Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Bedrijfseconomisch resultaat - Melkveebedrijven
In het bedrijfseconomisch resultaat zijn ook de kosten meegenomen voor de inzet van eigen arbeid en kapitaal. Dit in tegenstelling tot de informatie in de verlies- en winstrekening. De gewerkte uren worden gewaardeerd tegen CAO-uurloon inclusief werkgeverslasten. Voor het vermogen (zowel vreemd vermogen als eigen vermogen) wordt rente berekend. Er wordt dus niet gerekend met de door de bedrijven werkelijk betaalde rente. Voor de gebruikte uurlonen en rentevoeten per jaar, zie de tabel 'normen'.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten en kosten
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
623.500
676.800
481.200
430.100
 Collapse
Totaal bedrijfseconomische kosten
euro
624.600
596.300
519.400
485.400
   
Betaalde kosten en afschrijving (excl. rente)
euro
471.100
454.700
384.100
354.300
  Expand
Berekende kosten arbeid
euro
122.300
113.900
112.500
109.300
  Expand
Berekende kosten vermogen
euro
31.200
27.700
22.800
21.800
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Netto-bedrijfsresultaat
euro
-1.100
80.500
-38.100
-55.300
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
100
114
93
89
  
Arbeidsopbrengst van de onbetaalde arbeidskrachten
euro
121.200
194.400
74.400
54.000
  
Arbeidsopbrengst in % van arbeidskosten
%
 
171
66
49
  
Inkomen in % van onbetaalde kosten
%
 
171
67
49