Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Glastuinbouw: pot- en perkplantenbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
3.270.400
3.179.400
2.709.100
2.731.100
  Expand
Groenten
euro
300
300
300
800
   
Bloemen
euro
4.100
4.300
4.100
11.700
  Expand
Overig tuinbouw
euro
2.664.800
2.866.500
2.629.500
2.644.700
  Expand
Overige opbrengsten
euro
601.100
308.200
75.300
74.000
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
3.268.300
2.725.100
2.467.700
2.494.700
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
1.358.100
1.210.500
1.138.400
1.152.800
  Expand
Energie
euro
574.300
311.800
217.300
229.300
  Expand
Materiele activa
euro
411.300
336.400
317.200
309.400
   
Betaalde arbeid
euro
728.800
688.000
612.500
621.500
   
Werk door derden
euro
17.700
15.200
18.800
16.400
  Expand
Financieringslasten
euro
35.600
33.900
37.900
42.300
   
Algemene kosten
euro
142.500
129.500
125.600
122.800
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
2.100
454.200
241.400
236.500
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-11.900
-11.300
-5.400
-8.400
  
Inkomen uit bedrijf
euro
-9.800
442.900
236.000
228.100
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
-5.800
264.600
137.800
138.100
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
264.600
137.800
138.100
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
100.400
106.500
60.300