Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Fruitbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW. 

 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
612.300
523.300
551.800
537.100
  Expand
Akkerbouw
euro
4.700
5.200
2.600
2.400
  Expand
Groenten
euro
0
0
3.500
1.600
  Expand
Overig tuinbouw
euro
517.500
423.100
409.400
399.000
  Expand
Rundveehouderij
euro
0
0
4.400
3.500
  Expand
Overige opbrengsten
euro
90.200
95.000
131.900
130.700
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
499.200
482.100
458.900
456.500
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
131.900
130.600
132.700
132.600
  Expand
Energie
euro
12.700
17.500
10.600
8.800
   
Immateriele activa
euro
0
0
100
0
  Expand
Materiele activa
euro
108.800
105.100
101.200
98.100
   
Betaalde arbeid
euro
155.600
142.900
134.800
145.000
   
Werk door derden
euro
9.900
9.800
7.900
6.000
  Expand
Financieringslasten
euro
19.500
17.600
16.500
17.600
   
Algemene kosten
euro
60.600
58.500
55.100
48.500
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
113.200
41.200
92.900
80.600
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-2.900
-3.000
3.000
700
  
Inkomen uit bedrijf
euro
110.300
38.100
95.900
81.300
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
82.100
28.500
70.400
61.600
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
28.500
70.400
61.600