Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Samenvattend overzicht van resultaten - Bloembollenbedrijven
De tabel bevat zowel gegevens over de steekproefpopulatie (CBS-Landbouwtelling) als resultaten uit het Informatienet.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Steekproefpopulatie (gegevens uit CBS-Landbouwtelling)
 
 
 
 
 
  
Gerepresenteerd aantal bedrijven
aantal
550
550
550
540
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
1.114
999
997
1.011
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
44,6
43,2
42,6
43,1
  
Melkkoeien
aantal
1,2
1,3
1,3
1,3
Collapse
Bedrijfsopzet (gegevens uit Bedrijveninformatienet)
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
33
41
36
  
Aandeel bedrijven dat bij BTW opteert voor ondernemersregeling
%
 
100
100
100
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
1.196
1.069
1.308
1.251
  
Standaard Verdiencapaciteit (SVC)
1.000 euro
 
427
516
497
  
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
ha
41,1
39,6
50,8
45,9
  
Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (a.j.e.)
aantal
1,72
1,71
1,7
1,72
Collapse
Aantal dieren
 
 
 
 
 
  
Melkkoeien
aantal
0
0
8,7
7,9
Collapse
Resultatenrekening
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
1.753.300
1.707.500
1.818.600
1.449.800
  
Totaal betaalde kosten en afschrijvingen
euro
1.402.000
1.323.700
1.345.500
1.273.400
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
351.300
383.800
473.000
176.400
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-900
-600
3.000
3.000
  
Inkomen uit bedrijf
euro
350.500
383.200
476.000
179.400
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde a.j.e.
euro/onbetaalde aje
204.100
223.700
280.500
104.400
  
Totaal inkomen
euro
 
339.300
479.400
186.800
Collapse
Bedrijfseconomisch resultaat
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
1.753.300
1.707.500
1.818.600
1.449.800
 Collapse
Totaal kosten (inclusief berekende kosten)
euro
1.550.500
1.462.800
1.461.600
1.386.100
   
betaalde kosten en afschrijvingen (excl. rente)
euro
1.366.300
1.292.300
1.312.200
1.242.300
   
berekende kosten arbeid en vermogen
euro
184.200
170.600
149.400
143.800
  
Nettobedrijfsresultaat
euro
202.800
244.600
357.000
63.700
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
113
117
124
105