Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Bedrijfseconomisch resultaat - Akkerbouwbedrijven
In het bedrijfseconomisch resultaat zijn ook de kosten meegenomen voor de inzet van eigen arbeid en kapitaal. Dit in tegenstelling tot de informatie in de verlies- en winstrekening. De gewerkte uren worden gewaardeerd tegen CAO-uurloon inclusief werkgeverslasten. Voor het vermogen (zowel vreemd vermogen als eigen vermogen) wordt rente berekend. Er wordt dus niet gerekend met de door de bedrijven werkelijk betaalde rente. Voor de gebruikte uurlonen en rentevoeten per jaar, zie de tabel 'normen'.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten en kosten
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
476.500
365.200
311.400
315.300
 Collapse
Totaal bedrijfseconomische kosten
euro
412.200
352.500
354.700
340.400
   
Betaalde kosten en afschrijving (excl. rente)
euro
313.400
261.400
266.100
255.600
  Expand
Berekende kosten arbeid
euro
68.100
66.900
64.500
61.700
  Expand
Berekende kosten vermogen
euro
30.700
24.200
24.100
23.100
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Netto-bedrijfsresultaat
euro
64.300
12.700
-43.300
-25.000
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
116
104
88
93
  
Arbeidsopbrengst van de onbetaalde arbeidskrachten
euro
132.400
79.600
21.200
36.600
  
Arbeidsopbrengst in % van arbeidskosten
%
 
119
33
59
  
Inkomen in % van onbetaalde kosten
%
 
120
47
67