Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Samenvattend overzicht van resultaten - Boomkwekerijbedrijven
De tabel bevat zowel gegevens over de steekproefpopulatie (CBS-Landbouwtelling) als resultaten uit het Informatienet.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Steekproefpopulatie (gegevens uit CBS-Landbouwtelling)
 
 
 
 
 
  
Gerepresenteerd aantal bedrijven
aantal
1.650
1.740
1.720
1.670
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
640
512
524
506
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
12,7
11,8
12,1
11,8
  
Vleesvarkens
aantal
1
0
0
0
  
Fokzeugen
aantal
1
0
0
0
Collapse
Bedrijfsopzet (gegevens uit Bedrijveninformatienet)
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
60
56
55
  
Aandeel bedrijven dat bij BTW opteert voor ondernemersregeling
%
 
100
100
100
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
750
600
527
479
  
Standaard Verdiencapaciteit (SVC)
1.000 euro
 
150
130
119
  
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
ha
10,2
10,4
11,4
12,8
  
Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (a.j.e.)
aantal
1,56
1,57
1,54
1,52
Collapse
Aantal dieren
 
 
 
 
 
  
Vleesvarkens
aantal
0
0
37
38
Collapse
Resultatenrekening
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
1.213.500
1.201.600
1.107.100
680.900
  
Totaal betaalde kosten en afschrijvingen
euro
1.057.900
1.012.500
839.000
544.600
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
155.600
189.100
268.200
136.200
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-9.700
-9.700
500
-200
  
Inkomen uit bedrijf
euro
145.800
179.400
268.700
136.100
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde a.j.e.
euro/onbetaalde aje
93.200
114.400
175.000
89.300
Collapse
Bedrijfseconomisch resultaat
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
1.213.500
1.201.600
1.107.100
680.900
 Collapse
Totaal kosten (inclusief berekende kosten)
euro
1.183.300
1.130.800
942.500
642.800
   
betaalde kosten en afschrijvingen (excl. rente)
euro
1.045.200
1.000.900
830.200
534.200
   
berekende kosten arbeid en vermogen
euro
138.100
130.000
112.300
108.600
  
Nettobedrijfsresultaat
euro
30.200
70.800
164.600
38.100
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
103
106
117
106