Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Samenvattend overzicht van resultaten - Zetmeelaardappelbedrijven
De tabel bevat zowel gegevens over de steekproefpopulatie (CBS-Landbouwtelling) als resultaten uit het Informatienet.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Steekproefpopulatie (gegevens uit CBS-Landbouwtelling)
 
 
 
 
 
  
Gerepresenteerd aantal bedrijven
aantal
790
810
810
770
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
238
247
243
240
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
77,7
80
80,2
80,1
  
Melkkoeien
aantal
0
0
0
0,1
  
Vleesvarkens
aantal
2
1
1
1
Collapse
Bedrijfsopzet (gegevens uit Bedrijveninformatienet)
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
29
32
31
  
Aandeel bedrijven dat bij BTW opteert voor ondernemersregeling
%
 
100
100
100
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
255
264
254
256
  
Standaard Verdiencapaciteit (SVC)
1.000 euro
 
84
82
97
  
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
ha
83,3
85,8
85,9
87,1
  
Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (a.j.e.)
aantal
1,23
1,24
1,26
1,15
  
Aantal ondernemers
aantal
 
1,6
1,57
1,54
Collapse
Aantal dieren
 
 
 
 
 
  
Leghennen
aantal
200
300
0
0
Collapse
Resultatenrekening
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
448.700
377.900
324.700
315.600
  
Totaal betaalde kosten en afschrijvingen
euro
355.300
300.400
284.600
283.900
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
93.400
77.500
40.100
31.700
  
Buitengewone baten en lasten
euro
6.700
7.400
2.000
1.900
  
Inkomen uit bedrijf
euro
100.100
84.800
42.100
33.600
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde a.j.e.
euro/onbetaalde aje
81.200
68.300
33.500
29.100
  
Totaal inkomen
euro
142.800
126.300
59.100
72.900
Collapse
Bedrijfseconomisch resultaat
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
448.700
377.900
324.700
315.600
 Collapse
Totaal kosten (inclusief berekende kosten)
euro
446.700
383.000
360.900
351.100
   
betaalde kosten en afschrijvingen (excl. rente)
euro
338.000
281.800
264.000
262.000
   
berekende kosten arbeid en vermogen
euro
108.700
101.200
96.800
89.000
  
Nettobedrijfsresultaat
euro
2.000
-5.100
-36.100
-35.500
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
100
99
90
90