Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Technisch resultaat, prijzen en saldo (bedragen excl. BTW) van de vleesvarkenshouderij - Varkensbedrijven
Voor deze tabel zijn alleen bedrijven gebruikt waar de opbrengsten en kosten zijn toegewezen aan de vleesvarkenshouderij.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Verantwoording
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven met saldo vleesvarkens
aantal
 
68
75
77
Collapse
Veebezetting per bedrijf
 
 
 
 
 
  
Fokzeugen
aantal
 
237
271
261
  
Opfokzeugen
aantal
 
46
64
47
  
Vleesvarkens
aantal
 
3.068
3.059
3.031
  
Aantal varkensrechten
aantal
 
3.854
3.897
3.950
Collapse
Kengetallen vleesvarkenshouderij
 
 
 
 
 
  
Gewicht per big bij opleggen
kg
 
24,7
25,3
25,7
  
Aantal afgeleverde varkens
aantal
 
9.804
9.523
9.417
  
Aantal mestronden per jaar
aantal
 
3,2
3,11
3,11
  
Geslacht gewicht per afgeleverd varken
kg
 
99,1
99,4
98,8
  
Groei per vleesvarken per dag
gram
850
858
839
830
  
Voederconversie
kg
2,68
2,74
2,75
2,7
  
Opbrengstprijs vleesvarkens
euro/kg gesl. gew.
2,1
1,75
1,42
1,57
  
Prijs vleesvarkensvoer
euro/100 kg
30,8
35,42
26,62
23,76
Collapse
Saldoberekening vleesvarkenshouderij, per vleesvarken per jaar
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
401
421
304
253
  Expand
Omzet en aanwas
euro
 
421
304
253
 Collapse
Totaal toegerekende kosten
euro
266
317
235
205
   
Voerkosten
euro
256
304
224
195
   
Diergezondheid
euro
 
3
3
2
   
Energie
euro
 
7
5
4
   
Overig
euro
 
4
3
4
  
Saldo (1) vleesvarkens
euro
135
104
69
48
  
Kosten mestafzet
euro
 
17
18
19
  
Saldo (2) vleesvarkens
euro
 
86
51
29
Collapse
Spreiding en betrouwbaarheid van saldo (1) per vleesvarken
 
 
 
 
 
  
Standaardfout
euro
 
5
4
11
  
P20 (de 20%-waarneming)
euro
 
75
32
20
  
P50 (mediaan)
euro
 
98
62
42
  
P80 (de 80%-waarneming)
euro
 
128
89
67