Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Glastuinbouw: pot- en perkplantenbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW. 

 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
2.991.000
3.013.600
3.172.000
2.709.100
  Expand
Groenten
euro
1.000
1.000
300
300
   
Bloemen
euro
400
400
4.300
4.100
  Expand
Overig tuinbouw
euro
2.570.400
2.596.200
2.865.800
2.629.500
  Expand
Overige opbrengsten
euro
419.300
415.900
301.500
75.300
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
2.645.000
2.777.400
2.730.200
2.467.700
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
1.185.000
1.207.000
1.212.200
1.138.400
  Expand
Energie
euro
279.100
375.700
314.700
217.300
  Expand
Materiele activa
euro
338.800
345.000
337.700
317.200
   
Betaalde arbeid
euro
651.600
655.100
687.200
612.500
   
Werk door derden
euro
17.100
16.700
15.300
18.800
  Expand
Financieringslasten
euro
28.300
30.900
33.600
37.900
   
Algemene kosten
euro
145.200
146.900
129.600
125.600
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
346.100
236.200
441.800
241.400
  
Buitengewone baten en lasten
euro
4.100
4.100
-11.300
-5.400
  
Inkomen uit bedrijf
euro
350.100
240.300
430.400
236.000
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
206.100
140.900
257.200
137.800
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
140.900
257.200
137.800
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
76.700
98.900
106.500