Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Technisch resultaat, prijzen en saldo (bedragen excl. BTW) van de geitenhouderij - Geitenbedrijven
Voor deze tabel zijn alleen bedrijven gebruikt waar de opbrengsten en kosten zijn toegewezen aan de melkgeitenhouderij.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Verantwoording
 
 
 
 
 
  
Steekproefbedrijven met saldo geiten
aantal
 
21
25
26
Collapse
Dieren per bedrijf
 
 
 
 
 
  
Melkgeiten
aantal
910
900
976
958
  
Overige geiten
aantal
 
407
320
312
Collapse
Melkproductie
 
 
 
 
 
  
Totale melkproductie
kg
1.010.000
1.017.200
1.094.700
1.074.000
  
Melk geleverd aan fabriek
kg
 
999.600
1.074.600
1.064.800
  
Vetgehalte melk
%
 
3,9
3,99
3,98
  
Eiwitgehalte melk
%
 
3,52
3,54
3,53
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Melkprijs, inclusief zuivelproducten
euro/100 kg
79,74
74,53
74,34
74,25
  
Melkprijs, fabrieksmelk
euro/100 kg
79,9
74,68
74,08
73,51
  
Melkproductie per aje
kg
 
357.400
377.300
397.600
  
Melkproductie per melkgeit
kg
1.110
1.130
1.122
1.121
  
Krachtvoergift per melkgeit
kg
818
690
754
691
  
Krachtvoerprijs
euro/100 kg
42,21
42,76
31,07
28,35
Collapse
Saldoberekening geitenhouderij, per melkgeit per jaar
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
1.134
903
967
908
   
Melk en zuivelproducten
euro
1.060
842
834
832
   
Omzet en aanwas
euro
60
51
127
63
   
Overige opbrengsten
euro
13
10
6
12
 Collapse
Toegerekende kosten
euro
600
509
440
379
   
Voer
euro
475
406
329
279
   
Diergezondheid
euro
30
25
27
24
   
Overig
euro
95
79
84
75
  
Saldo geitenhouderij
euro
534
394
527
529