Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Technisch resultaat, prijzen en saldo (bedragen excl. BTW) van de leghennenhouderij - Leghennenbedrijven
Voor deze tabel zijn alleen bedrijven gebruikt waar de opbrengsten en kosten zijn toegewezen aan de leghennenhouderij.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Verantwoording
 
 
 
 
 
  
Steekproefbedrijven met saldo leghennen
aantal
 
20
28
25
Collapse
Dieren en productie per bedrijf
 
 
 
 
 
  
Aantal consumptie-eieren
aantal
 
15.203.400
14.641.800
15.468.900
  
Aantal productierijpe leghennen
aantal
 
46.870
45.610
48.580
Collapse
Kengetallen leghennenhouderij, per jaar
 
 
 
 
 
  
Aantal eieren per leghen
aantal
324
324,4
321
318,4
  
Gewicht eieren per leghen
kg
 
19,6
19,5
19,7
  
Opbrengstprijs eieren (aantal)
euro/100 stuks
10,2
7,65
7,37
7,65
  
Opbrengstprijs eieren (gewicht)
euro/kg
1,68
1,27
1,21
1,24
  
Gemiddeld eigewicht
gram
 
60,5
60,8
61,7
  
Voerverbruik per hen per dag
gram
 
126,3
124
122,2
  
Voerverbruik per hen per jaar
kg
46,1
46,1
45,4
44,6
  
Prijs leghennenvoer
euro/100 kg
40,2
30,2
25,9
26,81
  
Prijs van aangekochte hennen
euro/stuk
 
5,53
4,6
4,38
  
Prijs van verkochte hennen
euro/stuk
 
0,4
0,41
0,37
Collapse
Saldoberekening leghennenhouderij, per leghen per jaar
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
29,1
21,58
20,09
20,82
   
Eieren
euro
 
24,83
23,66
24,37
  Expand
Omzet en aanwas
euro
 
-3,24
-3,57
-3,57
   
Overige opbrengsten
euro
 
0,02
-0,01
0,02
 Collapse
Totaal toegerekende kosten
euro
20
15,02
12,82
13,03
   
Voerkosten
euro
18,5
13,92
11,75
11,96
   
Diergezondheid
euro
 
0,35
0,31
0,32
   
Energie
euro
 
0,32
0,31
0,3
   
Overig
euro
 
0,44
0,45
0,45
  
Saldo (1) leghennen
euro
9,1
6,55
7,27
7,78
  
Kosten loonwerk
euro
 
0,17
0,12
0,13
  
Kosten mestafzet
euro
 
0,13
0,16
0,24
  
Saldo (2) leghennen
euro
 
6,25
6,99
7,42
Collapse
Spreiding en betrouwbaarheid van saldo (1) per leghen
 
 
 
 
 
  
Standaardfout
euro
 
1,5
0,99
1,06
  
P20 (de 20%-waarneming)
euro
 
4,12
4,56
4,81
  
P50 (mediaan)
euro
 
7,54
8,23
7,86
  
P80 (de 80%-waarneming)
euro
 
14,61
10,83
14,64