Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Vleeskalverbedrijven (op contractbasis)

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW. 

 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
292.400
281.400
279.400
273.600
  Expand
Akkerbouw
euro
12.400
10.900
11.000
15.700
  Expand
Rundveehouderij
euro
-100
-100
200
300
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
9.000
9.500
10.600
9.900
  Expand
Overige opbrengsten
euro
271.000
261.100
257.600
247.800
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
235.800
227.300
213.600
215.300
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
53.800
47.900
49.600
48.300
  Expand
Energie
euro
13.500
21.500
16.500
14.300
   
Immateriele activa
euro
200
200
100
300
  Expand
Materiele activa
euro
110.800
104.500
93.800
96.900
   
Betaalde arbeid
euro
6.300
5.800
10.500
9.000
   
Werk door derden
euro
4.700
4.600
5.200
7.000
  Expand
Financieringslasten
euro
20.400
18.100
15.700
19.000
   
Algemene kosten
euro
26.000
24.700
22.200
20.700
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
56.600
54.200
65.800
58.300
  
Buitengewone baten en lasten
euro
4.800
4.900
-4.000
200
  
Inkomen uit bedrijf
euro
61.500
59.100
61.800
58.500
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
44.700
43.000
45.900
42.100
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
43.000
45.900
42.100