Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Bedrijfseconomisch resultaat - Zetmeelaardappelbedrijven
In het bedrijfseconomisch resultaat zijn ook de kosten meegenomen voor de inzet van eigen arbeid en kapitaal. Dit in tegenstelling tot de informatie in de verlies- en winstrekening. De gewerkte uren worden gewaardeerd tegen CAO-uurloon inclusief werkgeverslasten. Voor het vermogen (zowel vreemd vermogen als eigen vermogen) wordt rente berekend. Er wordt dus niet gerekend met de door de bedrijven werkelijk betaalde rente. Voor de gebruikte uurlonen en rentevoeten per jaar, zie de tabel 'normen'.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten en kosten
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
487.300
494.900
388.100
325.500
 Collapse
Totaal bedrijfseconomische kosten
euro
450.300
412.200
390.300
361.600
   
Betaalde kosten en afschrijving (excl. rente)
euro
331.700
304.900
288.500
264.500
  Expand
Berekende kosten arbeid
euro
75.000
69.300
73.400
71.500
  Expand
Berekende kosten vermogen
euro
43.600
38.000
28.400
25.600
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Netto-bedrijfsresultaat
euro
37.000
82.700
-2.100
-36.100
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
108
120
99
90
  
Arbeidsopbrengst van de onbetaalde arbeidskrachten
euro
112.000
152.000
71.300
35.400
  
Arbeidsopbrengst in % van arbeidskosten
%
 
219
97
50
  
Inkomen in % van onbetaalde kosten
%
 
199
106
55