Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Glastuinbouw: snijbloemenbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
2.045.200
2.003.600
1.732.700
1.845.900
  Expand
Akkerbouw
euro
0
0
0
200
  Expand
Bloembollen en knollen
euro
16.900
15.400
49.100
66.800
  Expand
Groenten
euro
0
0
100
0
  Expand
Bloemen
euro
1.701.700
1.849.500
1.568.900
1.706.000
  Expand
Overig tuinbouw
euro
1.500
1.700
1.700
1.100
  Expand
Overige opbrengsten
euro
325.000
137.000
112.800
71.800
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
1.907.600
1.537.000
1.459.300
1.588.500
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
513.800
483.700
485.800
560.600
  Expand
Energie
euro
708.700
406.600
248.000
280.300
   
Immateriele activa
euro
0
0
100
100
  Expand
Materiele activa
euro
259.800
228.400
256.900
260.300
   
Betaalde arbeid
euro
283.500
282.400
298.800
336.300
   
Werk door derden
euro
44.000
39.300
70.300
47.800
  Expand
Financieringslasten
euro
20.500
20.800
25.100
28.500
   
Algemene kosten
euro
77.200
75.800
74.400
74.600
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
137.600
466.700
273.400
257.400
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-4.600
-4.600
-10.200
8.500
  
Inkomen uit bedrijf
euro
133.000
462.100
263.200
265.900
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
86.100
299.100
164.300
167.600
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
299.100
164.300
167.600
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
33.400
46.100
45.400