Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Samenvattend overzicht van resultaten - Fruitbedrijven
De tabel bevat zowel gegevens over de steekproefpopulatie (CBS-Landbouwtelling) als resultaten uit het Informatienet.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Steekproefpopulatie (gegevens uit CBS-Landbouwtelling)
 
 
 
 
 
  
Gerepresenteerd aantal bedrijven
aantal
1.150
1.210
1.230
1.240
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
335
327
328
321
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
16
16,4
16,3
16,1
  
Melkkoeien
aantal
0
0
0
0,1
  
Vleesvarkens
aantal
0
0
1
0
Collapse
Bedrijfsopzet (gegevens uit Bedrijveninformatienet)
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
32
40
41
  
Aandeel bedrijven dat bij BTW opteert voor ondernemersregeling
%
 
100
100
100
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
345
334
347
339
  
Standaard Verdiencapaciteit (SVC)
1.000 euro
 
135
140
135
  
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
ha
17,6
17,6
16,8
16,4
  
Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (a.j.e.)
aantal
1,34
1,34
1,36
1,32
 
Aantal dieren
 
 
 
 
 
Collapse
Resultatenrekening
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
612.300
523.300
551.800
537.100
  
Totaal betaalde kosten en afschrijvingen
euro
499.200
482.100
458.900
456.500
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
113.200
41.200
92.900
80.600
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-2.900
-3.000
3.000
700
  
Inkomen uit bedrijf
euro
110.300
38.100
95.900
81.300
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde a.j.e.
euro/onbetaalde aje
82.100
28.500
70.400
61.600
  
Totaal inkomen
euro
 
52.600
112.100
95.900
Collapse
Bedrijfseconomisch resultaat
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
612.300
523.300
551.800
537.100
 Collapse
Totaal kosten (inclusief berekende kosten)
euro
597.200
575.800
544.000
537.000
   
betaalde kosten en afschrijvingen (excl. rente)
euro
480.800
465.600
443.600
440.300
   
berekende kosten arbeid en vermogen
euro
116.400
110.200
100.400
96.700
  
Nettobedrijfsresultaat
euro
15.100
-52.500
7.800
100
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
103
91
101
100