Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Balans, per einde boekjaar - Boomkwekerijbedrijven
De balans bevat de bezittingen en schulden van zowel het bedrijf als van privé. Alle activa zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde. Deze verkorte tabel is alleen beschikbaar voor groepen bedrijven waar de groep is samengesteld uit zowel bedrijven met een uitgebreide vastlegging (MVO-variant) als met een beperkte vastlegging (EU-variant). Bij die bedrijven in de EU-variant is minder informatie beschikbaar, waardoor de balans verkort wordt weergegeven. De privé-activa (o.a. de woning) zijn normatief ingerekend. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Aantal steekproefbedrijven
 
 
 
 
 
  
Steekproefbedrijven
aantal
 
67
56
55
Collapse
Debet
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde debet
euro
 
2.223.700
1.873.700
1.609.700
   
Grond
euro
 
751.300
724.400
639.600
   
Blijvende teelten
euro
 
303.900
227.200
197.000
   
Cultuurtechnische verbeteringen
euro
 
45.100
40.800
33.400
   
Gebouwen
euro
 
244.800
154.500
136.700
   
Immateriele activa
euro
 
300
3.200
5.500
   
Machines en werktuigen
euro
 
232.800
158.200
132.100
   
Omlopend kapitaal
euro
 
395.200
312.500
213.500
   
Dieren
euro
 
400
3.000
2.000
   
Prive-activa
euro
 
250.000
250.000
250.000
Collapse
Credit
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde credit
euro
 
2.223.700
1.873.700
1.609.700
   
Langlopende schulden
euro
 
476.200
382.700
381.900
   
Kortlopende schulden
euro
 
98.900
101.000
111.900
   
Voorzieningen
euro
 
100
900
1.600
   
Eigen vermogen
euro
 
1.648.600
1.389.000
1.114.300
Collapse
Solvabiliteit
 
 
 
 
 
  
Solvabiliteit
%
 
74
74
69