Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Balans, per einde boekjaar - Opengrondsgroentenbedrijven
De balans bevat de bezittingen en schulden van zowel het bedrijf als van privé. Alle activa zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde. Deze verkorte tabel is alleen beschikbaar voor groepen bedrijven waar de groep is samengesteld uit zowel bedrijven met een uitgebreide vastlegging (MVO-variant) als met een beperkte vastlegging (EU-variant). Bij die bedrijven in de EU-variant is minder informatie beschikbaar, waardoor de balans verkort wordt weergegeven. De privé-activa (o.a. de woning) zijn normatief ingerekend. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Aantal steekproefbedrijven
 
 
 
 
 
  
Steekproefbedrijven
aantal
 
47
53
56
Collapse
Debet
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde debet
euro
 
2.751.600
2.280.600
1.987.700
   
Grond
euro
 
1.390.600
1.252.900
1.010.000
   
Blijvende teelten
euro
 
7.000
5.900
10.400
   
Cultuurtechnische verbeteringen
euro
 
4.500
4.600
3.900
   
Gebouwen
euro
 
330.700
192.300
186.100
   
Immateriele activa
euro
 
1.900
13.100
12.400
   
Machines en werktuigen
euro
 
266.100
204.400
193.000
   
Omlopend kapitaal
euro
 
500.200
357.400
321.100
   
Dieren
euro
 
500
0
800
   
Prive-activa
euro
 
250.000
250.000
250.000
Collapse
Credit
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde credit
euro
 
2.751.600
2.280.600
1.987.700
   
Langlopende schulden
euro
 
491.800
477.300
399.200
   
Kortlopende schulden
euro
 
70.900
46.700
55.900
   
Voorzieningen
euro
 
600
3.900
3.700
   
Eigen vermogen
euro
 
2.188.300
1.752.700
1.528.900
Collapse
Solvabiliteit
 
 
 
 
 
  
Solvabiliteit
%
 
80
77
77