Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Samenvattend overzicht van resultaten - Opengrondsgroentenbedrijven
De tabel bevat zowel gegevens over de steekproefpopulatie (CBS-Landbouwtelling) als resultaten uit het Informatienet.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Steekproefpopulatie (gegevens uit CBS-Landbouwtelling)
 
 
 
 
 
  
Gerepresenteerd aantal bedrijven
aantal
750
780
770
850
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
478
501
481
443
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
27,2
27,1
25,6
25
  
Melkkoeien
aantal
0,7
0,4
0,4
0,2
  
Vleesvarkens
aantal
2
0
0
1
Collapse
Bedrijfsopzet (gegevens uit Bedrijveninformatienet)
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
40
56
51
  
Aandeel bedrijven dat bij BTW opteert voor ondernemersregeling
%
 
100
100
100
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
419
446
438
474
  
Standaard Verdiencapaciteit (SVC)
1.000 euro
 
170
167
213
  
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
ha
26,5
27,2
24,7
23,8
  
Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (a.j.e.)
aantal
1,39
1,4
1,54
1,62
Collapse
Aantal dieren
 
 
 
 
 
  
Melkkoeien
aantal
0
0
0
0,6
Collapse
Resultatenrekening
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
495.300
508.600
530.100
616.200
  
Totaal betaalde kosten en afschrijvingen
euro
426.400
399.100
423.200
500.600
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
68.900
109.500
106.900
115.600
  
Buitengewone baten en lasten
euro
2.400
2.400
1.100
-3.200
  
Inkomen uit bedrijf
euro
71.300
111.800
108.000
112.400
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde a.j.e.
euro/onbetaalde aje
51.400
79.800
70.000
69.500
Collapse
Bedrijfseconomisch resultaat
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
495.300
508.600
530.100
616.200
 Collapse
Totaal kosten (inclusief berekende kosten)
euro
518.500
486.600
518.400
596.200
   
betaalde kosten en afschrijvingen (excl. rente)
euro
417.000
389.200
414.300
488.800
   
berekende kosten arbeid en vermogen
euro
101.600
97.300
104.000
107.300
  
Nettobedrijfsresultaat
euro
-23.300
22.000
11.700
20.000
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
96
105
102
103