Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Balans, per einde boekjaar - Fruitbedrijven
De balans bevat de bezittingen en schulden van zowel het bedrijf als van privé. Alle activa zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde. Deze verkorte tabel is alleen beschikbaar voor groepen bedrijven waar de groep is samengesteld uit zowel bedrijven met een uitgebreide vastlegging (MVO-variant) als met een beperkte vastlegging (EU-variant). Bij die bedrijven in de EU-variant is minder informatie beschikbaar, waardoor de balans verkort wordt weergegeven. De privé-activa (o.a. de woning) zijn normatief ingerekend. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Aantal steekproefbedrijven
 
 
 
 
 
  
Steekproefbedrijven
aantal
 
36
40
41
Collapse
Debet
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde debet
euro
 
2.677.200
2.593.900
2.418.100
   
Grond
euro
 
1.090.400
1.002.700
944.700
   
Blijvende teelten
euro
 
330.100
306.600
274.900
   
Cultuurtechnische verbeteringen
euro
 
8.500
7.300
5.100
   
Gebouwen
euro
 
276.100
269.100
244.600
   
Immateriele activa
euro
 
400
2.000
3.200
   
Machines en werktuigen
euro
 
243.600
254.800
233.300
   
Omlopend kapitaal
euro
 
478.100
500.000
459.300
   
Dieren
euro
 
0
1.500
2.800
   
Prive-activa
euro
 
250.000
250.000
250.000
Collapse
Credit
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde credit
euro
 
2.677.200
2.593.900
2.418.100
   
Langlopende schulden
euro
 
598.100
572.100
567.200
   
Kortlopende schulden
euro
 
174.800
111.100
111.000
   
Voorzieningen
euro
 
100
600
1.000
   
Eigen vermogen
euro
 
1.904.200
1.910.100
1.738.900
Collapse
Solvabiliteit
 
 
 
 
 
  
Solvabiliteit
%
 
71
74
72