-Landbouwtelling) als resultaten uit het Informatienet.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Steekproefpopulatie (gegevens uit CBS-Landbouwtelling)
 
 
 
 
 
  
Gerepresenteerd aantal bedrijven
aantal
730
750
780
770
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
528
478
501
481
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
28,5
27,2
27,1
25,6
  
Melkkoeien
aantal
0,8
0,7
0,4
0,4
  
Vleesvarkens
aantal
1
2
0
0
Collapse
Bedrijfsopzet (gegevens uit Bedrijveninformatienet)
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
43
53
56
  
Aandeel bedrijven dat bij BTW opteert voor ondernemersregeling
%
 
100
100
100
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
617
553
470
438
  
Standaard Verdiencapaciteit (SVC)
1.000 euro
 
211
179
167
  
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
ha
34,7
34,1
31,1
24,7
  
Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (a.j.e.)
aantal
1,6
1,6
1,48
1,54
 
Aantal dieren
 
 
 
 
 
Collapse
Resultatenrekening
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
775.600
697.700
562.300
530.100
  
Totaal betaalde kosten en afschrijvingen
euro
587.700
561.200
439.300
423.200
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
188.000
136.500
123.000
106.900
  
Buitengewone baten en lasten
euro
3.200
3.200
2.700
1.100
  
Inkomen uit bedrijf
euro
191.200
139.700
125.800
108.000
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde a.j.e.
euro/onbetaalde aje
119.700
87.500
84.900
70.000
Collapse
Bedrijfseconomisch resultaat
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
775.600
697.700
562.300
530.100
 Collapse
Totaal kosten (inclusief berekende kosten)
euro
704.300
670.600
531.700
518.400
   
betaalde kosten en afschrijvingen (excl. rente)
euro
576.100
550.600
429.300
414.300
   
berekende kosten arbeid en vermogen
euro
128.300
120.000
102.500
104.000
  
Nettobedrijfsresultaat
euro
71.300
27.100
30.600
11.700
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
110
104
106
102