Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Samenvattend overzicht van resultaten - Melkveebedrijven
De tabel bevat zowel gegevens over de steekproefpopulatie (CBS-Landbouwtelling) als resultaten uit het Informatienet.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Steekproefpopulatie (gegevens uit CBS-Landbouwtelling)
 
 
 
 
 
  
Gerepresenteerd aantal bedrijven
aantal
13.190
13.570
14.090
14.510
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
545
467
451
442
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
61,5
60,3
58,9
57,6
  
Melkkoeien
aantal
114,3
110,7
106,8
105
  
Vleesvarkens
aantal
3
3
3
3
Collapse
Bedrijfsopzet (gegevens uit Bedrijveninformatienet)
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
280
300
320
  
Aandeel bedrijven dat bij BTW opteert voor ondernemersregeling
%
 
100
100
100
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
554
475
463
452
  
Standaard Verdiencapaciteit (SVC)
1.000 euro
 
99
97
94
  
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
ha
64
62,4
60,7
59,4
  
Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (a.j.e.)
aantal
1,67
1,66
1,65
1,64
  
Aantal ondernemers
aantal
 
1,97
1,94
1,92
Collapse
Aantal dieren
 
 
 
 
 
  
Melkkoeien
aantal
113,9
112,1
109,1
106,6
  
Vleesvarkens
aantal
6
6
7
5
Collapse
Resultatenrekening
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
623.500
676.800
481.200
430.100
  
Totaal betaalde kosten en afschrijvingen
euro
497.100
477.500
407.800
378.200
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
126.400
199.300
73.500
51.900
  
Buitengewone baten en lasten
euro
3.700
3.700
1.300
900
  
Inkomen uit bedrijf
euro
130.100
203.000
74.800
52.800
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde a.j.e.
euro/onbetaalde aje
77.800
122.200
45.200
32.300
  
Idem, exclusief afschrijving melkquotum
euro/onbetaalde aje
 
122.300
45.300
32.300
  
Totaal inkomen
euro
138.500
211.400
86.200
61.300
Collapse
Bedrijfseconomisch resultaat
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
623.500
676.800
481.200
430.100
 Collapse
Totaal kosten (inclusief berekende kosten)
euro
624.600
596.300
519.400
485.400
   
betaalde kosten en afschrijvingen (excl. rente)
euro
471.100
454.700
384.100
354.300
   
berekende kosten arbeid en vermogen
euro
153.400
141.500
135.200
131.100
  
Nettobedrijfsresultaat
euro
-1.100
80.500
-38.100
-55.300
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
100
114
93
89