Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Samenvattend overzicht van resultaten - Varkensbedrijven
De tabel bevat zowel gegevens over de steekproefpopulatie (CBS-Landbouwtelling) als resultaten uit het Informatienet.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Steekproefpopulatie (gegevens uit CBS-Landbouwtelling)
 
 
 
 
 
  
Gerepresenteerd aantal bedrijven
aantal
2.010
2.140
2.250
2.500
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
1.372
1.229
1.190
1.137
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
15,7
15,7
15,4
15,1
  
Melkkoeien
aantal
1,8
1,8
1,9
2
  
Vleesvarkens
aantal
2.223
2.188
2.104
1.985
  
Fokzeugen
aantal
359
355
348
337
  
Leghennen
aantal
100
100
100
100
  
Vleeskuikens
aantal
100
100
100
100
Collapse
Bedrijfsopzet (gegevens uit Bedrijveninformatienet)
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
98
115
120
  
Aandeel bedrijven dat bij BTW opteert voor ondernemersregeling
%
 
100
100
100
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
1.312
1.170
1.169
1.183
  
Standaard Verdiencapaciteit (SVC)
1.000 euro
 
175
178
180
  
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
ha
13,8
13,8
12,2
12,8
  
Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (a.j.e.)
aantal
1,36
1,36
1,3
1,34
  
Aantal ondernemers
aantal
 
1,7
1,68
1,82
Collapse
Aantal dieren
 
 
 
 
 
  
Melkkoeien
aantal
2,5
2,5
4,2
4,2
  
Vleesvarkens
aantal
2.381
2.357
2.203
2.210
  
Fokzeugen
aantal
375
319
346
354
Collapse
Resultatenrekening
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
1.917.500
1.661.400
1.282.300
1.132.400
  
Totaal betaalde kosten en afschrijvingen
euro
1.416.900
1.492.300
1.208.400
1.138.600
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
500.500
169.100
73.900
-6.200
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-100
-100
-28.400
500
  
Inkomen uit bedrijf
euro
500.500
169.100
45.500
-5.700
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde a.j.e.
euro/onbetaalde aje
369.100
124.300
35.000
-4.200
  
Totaal inkomen
euro
512.500
180.900
65.000
10.200
Collapse
Bedrijfseconomisch resultaat
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
1.917.500
1.661.400
1.282.300
1.132.400
 Collapse
Totaal kosten (inclusief berekende kosten)
euro
1.525.700
1.593.800
1.296.300
1.226.200
   
betaalde kosten en afschrijvingen (excl. rente)
euro
1.396.400
1.473.800
1.189.900
1.118.700
   
berekende kosten arbeid en vermogen
euro
129.300
120.100
106.300
107.500
  
Nettobedrijfsresultaat
euro
391.700
67.600
-14.000
-93.800
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
126
104
99
92