Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Glastuinbouw: groentebedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW. 

 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
3.655.900
3.643.300
2.986.100
2.440.700
  Expand
Akkerbouw
euro
600
700
400
500
  Expand
Groenten
euro
2.224.400
2.350.000
2.225.400
1.969.500
   
Bloemen
euro
0
0
100
0
  Expand
Overig tuinbouw
euro
6.600
5.200
3.900
5.200
  Expand
Overige opbrengsten
euro
1.424.300
1.287.300
756.200
465.600
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
2.913.300
2.987.000
2.485.000
2.026.700
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
451.200
461.200
445.200
412.800
  Expand
Energie
euro
1.117.800
1.205.500
753.900
422.600
  Expand
Materiele activa
euro
427.400
422.200
414.100
369.600
   
Betaalde arbeid
euro
611.300
590.200
574.900
548.600
   
Werk door derden
euro
138.300
141.100
129.900
118.500
  Expand
Financieringslasten
euro
30.500
33.000
39.300
37.500
   
Algemene kosten
euro
136.700
133.900
127.700
117.100
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
742.500
656.300
501.100
414.100
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-3.700
-4.200
-2.700
-1.300
  
Inkomen uit bedrijf
euro
738.900
652.100
498.400
412.700
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
416.400
370.500
288.200
262.200
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
370.500
288.200
262.200
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
100.900
59.400
44.700