Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Glastuinbouw: snijbloemenbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW. 

 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
2.189.200
2.130.100
1.978.300
1.732.700
  Expand
Bloembollen en knollen
euro
28.100
28.100
14.700
49.100
  Expand
Groenten
euro
0
0
0
100
  Expand
Bloemen
euro
1.753.100
1.736.000
1.826.000
1.568.900
  Expand
Overig tuinbouw
euro
400
400
1.400
1.700
  Expand
Overige opbrengsten
euro
407.600
365.500
136.300
112.800
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
1.714.700
1.743.800
1.533.400
1.459.300
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
516.200
505.300
486.100
485.800
  Expand
Energie
euro
467.600
545.400
405.400
248.000
   
Immateriele activa
euro
0
0
0
100
  Expand
Materiele activa
euro
263.900
250.000
226.100
256.900
   
Betaalde arbeid
euro
310.900
293.100
281.300
298.800
   
Werk door derden
euro
51.800
48.400
38.200
70.300
  Expand
Financieringslasten
euro
19.700
20.500
21.300
25.100
   
Algemene kosten
euro
84.600
81.100
75.000
74.400
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
474.500
386.300
444.900
273.400
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-8.600
-8.500
-4.400
-10.200
  
Inkomen uit bedrijf
euro
465.900
377.800
440.500
263.200
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
295.300
239.700
284.600
164.300
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
239.700
284.600
164.300
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
52.300
32.500
46.100