Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Bedrijfseconomisch resultaat - Glastuinbouw: snijbloemenbedrijven
In het bedrijfseconomisch resultaat zijn ook de kosten meegenomen voor de inzet van eigen arbeid en kapitaal. Dit in tegenstelling tot de informatie in de verlies- en winstrekening. De gewerkte uren worden gewaardeerd tegen CAO-uurloon inclusief werkgeverslasten. Voor het vermogen (zowel vreemd vermogen als eigen vermogen) wordt rente berekend. Er wordt dus niet gerekend met de door de bedrijven werkelijk betaalde rente. Voor de gebruikte uurlonen en rentevoeten per jaar, zie de tabel 'normen'.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten en kosten
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
2.189.200
2.130.100
1.978.300
1.732.700
 Collapse
Totaal bedrijfseconomische kosten
euro
1.850.200
1.867.300
1.639.800
1.565.500
   
Betaalde kosten en afschrijving (excl. rente)
euro
1.696.900
1.725.000
1.514.100
1.436.600
  Expand
Berekende kosten arbeid
euro
120.800
113.400
108.400
109.600
  Expand
Berekende kosten vermogen
euro
32.400
28.900
17.400
19.300
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Netto-bedrijfsresultaat
euro
339.000
262.700
338.500
167.200
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
118
114
121
111
  
Arbeidsopbrengst van de onbetaalde arbeidskrachten
euro
459.800
376.100
446.900
276.800
  
Arbeidsopbrengst in % van arbeidskosten
%
 
332
412
253
  
Inkomen in % van onbetaalde kosten
%
 
306
414
248