Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Balans, per einde boekjaar - Bloembollenbedrijven
De balans bevat de bezittingen en schulden van zowel het bedrijf als van privé. Alle activa zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde. Deze verkorte tabel is alleen beschikbaar voor groepen bedrijven waar de groep is samengesteld uit zowel bedrijven met een uitgebreide vastlegging (MVO-variant) als met een beperkte vastlegging (EU-variant). Bij die bedrijven in de EU-variant is minder informatie beschikbaar, waardoor de balans verkort wordt weergegeven. De privé-activa (o.a. de woning) zijn normatief ingerekend. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Aantal steekproefbedrijven
 
 
 
 
 
  
Steekproefbedrijven
aantal
 
39
41
36
Collapse
Debet
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde debet
euro
 
5.958.000
5.760.900
4.994.500
   
Grond
euro
 
2.293.200
2.392.700
1.941.800
   
Blijvende teelten
euro
 
815.700
750.700
745.400
   
Cultuurtechnische verbeteringen
euro
 
36.100
26.900
23.400
   
Gebouwen
euro
 
675.100
578.700
563.800
   
Immateriele activa
euro
 
19.000
82.800
77.400
   
Machines en werktuigen
euro
 
701.800
596.900
551.200
   
Omlopend kapitaal
euro
 
1.163.300
1.061.000
825.600
   
Dieren
euro
 
3.800
21.200
15.800
   
Prive-activa
euro
 
250.000
250.000
250.000
Collapse
Credit
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde credit
euro
 
5.958.000
5.760.900
4.994.500
   
Langlopende schulden
euro
 
1.412.500
1.465.700
1.262.200
   
Kortlopende schulden
euro
 
270.500
266.000
295.800
   
Voorzieningen
euro
 
4.700
22.600
18.900
   
Eigen vermogen
euro
 
4.270.300
4.006.500
3.417.600
Collapse
Solvabiliteit
 
 
 
 
 
  
Solvabiliteit
%
 
72
70
69