Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Samenvattend overzicht van resultaten - Boomkwekerijbedrijven
De tabel bevat zowel gegevens over de steekproefpopulatie (CBS-Landbouwtelling) als resultaten uit het Informatienet.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Steekproefpopulatie (gegevens uit CBS-Landbouwtelling)
 
 
 
 
 
  
Gerepresenteerd aantal bedrijven
aantal
1.740
1.720
1.670
1.560
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
512
524
506
461
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
11,8
12,1
11,8
11,9
Collapse
Bedrijfsopzet (gegevens uit Bedrijveninformatienet)
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
42
55
58
  
Aandeel bedrijven dat bij BTW opteert voor ondernemersregeling
%
 
100
100
100
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
489
500
479
456
  
Standaard Verdiencapaciteit (SVC)
1.000 euro
 
123
119
103
  
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
ha
10
10,2
12,8
11,9
  
Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (a.j.e.)
aantal
1,51
1,52
1,52
1,58
Collapse
Aantal dieren
 
 
 
 
 
  
Vleesvarkens
aantal
47
53
38
40
Collapse
Resultatenrekening
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
756.500
777.500
680.900
662.800
  
Totaal betaalde kosten en afschrijvingen
euro
640.000
585.500
544.600
524.900
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
116.500
192.000
136.200
138.000
  
Buitengewone baten en lasten
euro
900
900
-200
-100
  
Inkomen uit bedrijf
euro
117.400
192.900
136.100
137.900
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde a.j.e.
euro/onbetaalde aje
77.600
127.100
89.300
87.000
Collapse
Bedrijfseconomisch resultaat
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
756.500
777.500
680.900
662.800
 Collapse
Totaal kosten (inclusief berekende kosten)
euro
747.800
687.300
642.800
625.400
   
betaalde kosten en afschrijvingen (excl. rente)
euro
631.600
576.700
534.200
514.100
   
berekende kosten arbeid en vermogen
euro
116.300
110.500
108.600
111.400
  
Nettobedrijfsresultaat
euro
8.700
90.200
38.100
37.400
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
101
113
106
106