Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Fruitbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
506.100
551.500
537.100
404.100
  Expand
Akkerbouw
euro
400
300
2.400
2.400
  Expand
Groenten
euro
0
0
1.600
0
  Expand
Overig tuinbouw
euro
353.000
403.700
399.000
299.000
  Expand
Rundveehouderij
euro
7.400
5.800
3.500
2.700
  Expand
Overige opbrengsten
euro
145.300
141.600
130.700
100.000
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
516.100
474.800
456.500
362.400
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
156.800
136.900
132.600
104.700
  Expand
Energie
euro
17.000
9.800
8.800
9.200
  Expand
Materiele activa
euro
110.900
100.800
98.100
74.500
   
Betaalde arbeid
euro
153.400
150.400
145.000
117.200
   
Werk door derden
euro
8.600
7.700
6.000
4.800
  Expand
Financieringslasten
euro
15.600
16.000
17.600
14.500
   
Algemene kosten
euro
53.700
53.100
48.500
37.300
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
-10.000
76.700
80.600
41.700
  
Buitengewone baten en lasten
euro
1.400
1.500
700
-7.000
  
Inkomen uit bedrijf
euro
-8.500
78.100
81.300
34.700
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
-6.800
62.400
61.600
27.200
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
62.400
61.600
27.200