Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Technisch resultaat, prijzen en saldo (bedragen excl. BTW) van de geitenhouderij - Geitenbedrijven
Voor deze tabel zijn alleen bedrijven gebruikt waar de opbrengsten en kosten zijn toegewezen aan de melkgeitenhouderij.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Verantwoording
 
 
 
 
 
  
Steekproefbedrijven met saldo geiten
aantal
 
21
26
25
Collapse
Dieren per bedrijf
 
 
 
 
 
  
Melkgeiten
aantal
999
976
958
955
  
Overige geiten
aantal
 
314
312
298
Collapse
Melkproductie
 
 
 
 
 
  
Totale melkproductie
kg
1.098.700
1.072.500
1.074.000
1.009.000
  
Melk geleverd aan fabriek
kg
 
1.044.700
1.064.800
989.600
  
Vetgehalte melk
%
 
4
3,98
3,95
  
Eiwitgehalte melk
%
 
3,53
3,53
3,53
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Melkprijs, inclusief zuivelproducten
euro/100 kg
77,9
75,27
73,85
71,06
  
Melkprijs, fabrieksmelk
euro/100 kg
78,32
75,67
73,64
69,93
  
Melkproductie per aje
kg
 
356.600
392.600
334.600
  
Melkproductie per melkgeit
kg
1.100
1.099
1.121
1.057
  
Krachtvoergift per melkgeit
kg
714
739
693
683
  
Krachtvoerprijs
euro/100 kg
42,68
32,4
28,36
28,7
Collapse
Saldoberekening geitenhouderij, per melkgeit per jaar
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
1.093
1.056
904
904
   
Melk en zuivelproducten
euro
856
827
828
751
   
Omzet en aanwas
euro
225
216
63
152
   
Overige opbrengsten
euro
12
12
12
2
 Collapse
Toegerekende kosten
euro
530
436
380
376
   
Voer
euro
421
331
281
271
   
Diergezondheid
euro
30
27
24
28
   
Overig
euro
79
79
75
77
  
Saldo geitenhouderij
euro
563
620
523
528