Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Samenvattend overzicht van resultaten - Zetmeelaardappelbedrijven
De tabel bevat zowel gegevens over de steekproefpopulatie (CBS-Landbouwtelling) als resultaten uit het Informatienet.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Steekproefpopulatie (gegevens uit CBS-Landbouwtelling)
 
 
 
 
 
  
Gerepresenteerd aantal bedrijven
aantal
800
790
810
810
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
285
238
247
243
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
81,2
77,7
80
80,2
  
Vleesvarkens
aantal
1
2
1
1
  
Vleeskuikens
aantal
100
0
0
0
Collapse
Bedrijfsopzet (gegevens uit Bedrijveninformatienet)
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
27
31
32
  
Aandeel bedrijven dat bij BTW opteert voor ondernemersregeling
%
 
100
100
100
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
303
253
267
255
  
Standaard Verdiencapaciteit (SVC)
1.000 euro
 
82
86
83
  
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
ha
90,2
85,4
87,8
86,1
  
Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (a.j.e.)
aantal
1,17
1,16
1,25
1,26
  
Aantal ondernemers
aantal
 
1,65
1,6
1,57
Collapse
Aantal dieren
 
 
 
 
 
  
Leghennen
aantal
0
0
200
0
Collapse
Resultatenrekening
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
487.300
494.900
388.100
325.500
  
Totaal betaalde kosten en afschrijvingen
euro
357.400
325.300
308.600
285.200
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
129.900
169.600
79.500
40.300
  
Buitengewone baten en lasten
euro
3.700
3.600
6.900
2.000
  
Inkomen uit bedrijf
euro
133.700
173.200
86.400
42.400
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde a.j.e.
euro/onbetaalde aje
114.200
149.700
69.200
33.700
  
Totaal inkomen
euro
127.400
165.900
128.100
59.100
Collapse
Bedrijfseconomisch resultaat
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
487.300
494.900
388.100
325.500
 Collapse
Totaal kosten (inclusief berekende kosten)
euro
450.300
412.200
390.300
361.600
   
betaalde kosten en afschrijvingen (excl. rente)
euro
331.700
304.900
288.500
264.500
   
berekende kosten arbeid en vermogen
euro
118.600
107.300
101.800
97.100
  
Nettobedrijfsresultaat
euro
37.000
82.700
-2.100
-36.100
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
108
120
99
90