Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Samenvattend overzicht van resultaten - Vleeskalverbedrijven (op contractbasis)
De tabel bevat zowel gegevens over de steekproefpopulatie (CBS-Landbouwtelling) als resultaten uit het Informatienet.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Steekproefpopulatie (gegevens uit CBS-Landbouwtelling)
 
 
 
 
 
  
Gerepresenteerd aantal bedrijven
aantal
1.200
1.240
1.270
1.280
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
763
747
738
699
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
16,6
16,5
16,4
16,9
  
Melkkoeien
aantal
1
1,1
1
0,9
  
Vleeskalveren
aantal
802
782
776
760
  
Vleesvarkens
aantal
8
8
8
9
  
Leghennen
aantal
100
100
100
100
  
Vleeskuikens
aantal
0
100
0
0
Collapse
Bedrijfsopzet (gegevens uit Bedrijveninformatienet)
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
28
29
26
  
Aandeel bedrijven dat bij BTW opteert voor ondernemersregeling
%
 
100
100
100
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
919
910
862
846
  
Standaard Verdiencapaciteit (SVC)
1.000 euro
 
66
64
45
  
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
ha
10,2
10,2
12,2
11,1
  
Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (a.j.e.)
aantal
1,43
1,43
1,39
1,39
Collapse
Aantal dieren
 
 
 
 
 
  
Vleeskalveren (incl dieren op contractbasis)
aantal
988
978
919
951
  
Vleesvarkens
aantal
14
14
16
0
Collapse
Resultatenrekening
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
296.500
291.700
273.600
274.800
  
Totaal betaalde kosten en afschrijvingen
euro
262.100
224.300
215.300
208.300
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
34.400
67.400
58.400
66.500
  
Buitengewone baten en lasten
euro
200
200
200
-2.100
  
Inkomen uit bedrijf
euro
34.600
67.700
58.500
64.400
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde a.j.e.
euro/onbetaalde aje
24.200
47.300
42.200
46.300
Collapse
Bedrijfseconomisch resultaat
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
296.500
291.700
273.600
274.800
 Collapse
Totaal kosten (inclusief berekende kosten)
euro
348.300
306.800
295.500
285.000
   
betaalde kosten en afschrijvingen (excl. rente)
euro
247.500
209.500
197.200
192.900
   
berekende kosten arbeid en vermogen
euro
100.700
97.300
98.300
92.100
  
Nettobedrijfsresultaat
euro
-51.800
-15.100
-21.900
-10.300
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
85
95
93
96