Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Bedrijfseconomisch resultaat - Akkerbouwbedrijven
In het bedrijfseconomisch resultaat zijn ook de kosten meegenomen voor de inzet van eigen arbeid en kapitaal. Dit in tegenstelling tot de informatie in de verlies- en winstrekening. De gewerkte uren worden gewaardeerd tegen CAO-uurloon inclusief werkgeverslasten. Voor het vermogen (zowel vreemd vermogen als eigen vermogen) wordt rente berekend. Er wordt dus niet gerekend met de door de bedrijven werkelijk betaalde rente. Voor de gebruikte uurlonen en rentevoeten per jaar, zie de tabel 'normen'.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten en kosten
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
418.700
451.900
375.700
311.200
 Collapse
Totaal bedrijfseconomische kosten
euro
391.400
383.600
361.400
354.000
   
Betaalde kosten en afschrijving (excl. rente)
euro
286.900
285.700
270.600
265.800
  Expand
Berekende kosten arbeid
euro
70.300
66.200
66.400
64.200
  Expand
Berekende kosten vermogen
euro
34.200
31.700
24.400
23.900
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Netto-bedrijfsresultaat
euro
27.300
68.400
14.400
-42.800
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
107
118
104
88
  
Arbeidsopbrengst van de onbetaalde arbeidskrachten
euro
97.600
134.500
80.700
21.500
  
Arbeidsopbrengst in % van arbeidskosten
%
 
203
122
33
  
Inkomen in % van onbetaalde kosten
%
 
189
122
47