Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Samenvattend overzicht van resultaten - Melkveebedrijven
De tabel bevat zowel gegevens over de steekproefpopulatie (CBS-Landbouwtelling) als resultaten uit het Informatienet.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Steekproefpopulatie (gegevens uit CBS-Landbouwtelling)
 
 
 
 
 
  
Gerepresenteerd aantal bedrijven
aantal
13.570
14.090
14.510
14.880
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
467
451
442
425
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
60,3
58,9
57,6
56,4
  
Melkkoeien
aantal
110,7
106,8
105
101,1
  
Vleesvarkens
aantal
3
3
3
5
Collapse
Bedrijfsopzet (gegevens uit Bedrijveninformatienet)
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
276
320
315
  
Aandeel bedrijven dat bij BTW opteert voor ondernemersregeling
%
 
100
100
100
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
482
466
451
430
  
Standaard Verdiencapaciteit (SVC)
1.000 euro
 
97
94
115
  
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
ha
63,6
61,7
59,5
57,1
  
Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (a.j.e.)
aantal
1,66
1,65
1,64
1,59
  
Aantal ondernemers
aantal
 
1,94
1,92
1,87
Collapse
Aantal dieren
 
 
 
 
 
  
Melkkoeien
aantal
112,8
109,8
106,5
102
  
Vleesvarkens
aantal
5
5
5
5
Collapse
Resultatenrekening
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
704.500
481.700
430.000
432.100
  
Totaal betaalde kosten en afschrijvingen
euro
514.100
408.700
377.800
355.800
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
190.300
72.900
52.200
76.400
  
Buitengewone baten en lasten
euro
1.300
1.300
900
1.000
  
Inkomen uit bedrijf
euro
191.600
74.200
53.100
77.400
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde a.j.e.
euro/onbetaalde aje
115.400
45.100
32.500
48.800
  
Idem, exclusief afschrijving melkquotum
euro/onbetaalde aje
 
45.100
32.500
48.800
  
Totaal inkomen
euro
202.900
85.500
61.600
89.400
Collapse
Bedrijfseconomisch resultaat
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
704.500
481.700
430.000
432.100
 Collapse
Totaal kosten (inclusief berekende kosten)
euro
633.200
519.900
484.800
456.300
   
betaalde kosten en afschrijvingen (excl. rente)
euro
489.400
384.400
353.900
331.600
   
berekende kosten arbeid en vermogen
euro
143.700
135.500
130.900
124.700
  
Nettobedrijfsresultaat
euro
71.300
-38.200
-54.800
-24.100
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
111
93
89
95